politiek

Zorg & Welzijn

Ook diversiteit en inclusie in Campagne Hartstad Zwolle

Zwolle houdt met de Campagne Hartstad Zwolle wel rekening met diversiteit en inclusie in de stad. Dat blijkt uit vragen…

Meer
Bouw

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer
Politiek & Opinie

College investeert in sociale basis inwoners en duurzame ontwikkeling stad

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken gerichte keuzes om volgend jaar stevig aan de slag te kunnen gaan met de…

Meer
Natuur & Duurzaam

Ministerie beantwoordt vragen luchtruimherziening niet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou vragen van GroenLinks en de ChristenUnie Zwolle over de herziening van het luchtruim…

Meer
Politiek & Opinie

Essent verkocht door PvdA, VVD, CDA en CU voor appel en ei

De provinciale fractievoorzitters van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie kregen vandaag een appel en een ei aangeboden door de SP.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Waarom werd Huttendorp Aa-landen extra gecontroleerd?

GroenLinks kreeg de signalering dat het Huttendorp in de Aa-landen extra gecontroleerd werd op veiligheid. Omdat dit niet als prettig…

Meer
Politiek & Opinie

Provincie stelt stikstofbank in

Vanuit de vakgroep stikstof van de gemeente Zwolle gaat meegedraaid worden in een provinciale werkgroep voor het opzetten van een…

Meer
Politiek & Opinie

VVD Zwolle wil bouwen in buitengebied

Het Zwols college van burgemeester en wethouders streeft ernaar 10.000 woningen te bouwen tot 2030 en daarna een nieuwe verstedelijkingsstrategie…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente helpt festivals met herbruikbaar plastic

Veel festivals in Zwolle gebruiken nog de laatste voorraad wegwerp-plastic bekers op. De gemeente Zwolle helpt hen met het invoeren…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad behandelt de voorjaarsstukken

Maandag 27 juni behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal verschillende financiële stukken. Inspreken over een onderwerp kan…

Meer
Politiek

Rekenkamercommissie Zwolle geeft advies over nut en noodzaak ‘extra’ seniorenagenda

Het aantal ouderen neemt in Zwolle, net als in heel Nederland, de komende jaren snel toe. Door het vorige college…

Meer
Politiek

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk en het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid

Maandag 20 juni behandelt de gemeenteraad vier onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de evaluatie…

Meer
Politiek & Opinie

SP wil “Snijders-norm” voor nieuwe directeur Fundatie

De SP vindt dat topmensen van organisaties die subsidie krijgen van de gemeente Zwolle niet meer zouden mogen verdienen dan…

Meer
Politiek

Nieuwe wethouders B&W geïnstalleerd

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan aan de slag. Gisteravond zijn Gerdien Rots en Michiel van Willigen van…

Meer
Politiek & Opinie

SP wil interpellatiedebat over verliezen meerderheid coalitie Overijssel

De SP in Overijssel wil op korte termijn een debat over de ontstane politieke situatie op het provinciehuis. Doordat ex-VVD’er…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nieuwe coalitie investeert in de samenleving, cultuur, energietransitie en mobiliteit

Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle. Dat is het motto van de vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA.…

Meer
Zorg & Welzijn

VVD bezorgd over oplopende vertraging in woningbouw

Het woningtekort in Zwolle is groot en er zijn veel plannen om bij te bouwen. De VVD is bang dat…

Meer
Politiek & Opinie

Update over de coalitievorming in Zwolle

De ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA zijn hard bezig om een nieuwe coalitie te vormen. Informateur Arie Slob heeft…

Meer
Politiek & Opinie

Water Natuurlijk opent kandidaatstelling voor waterschapsverkiezingen

Zwolle - De kandidaatstelling voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is geopend. In de periode van 1 mei t/m 31…

Meer
Kunst & Cultuur

PvdA viert, herdenkt en strijdt tijdens Dag van de Arbeid

Bestaanszekerheid, een fatsoenlijk loon, een vaste baan. Dit waren de centrale onderwerpen van Partij van de Arbeid afdeling Zwolle tijdens…

Meer
Politiek & Opinie

Doe mee met gratis cursus over provinciale politiek

Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de…

Meer
Politiek & Opinie

Arjan Spaans kandidaat wethouder van het CDA

Arjan Spaans is namens het CDA de kandidaat-wethouder voor de gemeente Zwolle. Met Arjan Spaans heeft het CDA Zwolle een…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Arie Slob leidt onderhandelingen nieuwe coalitie

Arie Slob vervolgt zijn werk voor de vorming van een nieuwe coalitie in Zwolle als informateur. Hij doet dat op…

Meer
Politiek & Opinie

Verkenner adviseert onderhandelingen te starten voor een coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA

Begin zo snel mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA voor een nieuwe coalitie in Zwolle. Dat…

Meer
Politiek & Opinie

Installatie nieuw gekozen gemeenteraad

Op woensdag 30 maart om 19.30 uur worden de benoemde raadsleden voor de Zwolse gemeenteraad tijdens een bijzondere raadsvergadering in…

Meer
Politiek

ChristenUnie en GroenLinks: goed samenspel binnen de raad en met inwoners

De fractievoorzitters van de ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle hebben Arie Slob gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken van een…

Meer
Bestuur

Gemeenteraad woensdag 30 maart 2022

Zwolle - Woensdag 30 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Besluitvormingsronde (Raadzaal) De vergadering start om 19.30 uur…

Meer
Bouw

Visie Nieuwe Veemarkt/Meeuwenlaan ligt klaar

De gebiedsvisie voor de Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan ligt klaar ter goedkeuring bij de gemeenteraad. Dat laat wethouder Ed Anker…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Hoe stemde jouw wijk?

