KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Ontwikkeling Sociaal Wijkteams verloopt positief

Zwolle – Uit een evaluatie van het functioneren van de Sociaal Wijkteams in Zwolle blijkt dat zij zich integraal ontwikkelen en bijdragen aan een goede dienstverlening aan inwoners met een hulpvraag. De evaluatie is gemaakt over heel 2021 en heeft als evaluatievraag of het SWT voldoende onafhankelijk kan opereren van de gemeente.

Acht thema’s

Samenwerking tussen beleid en uitvoering leidt vooral tot passendere hulp voor WMO. Bij de andere
domeinen is minder sprake van samenwerking tussen beleid en uitvoering. Het SWT is betrokken bij veel samenwerkingsinitiatieven omtrent de transformatie die sinds 2015 in gang is gezet. Ze biedt hierbij (vanuit de onafhankelijke positie) een duidelijke meerwaarde. Het is soms onduidelijk of de deelname van het SWT op inhoud is, of in de rol van subsidieverstrekker. Door de opzet van het SWT vindt kruisbestuiving plaats tussen Jeugd, Wmo, participatie en psychosociale hulpverlening, waarbij de multidisciplinariteit van de teams zorgt voor hogere kwaliteit.

Medewerkers zetten actief in op (versterken van) eigen regie, immers de inwoners is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hulpvraag. De meeste ketenpartners zijn overigens zeer te spreken over de samenwerking met het SWT.
De samenwerking op participatie wordt doorontwikkeld. Het SWT heeft zich ontwikkeld van individuele medewerkers van verschillende organisaties naar een groep collega’s die intensief samenwerkt en elkaar waardeert om de verschillende expertises. Het SWT besteedt actief aandacht aan leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vakgroepen en intervisies.

De aandacht voor financiën is groeiend. SWT wil en moet zakelijker omgaan met budgetten voor maatwerkvoorzieningen. Vooral de samenwerking met beleid biedt meerwaarde, doordat praktijkervaring ingebracht kan worden en zo beleid effectiever bijdraagt aan de ondersteuning en versterking van zelfregie van inwoners. Daarbij moet er aandacht zijn voor en duidelijke rolverdeling en rolvastheid en is de samenwerking nog niet op alle beleidsterreinen even intensief.

Aanbevelingen

Er zijn een viertal aanbevelingen gedaan door de onderzoekers, welke de gemeente overneemt. Het gaat om de doelen van het SWT, de samenwerking tussen beleid en uitvoering, meer uniformiteit in de werkprocessen en betere monitoring van de resultaten.

De SWT’s zullen zich moeten blijven aanpassen aan de veranderende omgeving.

Gerelateerde artikelen

Back to top button