politiek

Politiek & Opinie

Huisvesting statushouders vraagt meer tijd

De huisvesting van statushouders in de regio staat onder druk. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA lanceert Woonmanifest om huizen betaalbaar te houden in Zwolle

Zaterdag 19 februari gaat PvdA Zwolle de straat op voor het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezingen: betaalbaar wonen. Onder aanvoering…

Meer
GroenLinks

GroenLinks Zwolle organiseert bomenfietstocht voor jong en oud

Zwolle kent heel wat mooie bomen, en achter sommige daarvan schuilt een prachtig verhaal. Op zaterdag 19 februari organiseert GroenLinks…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

ChristenUnie stelt kritische vragen over gokreclames bij PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft sponsorcontracten gesloten met de gokbedrijven BetCity en Bet365. Uitingen van online-gokplatforms zijn zichtbaar langs het veld in…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse gemeenteraad praat over circulariteit van economie en bouwen

Maandagavond 14 februari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de circulaire economie en circulair bouwen. De…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gert-Jan Segers trapt landelijke ChristenUnie-campagne af in Zwolle

istenUnie Zwolle is zaterdag sportief gestart met de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Partijleider Gert-Jan Segers trapte samen met de…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente probeert zorgelijke zorgaanbieders te vermijden

Om de situatie rond zorgaanbieders in Zwolle in kaart te brengen is een lijst gemaakt van alle zorgaanbieders vanuit verschillende…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente streeft naar robuuste wijken bij woonzorginitiatieven

In buurten waar een woonzorginitiatief wordt gevestigd, streeft de gemeente naar robuuste wijken. Dit doet zij door aandacht te besteden…

Meer
Bouw

Agrarische omgeving Wijthmen krijgt geurvisie

Voor deelgebied Het Buyten van Zwolle in Wijthmen, komen er nieuwe woningen, en moet dus de geurvisie van het gebied…

Meer
Politiek & Opinie

Plannen Koggepark nemen sterkere vorm aan

Al in 2022 wordt de eerste fase van het nieuw aan te leggen Koggepark in de Spoorzone gestart. Dat blijkt…

Meer
Politiek & Opinie

Slechts kleine groep Zwollenaren niet digitaal vaardig

De digitalisering zet door. Steeds vaker benutten Zwollenaren digitale dienstverlening. De meeste Zwollenaren redden zich daar prima mee, vaak door…

Meer
Politiek & Opinie

Camping ’t Hofje van Hoog Zuthem krijgt meer toekomst

Het bestemmingsplan voor Camping 't Hofje aan de Hollewandseweg is aan vernieuwing toe. In het huidige bestemmingsplan zitten enkele omissies.…

Meer
Politiek & Opinie

In 2021 kwamen er 746 woningen bij in Zwolle

Wethouder Ed Anker stuurde op 3 februari 2022 de Monitor Wonen 2021 naar de gemeenteraad van Zwolle. Daarin zijn opgenomen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit o.a. over Kroesenallee

Maandagavond 7 februari was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. De raad boog zich over zo'n 40…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente ziet rol om uitsluiting door corona tegen te gaan

De gemeente ziet dat de saamhorigheid in de samenleving gevaar loopt. Dat antwoordt burgemeester Peter Snijders op vragen van de…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen debat Gemeenteraad 14 februari

In de gemeenteraad vinden op maandagavond 14 februari vier debatten plaats. Het zal gaan over het ganzenbeheerplan, de motie schone…

Meer
Politiek & Opinie

Online-plek voor initiatieven van jongeren

Zwolse jongeren missen van alles door de corona-lockdown. Om die reden wil wethouder Michiel van Willigen een jongerenplatform opzetten. Daar…

Meer
Politiek & Opinie

Budget voor vervanging kunstgrasvelden beperkt

De gemeente Zwolle heeft maar geld voor de vervanging van de toplaag van drie kunstgrasvelden in plaats van vier, zoals…

Meer
evenement

PvdA in gesprek met bewoners Zwolle-Zuid

Zwolle-Zuid kleurt zaterdag 5 februari rood. Die dag zijn fractieleden, kandidaat-raadsleden en PvdA-vrijwilligers met een kraam te vinden in het…

Meer
Politiek & Opinie

PvdA wil bibliotheek in iedere school

“Geef alle Zwolse scholen een goedgevulde bibliotheek”, zegt PvdA-fractielid Roberto Kist. De Partij van de Arbeid vindt dat alle kinderen…

