Politiek

Verslag: Gemeenteraad in debat over tarieven restafval

Maandagavond 26 september debatteerde de Zwolse gemeenteraad over de invoering van tarieven op restafval. Dit staat ook wel bekend als…

Meer

Vincent Wever uit Zwolle nieuw Statenlid voor GroenLinks Overijssel

Aanstaande woensdag 28 september wordt Vincent Wever uit Zwolle geïnstalleerd als Statenlid voor GroenLinks Overijssel. Vincent Wever volgt Manouska Molema…

Meer

Oud-minister Arie Slob aan de slag voor Regio Zwolle

Sinds 1 september 2022 versterkt oud-minister Arie Slob Regio Zwolle. Hij gaat de regio helpen met het opstellen van een…

Meer

Verslag: Gemeenteraad themadebat Sociaal Domein

Op maandagavond 12 september was er in de Zwolse gemeenteraad een themadebat over het Sociaal Domein. Themadebat hoort bij de…

Meer

Verslag: Gemeenteraad roept motie-indieners tot de orde

Op maandag 5 september 2022 zou er een spoeddebat zijn in de gemeenteraad van Zwolle over de crisisnoodopvang van vluchtelingen…

Meer

Verslag: Gemeenteraad over Welkom in mijn Wijk en bruisend trefpunt Zwolle-Zuid

Maandagavond 20 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de evaluatie van het protocol 'Welkom in…

Meer

College B en W stuurt op meer woningen voor senioren

In het kader van het programma 'Wonen en Zorg' voor senioren streeft de gemeente naar meer thuiswonende  senioren. Dit gebeurt…

Meer

Verslag: presentatie coalitieakkoord en benoeming wethouders

Dinsdagavond 31 mei is in de gemeenteraad van Zwolle het coalitieakkoord besproken en hebben de nieuwe wethouders de eed of…

Meer

Partijen presenteren coalitieakkoord

ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA zijn klaar met het samenstellen van het coalitieakkoord voor de nieuwe regeringsperiode van 2022 tot…

Meer

Nieuwe coalitie investeert in de samenleving, cultuur, energietransitie en mobiliteit

Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle. Dat is het motto van de vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA.…

Meer

Gemeenteraad debatteert over Stadshart Zwolle en nieuwe locatie Fraterhuis

Maandag 16 mei behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad over het Ontwikkelprogramma Stadshart Zwolle en…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over bouw in Stadshagen

Maandagavond 9 mei 2022 is er in de gemeenteraad gedebatteerd over de bouw van meer betaalbare woningen in Stadshagen en…

Meer

Informateur Arie Slob geeft stand van zaken onderhandelingen

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op…

Meer

Hoe stemde jouw wijk?

Zwolle – RTV Focus bracht voor jou de verkiezingsuitslagen van de stembureau’s per wijk in Zwolle in beeld. Bekijk hieronder…

Meer

Drie personen met voorkeurstemmen in Zwolse raad

Maandagmorgen is de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Drie personen blijken via voorkeursstemmen in de raad gekozen. Dat is…

Meer

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen aanstaande maandag bekend

Aanstaande maandag 21 maart om 10.00 uur stelt burgemeester Peter Snijders samen met de leden van het centraal stembureau tijdens…

Meer

Vrijwel alle lijsttrekkers in Zwolle spreken steun uit voor Flexhomes

Vrijwel alle lijsttrekkers in Zwolle spreken steun uit voor Flexhomes. Dinsdagavond was het platform “wonen kan niet wachten” bij het…

Meer

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en…

Meer

Woendag 19.30 LIVE TV | Debat over Energietransitie met CU, Volt, Groenlinks, en PvvD

Zwolle – De prijzen voor het verwarmen van je huis schieten momenteel de lucht in. Steeds meer mensen krijgen last…

Meer

Woendag 19.30 LIVE TV | Zorgdebat met SP, Swollwacht, ChristenUnie, PvdD

Lange wachtlijsten in de jeugdzorg, een wachtlijststop voor mensen  met een depressie! Onzekerheid of zorgvoorzieningen wel door kunnen draaien. Sinds…

Meer

ChristenUnie stelt kritische vragen over gokreclames bij PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft sponsorcontracten gesloten met de gokbedrijven BetCity en Bet365. Uitingen van online-gokplatforms zijn zichtbaar langs het veld in…

