Politiek

Verslag: besluiten Zwolse gemeenteraad onder andere over vluchtelingenopvang

Maandagavond 27 november was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Ruim 20 agendapunten en vele subagendapunten stonden…

Meer

Hoe stemde jouw wijk?

Zwolle – Hoe zag het stemgedrag eruit in jouw wijk bij de Tweede Kamer Verkiezingen? We hebben de resultaten voor…

Meer

Minister Karien van Gennip bezoekt Landstede MBO

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een bezoek gebracht aan Landstede MBO. Samen…

Meer

Gemeente zet bestrijding energiearmoede voort

Door het inzetten verlengen en verstevigen van Warm Thuis gaat de energierekening van deelnemers omlaag. Dit heeft als bijvangst een…

Meer

Verslag: Gemeenteraad Zwolle in debat over vuurwerkvrij Oud en Nieuw en ‘leren van stimuleren’

De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 20 november bijeen om te spreken over een vuurwerkvrije Oud en Nieuw en een…

Meer

Nieuwe Welstandsnota: Zonnepanelen mogen zichtbaar zijn

Een aantal Zwolse wethouders willen de welstandsnota bij monumentale gebouwen veranderen. Het gaat erom dat er meer mogelijkheden komen om…

Meer

Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over Stadspas

Maandagavond 30 oktober was er een raadsdebat in de Raadzal van Zwolle over de dillemma's rond een eventuele invoering van…

Meer

Gemeenteraadsvergadering 30 oktober over Nieuwe Veemarkt en Stadspas

Maandagavond 30 oktober om 19.30 uur zijn er weer twee debatten in de gemeenteraad van Zwolle. Het eerste gaat over…

Meer

Team Toezicht Openbare Ruimte meer zichtbaar, maar nog niet zo pro-actief

Het team TOR (Toezicht Openbare Ruimte) is sinds 2020 meer zichtbaar in de openbare ruimte, ze is gegroeid in het…

Meer

Zwolse scholen zetten meer stappen in de richting van een Rijke Schooldag

In de Aa-landen, Diezerpoort en Holtenbroek zjjn coalities van scholen gevormd die zich inzetten om de zogenaamde Rijke Schooldag dicter…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad Zwolle over klimaat en werk

Op maandagavond 9 oktober 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bij elkaar in de TaKzaal om te debatteren over klimaat…

Meer

JOVD Zwolle: “Gemeente Zwolle, steun Israël en sta zij aan zij!”

In de ochtend van negen oktober heeft de gemeente Zwolle haar medeleven met de slachtoffers van de aanslagen in en…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerregulering en woningbouwlocatie

Op maandagavond 9 oktober waren er in de gemeenteraad van Zwolle weer twee raadsdebatten in de raadzaal. De eerste ging…

Meer

Verslag: gemeenteraad Zwolle over zorgelijke zorgaanbieders en kantorenmarktvisie

Maandagavond 2 oktober debatteerde de Zwolse gemeenteraad over zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders, alsmede over de vervolgaanpak van de kantorenvisie Zwolle.…

Meer

Nieuw Regionaal Zorgakkoord van start

Afgelopen periode is hard gewerkt in de regio Zwolle om de benodigde randvoorwaarden en structuur voor samenwerking in het sociaal…

Meer

Gemeente Zwolle wil snel komen met warmtebedrijf

Om koers te houden richting een aardgasvrij Zwolle in 2040 is het van belang dat binnen afzienbare tijd een warmtebedrijf…

Meer

Subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel is verbeterd

De gemeente Zwolle vervangt de Subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel voor senioren uit 2021 door een nieuwe regeling. Daarin zijn…

Meer

Nieuw college van Gedeputeerde Staten benoemd

Op woensdag 12 juli 2023 is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Commissaris van de Koning Andries…

Meer

Parkeerplekken binnenstad verdwijnen niet, maar worden verplaatst

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle vindt het belangrijk om te benadrukken dat parkeerplekken voor bewoners en bezoekers…