Meer
Politiek & Opinie

Een nieuwe stadsboerderij aan de Hasselterdijk

In de stadsrand van Zwolle, in de oksel van de Mastenbroekerallee en het Zwarte Water ligt de Hasselterdijk 43a. Dit…

Meer
Verkiezingen

D66 lanceert verkiezingsprogramma in getekende vorm 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor een verkiezingsprogramma waarin hun plannen staan. Om het programma…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente start dialoog over religieuze gebouwen in Zwolle

De gemeente Zwolle wil in dialoog met eigenaren/gebruikers van religieuze gebouwen over de toekomst van religieuze gebouwen. Dat staat in…

Meer
Politiek & Opinie

Mannen zien opmerkingen vaak niet als intimidatie

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle vindt, evenals de PvdA fractie van Zwolle, seksuele intimidatie, op welke plek…

Meer
Politiek & Opinie

Is de Zwolse gemeenteraad voldoende betrokken bij bouwplannen?

Maandagavond 31 januari stond de vraag centraal in de Zwolse gemeenteraad op welke plek in het participatietraject de gemeente of…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over het onderwijsbeleid

Maandagavond 31 januari debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de Strategische Onderwijsagenda 2022-2026. Dit is een beleidsplan waarin de ambities…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Grondonderzoek IJsseldijk van groot belang voor dijkversterking

WDO-Delta voert tot medio maart grondboringen uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dit onderzoek doet zij…

Meer
Politiek & Opinie

Nieuwe locatie Kringloop Veerallee niet persé in centrum

Uit ambtelijke gesprekken met de Stichting Kringloop Zwolle en de nieuwe eigenaar van de locatie Nieuwe Veerallee blijkt dat er…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente neemt stappen voor meer volkstuintjes

Omdat de vraag naar volkstuintjes enorm is gestegen, vooral vanwege corona, heeft de gemeente deze behoefte geïnventariseerd en neemt zij…

Meer
Natuur & Duurzaam

Groenbeplanting Zonnepark Weekhorst moet nog wat aangroeien

Het groene gehalte van zonnepark Weekhorst in Zwolle-Zuid moet nog tot volledige wasdom komen. De plannen voor een aantrekkelijker habitat…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit op 7 februari

In de  gemeenteraadsvergadering op 7 februari aanstaande is er weer een besluitvormingsronde. Alle gemeenteraadsleden zijn dan aanwezig en ze besluiten…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente past groen- en recreatiebeleid aan aan de huidige tijd

Wethouders William Dogger en Monique Schuttenbeld willen behoud, verbetering en ontwikkeling van groen en biodiversiteit en recreatie en specifiek daarbinnen…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle zet in tegen energiearmoede

Zwolle gaat sterk inzetten op een tegemoetkoming voor de stijgende gasprijzen en voor duurzaamheidsleningen. Dat blijkt uit een nota die…

Meer
Politiek & Opinie

College wil verscherping milieumaatregelen met Greendeal

De wethouders Monique Schuttenbeld en Michiel van Willigen willen dat Zwolle mee gaat doen in de Europese Greendeal. Dit is…

Meer
Politiek & Opinie

Basisschool ‘Het Mozaïek’ krijgt vernieuwing voor komende 40 jaar

Basisschool 'Het Mozaïek' vraagt een investeringskrediet aan voor de nieuwbouwplannen. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen…

Meer
Politiek & Opinie

Afronding nieuwe WRZV-hallen nabij

De bouw en ingebruikneming van de nieuwe WRZV hallen kan binnenkort worden afgerond. Dat blijkt uit een nota die wethouder…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente geeft eerste aanzet naar circulaire economie

De Gemeente Zwolle wil dat inwoners, ondernemers en beleidsmakers meer circulair gaan denken. Daarvoor stelt zij een programmaplan op, staat…

Meer
Kabelkrant

Omgevingsdienst verandert budget

De Omgevingsdienst IJsselland, gemeenschappelijke regeling die voor gemeenten en provincies taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 31 januari 2022

Maandagavond 31 januari zijn er vanaf 19.30 uur weer een aantal debatten in de Zwolse gemeenteraad. Het zal gaan over…

Meer
Politiek & Opinie

Natuurinclusief bouwen lukt niet bij nieuw Landgoed Vreugderijk

Natuurinclusief en circulair bouwen kan niet bij het nieuw te bouwen landgoed Vreugderijk aan de IJssel bij Westenholte. Er is…

Meer
Politiek & Opinie

Nog even wachten op Kiss and Ride zone bij station

De Kiss and Ride zone bij het nieuwe stationsplein, aan de noordzijde, komt waarschijnlijk in april klaar. Dat blijkt uit…