Meer

Zwolse gemeenteraad praat over circulariteit van economie en bouwen

Maandagavond 14 februari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de circulaire economie en circulair bouwen. De…

Meer

Mannen zien opmerkingen vaak niet als intimidatie

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle vindt, evenals de PvdA fractie van Zwolle, seksuele intimidatie, op welke plek…

Meer

Groenbeplanting Zonnepark Weekhorst moet nog wat aangroeien

Het groene gehalte van zonnepark Weekhorst in Zwolle-Zuid moet nog tot volledige wasdom komen. De plannen voor een aantrekkelijker habitat…

Meer

Gemeente past groen- en recreatiebeleid aan aan de huidige tijd

Wethouders William Dogger en Monique Schuttenbeld willen behoud, verbetering en ontwikkeling van groen en biodiversiteit en recreatie en specifiek daarbinnen…

Meer

Gemeenteraad Zwolle informeert zich over schone lucht en duurzame bedrijventerreinen

Maandagavond 10 januari was er weer een informatieronde in de Zwolse gemeenteraad. Op het programma stonden het Schone Lucht Akkoord…

Meer

Uitbreiding Wit- en bruingoedhandel zit er aan te komen op Voorsterpoort

De gemeente Zwolle wil het bestemmingsplan van bedrijventerrein Voorsterpoort aanpassen om het mogelijk te maken dat daar grootschalige retailvoorzieningen komen.…

Meer

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle

De gemeente onderzoekt de beste manier om de vraag naar woningbouw en de ontwikkelingen op gebied van werken een plek…

Meer

Verslag: Gemeenteraad 20 december

Maandagavond vanaf 19.30 uur was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Er waren meer dan 46 onderwerpen waarover…

Meer

Blikjes en flesjes mogen in de doneerring

Kleine plastic flesjes en blikjes hebben en krijgen inmiddels statiegeld. De gemeente wil, naar Duits voorbeeld, een doneerring plaatsen op…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over Breezicht Noord en verder

De betaalbare woningbouw in Breezicht Noord stond op de agenda van de Zwolse gemeenteraad op maandag 13 december 2021. Het…

Meer

Aanbesteding Stilohallocatie in gang gezet

De gemeente start met de voorbereidingen voor de sloop en het bouwen van woningen op de Stilohallocatie. Dat staat in…

Meer

College maakt beleid bekend over bijzondere bijstand bij zorgkosten

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente Zwolle een zorgkostenregeling voor mensen met een laag inkomen. Met deze regeling biedt…

Meer

Waar gaat het belastinggeld van de Zwollenaar naartoe?

De gemeenteraad was vrijdag 12 november de gehele dag en een deel van de avond bijeen om te spreken en…

Meer

Nooterhof moet kloppend groen hart worden voor natuur- en milieueducatie

Dinsdag 9 november was er in de gemeenteraad van Zwolle een ingelast debat over de Nooterhof en de Natuur en…

Meer

Dit zeggen de Zwolse politieke partijen over de Uitvoeringsagenda Cultuur 2021 – 2024

Maandagavond 8 november debatteerde de Gemeenteraad over de uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024 en over de herijking van de hervormingsmaatregelen Jeugdzorg. Kijk…

Meer

80 besluiten in gemeenteraad 1 november

Maandagavond 1 november was er weer een gemeenteraadsvergadering, ditmaal een besluitvormingsronde. Er zijn 80 besluiten genomen. Veel hamerstukken, maar ook…

Meer

Gemeenteraad acht november over ZwarteWaterzone, Nooterhof, Cultuur en Jeugd

Maandagavond acht november zijn er weer twee gemeenteraadsvergaderingen. In de Raadzaal debatteert men over het Stedenbouwkundig ontwikkelplan van de Zwartewaterzone…

Meer

Geen cijfers over gebruik aanbod voor ouderen

Met SamenOuderen is het aanbod in Zwolle voor ouderen erg uitgebreid, bijvoorbeeld met de buurtkamers die in de hele stad…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over gezondheid en grondbeleid

Maandagavond 25 oktober was er een gemeenteraadsvergadering over de beleidsagenda gezondheid 2022-2026, het lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl en de toekomst…

Meer

ChristenUnie Zwolle wil tellen fietsongevallen verbeteren

Hoeveel ongevallen met fietsers zijn er eigenlijk 'echt' in Zwolle? Dat wil de fractie van de ChristenUnie wel eens weten.…