Meer

Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap

Hogere belastingen voor inwoners, lagere voor boeren. Dat is het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta…

Meer

Buurt voor Buurt cyclus gemeente levert belangrijke oogst op

Met grotendeels overeenkomende thema’s en op specifieke gebieden toegesneden inzet heeft de Buurt voor Buurtcyclus 2023-2024 een voor de leefbaarheid…

Meer

Stallingslocatie deeltweewielers gevonden aan Oosterlaan

Vanwege overlast van het stallen van deelfietsen en -scooters, is er een alternatieve plek gezocht in de buurt van het…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over agenda regio

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 12 juni bij elkaar voor een debat over de Meerjaren agenda Regio…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad over Broerenkwartier en bouwen en wonen

Maandagavond 12 juni 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te praten over de visie openbare ruimte in het…

Meer

PFAS-vervuilde grond mag in de Kolk van Westerhuis gestort worden; CDA ongerust

De CDA fracties van Zwartewaterland en Zwolle zijn verontrust over de mogelijke storting van PFAS in de Kolk van Westerhuis…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad klimaat en energie

Maandagavond 5 juni debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over het thema Klimaat en Energie. Bekijk de bijdragen van de fracties,…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over passend onderwijs en vrijetijdsbesteding

Maandagavond 5 juni 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen voor debatten over de Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp, en later…

Meer

Zwols college B en W vraagt extra gelden aan voor bijstand

De gemeente Zwolle heeft een tekort op het BUIG-budget. Onder de BUIG vallen de algemene bijstand levensonderhoud, IOAW, IOAZ, BBZ…

Meer

Aard problematiek beschreven in Provinciaal Plan Landelijk Gebied

In het nieuwe PPLG (Provinciaal Plan Landelijk Gebied) wordt de aard van de problematiek besproken over welke opgaven er zijn…

Meer

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over wijkinitiatieven

Maandagavond 22 mei 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te spreken over wijkinitiatieven met betrekking tot de warmtetransitie. De…

Meer

SP steunt medewerkers bij staking AH-distributiecentrum

De SP spreekt steun uit voor de medewerkers bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Dat deed de partij…

Meer

Sloop Stilohal locatie gaat starten

De gemeente wil niet langer wachten met de sloop op het Stilohal terrein, nadat vertraging werd opgelopen door een rechtszaak…

Meer

Informatiebeheer gemeente Zwolle nog niet perfect

Er moet incidenteel én structureel meer aandacht worden besteed aan systemen, inrichting, kwaliteitsbewaking en kennis in de organisatie om de…

Meer

Verslag: Gemeenteraad Zwolle in debat over het Stadshart

Maandagavond 6 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een raadsdebat over de Uitvoeringsagenda 'Stadshart van morgen 2022-2027'. De…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad over participatie en dienstverlening

Maandagavond 30 januari was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Themadebat staat in het…

Meer

Welstandscommissie blijft nog even aan

Vanwege het verwachte in werking treden van de Omgevingswet zijn de leden van de welstandscommissie benoemd tot 1 januari 2023.…

Meer

Milieu Effect Rapportage RES (MER) gaat er komen

Europese en nationale wetgeving schrijven voor dat men voor activiteiten met potentieel significante milieueffecten een m.e.r.-procedure doorloopt. Voor de RES…

Meer

Provincie ingeschakeld voor aanpassingen hoogspanningsnet

Omdat het elektriciteitsnetwerk in veel gemeentes te klein wordt, moet het aangepast. Dat is een actie die gemeentegrenzen overschrijdt. De…

Meer

Gemeentes verzetten zich nog steeds tegen laagvliegroutes

Bij de bijeenkomst van het programma luchtruimherziening over Lelystad Airport op 17 november jl. is de reactie ook breder met…

Meer

Verslag: gemeenteraad Zwolle neemt diverse besluiten

Maandagavond om 19.30 was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad met 75 onderwerpen. Dat betekent dat de voorstellen die zijn…