Meer
Politiek & Opinie

Woningbouw op Kop van Voorst is moeilijk

Wethouders René de Heer en Ed Anker ontraden het bouwen van woningen op de Kop van Voorst. Dat blijkt uit…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente Zwolle ziet kleine kans luchthaven Lelystad tegen te houden

Wethouder William Dogger ziet een kleine kans om Luchthaven Lelystad tegen te houden door de Tweede Kamer te beïnvloeden. Dat…

Meer
Politiek & Opinie

Geef uw mening over uw buurt

De gemeente Zwolle is weer gestart met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek. In dit onderzoek kunnen Zwollenaren hun mening geven over…

Meer
Politiek & Opinie

VVD Zwolle vraagt aandacht voor bekendheid subsidies energiebesparende maatregelen

De Zwolse VVD fractie wil dat de subsidies voor energiebesparende maatregelen (RREW) voor zowel huurders als woningeigenaren beschikbaar komen. Dat…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen gemeenteraad 24 januari

Maandagavond 24 januari zijn er weer 4 debatrondes in de gemeenteraad. In de Raadzaal debatteert men over de Omgevingswet (plan)…

Meer
Bouw

Video: Een duurzame oplossing voor woningnood in Zwolle

Groen Links maakt zich hard voor het oplossen van de wooncrisis. Daarvoor publiceert zij een video. Betaalbaar wonen mogelijk maken…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad Zwolle informeert zich over schone lucht en duurzame bedrijventerreinen

Maandagavond 10 januari was er weer een informatieronde in de Zwolse gemeenteraad. Op het programma stonden het Schone Lucht Akkoord…

Meer
Politiek & Opinie

Zwollenaren tevreden over cultuuraanbod

De huidige culturele voorzieningen in Zwolle worden goed gebruikt door inwoners. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Plannen in Zwolle voor positief opvoedingsklimaat

Om het opvoedklimaat in Zwolle te versterken, wil de gemeente in de wijk, op scholen en thuis bij de ouders…

Meer
Verkeer

Aanpassing Regeling Parkeernormen

In de Regeling Parkeernormen in Zwolle is meer duidelijkheid en helderheid gekomen. Dat staat in een nota die wethouder William…

Meer
Politiek & Opinie

Stikstofproblemen voor Zwolle tot 2030 oplosbaar

Toen in mei 2019 de stikstofcrisis uitbrak, heeft ook de gemeente Zwolle zich ernstig zorgen gemaakt over de mate waarin…

Meer
Coronavirus

Culturele sector Zwolle krijgt opnieuw coronasteun

De coronanoodhulp is nog steeds belangrijk in de culturele sector. Daarom trekt de gemeente opnieuw geld uit, nu 627.000 euro.…

Meer
Politiek & Opinie

Uitbreiding Wit- en bruingoedhandel zit er aan te komen op Voorsterpoort

De gemeente Zwolle wil het bestemmingsplan van bedrijventerrein Voorsterpoort aanpassen om het mogelijk te maken dat daar grootschalige retailvoorzieningen komen.…

Meer
Politiek & Opinie

Organisatiegraad bedrijventerreinen moet omhoog

Om de bedrijventerreinen in Zwolle toekomstbestendig te houden, en met name duurzaam, is een grotere organisatiegraad nodig. Dat blijkt uit…

Meer
Politiek & Opinie

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle

De gemeente onderzoekt de beste manier om de vraag naar woningbouw en de ontwikkelingen op gebied van werken een plek…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad 20 december

Maandagavond vanaf 19.30 uur was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Er waren meer dan 46 onderwerpen waarover…

Meer
Politiek & Opinie

Verkeersveiligheid wkc Stadshagen blijft gewaarborgd

Er gebeuren objectief weinig ongevallen bij het winkelcentrum Stadshagen en dat blijft zo na en tijdens de nieuwbouw. Dat zeggen…

Meer
Politiek & Opinie

Na vele pogingen komen beelden toch niet naar Zwolle

De beeldengroep van Joan Derk van der Capellen tot den Pol verblijft sinds de vervaardiging in 1785-1789 nog in Rome,…

Meer
Politiek & Opinie

Ontwikkeling Sociaal Wijkteams verloopt positief

Uit een evaluatie van het functioneren van de Sociaal Wijkteams in Zwolle blijkt dat zij zich integraal ontwikkelen en bijdragen…