Meer

Gemeenteraad 27 september over digitale strategie

Maandagavond 27 september was er in de gemeenteraad een informatieronde over de digitale strategie van de gemeente Zwolle en een…

Meer

Gemeenteraad over sociale activatie en oud V&D gebouw

Maandagavond 20 september was er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Takzaal ging de raad met elkaar en met de wethouder…

Meer

Gemeente Zwolle verantwoordelijk voor zorgkosten kinderen uit IS-gebied

De jeugdhulp aan kinderen van teruggekeerde IS-vrouwen komt het komende half jaar voor rekening van de gemeente Zwolle. Dit zegt…

Meer

Dit zeggen de politieke partijen over de nieuwe eventvoorziening op de Voorsterpoort

Maandagavond 6 september vergaderde de Zwolse Gemeenteraad over de nieuwe evenementenvoorziening die op Voorsterpoort moet komen in plaats van de…

Meer

Johran Willegers wil met VVD Zwolle de grootste partij worden

De Zwolse VVD heeft Johran Willegers (29) aangewezen als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Willegers zit sinds…

Meer

10.000 nieuwe woningen in Zwolle, maar waar?

Het college wil de komende 10 jaar 10.000 woningen aan de stad toevoegen. Meer woningen betekent volgens de Omgevingsvisie ook…

Meer

Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder Opiumwet

Staatssecretaris Blokhuis gaat de designerdrug 3-MMC verbieden door het op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dat heeft hij…

Meer

Dick Emmer nieuwe gemeentesecretaris van Zwolle

De heer Emmer is op dit moment gemeentesecretaris van Hilversum en was dat eerder ook al in de gemeente Velsen.…

Meer

Zwols GroenLinks raadslid stelt vragen over nepprofielen

Uit een onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 1 op de 6 gemeenten haar burgers op…

Meer

Zwolse Stadslanderijen mogen blijven tot 2026

De Zwolse stadslanderijen mogen tot 31 december 2026 de Dijklanden blijven pachten. Dat heeft de gemeente besloten. De vooraleer in…

Meer

Nieuwe regels voor aanpak criminaliteit, evenementen, deelmobiliteit en waterrecreatie

Met een actualisatieslag en een aantal nieuwe regels heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders de Algemene Plaatselijke Verordening…

Meer

Verslag informatieronde gemeenteraad over warmtevoorziening Breecamp

Dinsdagavond om 19.30 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Het ging hier om een informatieronde over de warmtevoorziening in Breecamp

Meer

CU: “Wanneer krijgt Zwolle een tankstation voor waterstof?”

Wanneer komt er een duurzaam tankstation in Zwolle waar bijvoorbeeld waterstof getankt kan worden? Dat wilde de Zwolse ChristenUnie graag…

Meer

PvdA: ‘Wat doet het college nu wel of niet aan energiebesparing bij bedrijven?’

Er zijn ruim negenhonderd Zwolse kantoren die vanaf 2023 allemaal energielabel C of beter moeten hebben. Terwijl er slechts iets…

Meer

VVD vraagt zonder succes om coulanter beleid parkeerhandhaving

Het college van B&W is minder ontevreden over het handhavingsbeleid voor parkeren in de binnenstad dan de VVD-fractie in de…

Meer

Debat in gemeenteraad over participatie Zwartewaterzone

Maandagavond waren er in de gemeenteraad weer een aantal debatten. Het ging over de participatie (meedoen) in het ontwikkeltraject Zwartewaterzone…

Meer

Vooruitblik gemeenteraadsvergadering 29 maart

Maandagavond 29 maart is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er zijn veel onderwerpen, waarvan de meeste snel afgehandeld…

Meer

College wil onderwijsachterstanden via steun aan kwetsbare groepen voorkomen

Het college van B&W wil zich inzetten om kwetsbare groepen te steunen. Daardoor kunnen extra schoolachterstanden voorkomen worden. Dit zegt…

Meer

Wethouder Dogger vertrouwt op probleemoplossend vermogen Keolis

Wethouder William Dogger vertrouwt op het probleemoplossend vermogen van Keolis. Dat geeft hij aan in het antwoord op vragen van…

Meer

Zwolle zoekt balans tussen beschermen en vernieuwen

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle laat haar gemeenteraad weten hoe het er voor staat met de ontwikkelingen…