Meer

Ongelijke gevallen ongelijk behandelen

De gemeente Zwolle pakt de 'integrale gezinsaanpak' aan met de Hervormingsagenda. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de…

Meer

Verslag: gemeenteraadsdebat over met name vuurwerk en drugsgebruik

Op maandagavond 12 december 2022 is er in de Zwolse gemeenteraad gedebatteerd over negen nota's die onder het thema dienstverlening…

Meer

Zwolle actualiseert referendumverordening

De huidige referendumverordening is verouderd, en dus is er een nieuwe gemaakt. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter…

Meer

Verslag: gemeenteraadsvergadering 28 november 2022

Maandagavond 28 november was er om 19.30 een bijzonder korte gemeenteraadsvergadering. In slechts negen minuten jaste de raad zich door…

Meer

Verslag: gemeenteraadsvergadering over diversiteit en inclusie

Maandagavond 21 november 2022 om 19.30 uur debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het beleidsplan diversiteit en inclusie 'Omarm het verschil'.…

Meer

Verslag: gemeenteraadsvergadering over senioren

Zwolle – In de gemeenteraad was er maandagavond een debat over het rekenkameronderzoek ‘Aandacht voor ouderen’. Ook boog de raad…

Meer

Gemeente borgt jeugdzorg door subsidieverstrekking

De Gecertificeerde Instellingen voeren jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. Zij ervaren al langere tijd dat…

Meer

Er is al veel bereikt voor Wonen en Zorg

Wonen en Zorg is een actueel thema dat in het coalitieakkoord van het nieuwe Zwolse college is opgenomen en ook…

Meer

Ophef Swollwacht over renovatie delen Eekwal

De gemeente Zwolle gaat de beoordeling van de plannen aan de Eekwal door de welstandscommissie niet veranderen. Dat blijkt uit…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over economie en vrijetijdsbesteding

Zwolle – Maandagavond 31 oktober 2022 was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over economie en vrijetijdsbesteding. Een…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over tarieven restafval

Maandagavond 26 september debatteerde de Zwolse gemeenteraad over de invoering van tarieven op restafval. Dit staat ook wel bekend als…

Meer

Vincent Wever uit Zwolle nieuw Statenlid voor GroenLinks Overijssel

Aanstaande woensdag 28 september wordt Vincent Wever uit Zwolle geïnstalleerd als Statenlid voor GroenLinks Overijssel. Vincent Wever volgt Manouska Molema…

Meer

Oud-minister Arie Slob aan de slag voor Regio Zwolle

Sinds 1 september 2022 versterkt oud-minister Arie Slob Regio Zwolle. Hij gaat de regio helpen met het opstellen van een…

Meer

Verslag: Gemeenteraad themadebat Sociaal Domein

Op maandagavond 12 september was er in de Zwolse gemeenteraad een themadebat over het Sociaal Domein. Themadebat hoort bij de…

Meer

Verslag: Gemeenteraad roept motie-indieners tot de orde

Op maandag 5 september 2022 zou er een spoeddebat zijn in de gemeenteraad van Zwolle over de crisisnoodopvang van vluchtelingen…

Meer

Verslag: Gemeenteraad over Welkom in mijn Wijk en bruisend trefpunt Zwolle-Zuid

Maandagavond 20 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de evaluatie van het protocol 'Welkom in…

Meer

College B en W stuurt op meer woningen voor senioren

In het kader van het programma 'Wonen en Zorg' voor senioren streeft de gemeente naar meer thuiswonende  senioren. Dit gebeurt…

Meer

Verslag: presentatie coalitieakkoord en benoeming wethouders

Dinsdagavond 31 mei is in de gemeenteraad van Zwolle het coalitieakkoord besproken en hebben de nieuwe wethouders de eed of…

Meer

Partijen presenteren coalitieakkoord

ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA zijn klaar met het samenstellen van het coalitieakkoord voor de nieuwe regeringsperiode van 2022 tot…