Meer
Politiek & Opinie

Blikjes en flesjes mogen in de doneerring

Kleine plastic flesjes en blikjes hebben en krijgen inmiddels statiegeld. De gemeente wil, naar Duits voorbeeld, een doneerring plaatsen op…

Meer
Kunst & Cultuur

Evenementensubsidies 2022 toegekend

2022 belooft een jaar volop cultuur, amusement en ontspanning te worden voor alle inwoners en bezoekers van Zwolle. Een mooi…

Meer
Natuur & Duurzaam

Stikstofproblemen afgenomen in Zwolle

De gemeente heeft invloed op het uitvoeringsniveau van de stikstofproblematiek. Ze kan op dit moment nieuwe conclusies trekken over de…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle maakt werk van participatie

Vanwege de invoering van de Omgevingswet, krijgt de gemeente de verplichting om een participatietraject in  te voeren. Inwoners en organisaties…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Gemeente wil hobbels bij onderwijs wegnemen

De gemeente Zwolle wil het onderwijsbeleid actualiseren, onder andere vanwege corona, maar ook door een verouderde onderwijsverordening. Dat blijkt uit…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente wil actieplan deelmobiliteit

Vanwege de invoering van de deelscooter in Zwolle, vindt het college van burgemeester en wethouders het belangrijk om een de…

Meer
Politiek & Opinie

Stelsel leges gemeente op de schop

De gemeente Zwolle past de heffing van leges aan vanwege het inwerking treden van de Omgevingswet in juli 2022. Dat…

Meer
Bouw

Aanbesteding Stilohallocatie in gang gezet

De gemeente start met de voorbereidingen voor de sloop en het bouwen van woningen op de Stilohallocatie. Dat staat in…

Meer
Kabelkrant

D66 presenteert kandidaten: “talentvol, veelbelovend en enthousiast”

D66 Zwolle presenteert haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op 16 maart 2022. Marco van Driel, die eerder door…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat vrijdag over de begroting voor het komende jaar

Vrijdag de gehele dag behandelt de gemeenteraad de begroting van het komende jaar. De raad gaat erover in debat, maar…

Meer
Politiek & Opinie

Groenere boulevard, nieuw fietspad, toiletten en verlichting hoofdfietspad bij Milligerplas

De 'boulevard' aan de Milligerplas in Zwolle krijgt een natuurlijker karakter. De nu nog strakke boulevard van bakstenen wordt in…

Meer
Politiek

Zwolle op weg naar nieuw prijssysteem afvalverwerking

De inwoners van Zwolle krijgen vanaf 1 januari 2023 te maken met een nieuw afvalbeleid. Een bijbetaling of een beloning…

Meer
Cultuur

College wil flink investeren in cultuur

Tot en met 2024, ieder jaar ruim een miljoen euro naar cultuur, als het aan het college ligt, gaat dat…

Meer
Politiek

Wonen in Stadsbroek? Het college gaat op onderzoek uit

''De mensen die er wonen komen er vaak, maar als bezoeker kom je er niet vaak'', zegt Henk Snel. De…

Meer
Zorg & Welzijn

D66: College is er niet in geslaagd op tijd alles af te hebben om opkoopbescherming in te voeren

De fractie van D66 geeft aan twijfels te hebben over de effectiviteit en de wenselijkheid van de opkoopbescherming van woningen.…

Meer
Politiek & Opinie

Overlast door onder andere psychisch kwetsbare mensen

Er bereiken het college van burgemeester en wethouders signalen van (woon)overlast door psychisch kwetsbare mensen. Dat blijkt uit een beantwoording…

Meer
Bouw

1.000 woningen per jaar bouwen in Zwolle, maar lukt dat wel? Dit zeggen de experts

1000 woningen per jaar bouwen in Zwolle de komende 10 jaar. Is dat mogelijk? Op maandagavond 27 september werd er…

Meer
Zorg & Welzijn

CDA Zwolle pleit voor lokaal verbod op lachgas

CDA Zwolle wilt dat er een verbod komt op lachgas in de Overijsselse hoofdstad - net zoals in Arnhem en…

Meer
Politiek & Opinie

Kwijtschelding publieke schulden bij Toeslagenaffaire

De gemeente Zwolle wil de publieke en gemeentelijke schulden voor de getroffen Zwollenaren van de Toeslagenaffaire kwijtschelden. Dat blijkt uit…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad spreekt zich uit over Omgevingsvisie Zwolle

Maandagavond 30 augustus vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na de zomer. Het was een debatronde en als onderwerp…

Meer
Back to top button