Meer

Dit zegt de Zwolse politiek over de woningnood

De gemeenteraadsvergadering van 15 maart ging over wonen en verstedelijking. In de Zwolse raad staat het onderwerp wonen altijd garant…

Meer

Vooruitblik gemeenteraadsvergaderingen 22 maart

Maandagavond 22 maart zijn er weer twee debatrondes in de gemeenteraad. De raadsleden buigen zich over  de ontwikkelingen in de…

Meer

Kennismaking met Dorrit de Jong, wethouder Zwolle

Hoewel ze ook op de verkiezingslijst voor de Tweede Kamer staat is het zéker niet de bedoeling dat Dorrit de…

Meer

Ruim 300 man op de been bij Forum bijeenkomst Zwolle

Afgelopen woensdag heeft Thierry Baudet met de 'Vrijheidskaravaan' het Ter Pelkwijkpark in Zwolle bezocht. Voor de verkiezingscampagne van Forum voor…

Meer

PvdA vraagt een standbeeld voor Corry Tendeloo in Zwolle

Op de Grote Markt in Zwolle vragen fractieleden Selma Hoekstra en Patty Wolthof aandacht voor vrouwenrechten. Ze zetten er symbolisch…

Meer

Gemeenteraad praat over verstedelijkingsstrategie en Joods erfgoed

Maandagavond 15 maart zijn er weer twee informatierondes en één debatronde in de gemeenteraad. De onderwerpen zijn de verstedelijkingsstrategie, wonen…

Meer

Internationale trein door Zwolle is moeilijk

De voltallige gemeenteraad heeft in mei 2020 wethouder Dogger gevraagd of er een internationaal treinstation kan komen in Zwolle. Er…

Meer

TV-debat op RTV Focus vanaf 20.30 uur donderdag 4 maart 2021: Zwolse kandidaten Tweede Kamer in debat

Donderdagavond 4 maart kunt u vanaf 20.30 uur op RTV Focus kijken naar een debat tussen een aantal Zwolse en…

Meer

D66 Zwolle wil wachtlijsten in het onderwijs vanwege groei stad voorkomen

D66 Zwolle krijgt regelmatig signalen van ouders die hun kind op een school willen laten inschrijven, maar daar te maken…

Meer

Verslag: gemeenteraadsdebat over arbeid en Port of Zwolle

Maandagavond 1 maart is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het actieplan 'werk in Zwolle' over werk ten tijde van…

Meer

Sonja Paauw (D66): Bij genoeg stemmen ga ik naar de Tweede Kamer

"Als ik genoeg voorkeursstemmen krijg neem ik zeker plaats in de Tweede Kamer," dat zei Sonja Paauw dinsdagmiddag op Radio…

Meer

Gemeenteraadsvergadering 8 maart

Op maandagavond 8 maart vergadert de voltallige gemeenteraad weer in een besluitvormingsronde over meer dan 27 onderwerpen. Het betreft voornamelijk…

Meer

CDA organiseert online evenement voor Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Hiervoor worden verschillende online activiteiten georganiseerd gericht op de politiek. Het CDA gaat…

Meer

D66: Statiegeldbeleid Zwolle zichtbaar maken

De gemeente Zwolle is lid van de Statiegeld alliantie, maar D66 vindt dat dit nog niet zichtbaar genoeg is. Zij…

Meer

Burgemeester Snijders positief getest op corona

Afgelopen weekend kreeg Peter Snijders lichte verkoudheidsklachten en is daarna direct in thuisquarantaine gegaan. Op maandag 22 februari heeft de…

Meer

Werk en sociale basis in gemeenteraad

De Gemeenteraad van Zwolle houdt op maandagavond 3 maart twee debatrondes met respectievelijk drie en één onderwerpen. Beide rondes vinden…

Meer

CDA-kandidaten brengen bezoek aan Axxor

Afgelopen donderdagochtend bezochten CDA'ers en kandidaat-kamerleden Hilde Palland en Jan Nabers de Zwolse karton-honingraat producent Axxor. Zij brachten het bezoek…

Meer

Verkoop van weesfietsen aan studenten met 50 % korting gaat niet door

Als student een 'weesfiets' kunnen kopen met 50 procent korting? Dat zag de Zwolse D66 wel zitten en diende daarom…

Meer
Back to top button