Meer

Nieuwe coalitie investeert in de samenleving, cultuur, energietransitie en mobiliteit

Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle. Dat is het motto van de vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA.…

Meer

Gemeenteraad debatteert over Stadshart Zwolle en nieuwe locatie Fraterhuis

Maandag 16 mei behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad over het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle en…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over bouw in Stadshagen

Maandagavond 9 mei 2022 is er in de gemeenteraad gedebatteerd over de bouw van meer betaalbare woningen in Stadshagen en…

Meer

Informateur Arie Slob geeft stand van zaken onderhandelingen

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op…

Meer

Hoe stemde jouw wijk?

Zwolle – RTV Focus bracht voor jou de verkiezingsuitslagen van de stembureau’s per wijk in Zwolle in beeld. Bekijk hieronder…

Meer

Drie personen met voorkeurstemmen in Zwolse raad

Maandagmorgen is de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Drie personen blijken via voorkeursstemmen in de raad gekozen. Dat is…

Meer

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen aanstaande maandag bekend

Aanstaande maandag 21 maart om 10.00 uur stelt burgemeester Peter Snijders samen met de leden van het centraal stembureau tijdens…

Meer

Vrijwel alle lijsttrekkers in Zwolle spreken steun uit voor Flexhomes

Vrijwel alle lijsttrekkers in Zwolle spreken steun uit voor Flexhomes. Dinsdagavond was het platform “wonen kan niet wachten” bij het…

Meer

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en…

Meer

Woendag 19.30 LIVE TV | Debat over Energietransitie met CU, Volt, Groenlinks, en PvvD

Zwolle – De prijzen voor het verwarmen van je huis schieten momenteel de lucht in. Steeds meer mensen krijgen last…

Meer

Woendag 19.30 LIVE TV | Zorgdebat met SP, Swollwacht, ChristenUnie, PvdD

Lange wachtlijsten in de jeugdzorg, een wachtlijststop voor mensen  met een depressie! Onzekerheid of zorgvoorzieningen wel door kunnen draaien. Sinds…

Meer

ChristenUnie stelt kritische vragen over gokreclames bij PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft sponsorcontracten gesloten met de gokbedrijven BetCity en Bet365. Uitingen van online-gokplatforms zijn zichtbaar langs het veld in…

Meer

Zwolse gemeenteraad praat over circulariteit van economie en bouwen

Maandagavond 14 februari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de circulaire economie en circulair bouwen. De…

Meer

Mannen zien opmerkingen vaak niet als intimidatie

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle vindt, evenals de PvdA fractie van Zwolle, seksuele intimidatie, op welke plek…

Meer

Groenbeplanting Zonnepark Weekhorst moet nog wat aangroeien

Het groene gehalte van zonnepark Weekhorst in Zwolle-Zuid moet nog tot volledige wasdom komen. De plannen voor een aantrekkelijker habitat…

Meer

Gemeente past groen- en recreatiebeleid aan aan de huidige tijd

Wethouders William Dogger en Monique Schuttenbeld willen behoud, verbetering en ontwikkeling van groen en biodiversiteit en recreatie en specifiek daarbinnen…

Meer

Gemeenteraad Zwolle informeert zich over schone lucht en duurzame bedrijventerreinen

Maandagavond 10 januari was er weer een informatieronde in de Zwolse gemeenteraad. Op het programma stonden het Schone Lucht Akkoord…

Meer

Uitbreiding Wit- en bruingoedhandel zit er aan te komen op Voorsterpoort

De gemeente Zwolle wil het bestemmingsplan van bedrijventerrein Voorsterpoort aanpassen om het mogelijk te maken dat daar grootschalige retailvoorzieningen komen.…

Meer

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle

De gemeente onderzoekt de beste manier om de vraag naar woningbouw en de ontwikkelingen op gebied van werken een plek…

Meer
Back to top button