Zwolle – RTV Focus bracht voor jou de verkiezingsuitslagen van de stembureau’s per wijk in Zwolle in beeld. Bekijk hieronder…

Meer
Politiek & Opinie

Professionals denken mee met gemeente over ethische vragen

Een groep onafhankelijke professionals gaat met de gemeente Zwolle meedenken over ethische vragen bij digitale technologien en dataverwerking. Hiervoor werd…

Meer
Natuur & Duurzaam

Manifest Duurzaam Zwolle van NatuurplatformZwolle voor onderhandelaars nieuwe coalitie

NatuurPlatform Zwolle (NPZ) biedt onderhandelaars van partijen in de gemeenteraad het Manifest Duurzaam Zwolle 2022-2026 (en 2050) aan als urgent…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente wil algoritmes transparant maken

De gemeente Zwolle wil dat formules die gebruikt worden in het digitale verkeer, de zogenaamde algoritmes, controleerbaar worden voor de…

Meer
Politiek & Opinie

Raad Zwolle wil op tijd geïnformeerd zijn over bouwplannen

De gemeenteraad van Zwolle wordt bij alle Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven van meer dan 30 woningen, welke niet in het bestemmingsplan…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Luchtreinigingsinstallaties voor scholen?

Wethouder Michiel van Willigen wil het onderzoek naar het effect van luchtreinigers afwachten voordat hij een bestelling hiervoor plaatst. Dat…

Meer
Vervoer

Deelscooters houden auto’s nog niet van de weg

Deelscooters brengen het aantal autobewegingen in de binnenstad van Zwolle nog niet terug. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

UPDATE | Zo stemden de lijsttrekkers vandaag voor de gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle – De één was er al vroeg bij, de ander ging stemmen rond koffietijd. Voor de lijsttrekkers van de…

Meer
Politiek & Opinie

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in…

Meer
Politiek & Opinie

Eerst maatschappelijk belang blootleggen alvorens te bouwen

In antwoord op de toekomstige behoeftes en de zich ontwikkelende maatschappelijke opgaven komt er een programma Maatschappelijke Voorzieningen. Dat zegt…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA wil hulp voor Zwollenaren die in de knel komen door stijgende energie- en brandstofprijzen

Zwollenaren die hun verwarming uit laten, bijna niet durven te douchen, omdat ze bang zijn dat ze aan het eind…

Meer
Bouw

Werken aan versterking dijken

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan het versterken van de dijken rond Zwolle. Met financiering uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma…

Meer
Kunst & Cultuur

Gemeente gaat tekort atelierruimtes aanpakken

De gemeente Zwolle wil iets doen aan het tekort aan atelierruimtes in de stad. Daarvoor heeft wethouder Monique Schuttenbeld een Plan…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lijsttrekkersdebat Zwolse Stemmen op 14 maart

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kruisen de lijsttrekkers van de tien Zwolse politieke partijen nog eenmaal de…

Meer
Politiek & Opinie

PvdA-jongeren vragen met ludieke actie aandacht voor wooncrisis

s het nu echt zo ver gekomen dat starters op een camping moeten gaan wonen? Die vraag stellen de jongeren…

Meer
Coronavirus

Zwolle stelt gratis zelftests en mondkapjes beschikbaar voor lage inkomens

De gemeente Zwolle kan op kosten van het rijk gratis zelftests en mondneusmaskers beschikbaar stellen voor mensen met een kleine…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorstel GroenLinks en D66 voor meer inspraak inwoners krijgt steun van raad

GroenLinks en D66 hebben de handen ineen geslagen om de democratie in de stad een impuls te geven. De coalitie-…

Meer
Kunst & Cultuur

Meer ateliers en expositieruimten voor Zwolse creatieve makers

en levendig artistiek en creatief klimaat maakt Zwolle aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven. Bovendien draagt de creatieve sector bij aan…

Meer
Bouw

Meer betaalbare koop- en huurwoningen in Stadshagen

Breezicht Noord in Stadshagen voorziet in de bouw van ruime eengezinswoningen. Er is nu een pakket van maatregelen opgesteld waarmee…

Meer
Politiek & Opinie

Taaltoets voor uitkeringsgerechtigden met mate ingezet

Sinds 2016 is in Zwolle 27 keer een taaltoets ingezet bij mensen die een bijstandsuitkering aanvroegen. De taaltoets heeft geleid…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente moet Go/no Go geven voor opkoopbescherming

Het opkopen van woningen door huisjesmelkers is nog altijd een probleem, ook in Zwolle. Daarom is door wethouder Ed Anker…

Meer
Politiek & Opinie

Quick-scan woningprijsverdeling bevestigt Zwolse verdeling

In grote lijnen lijkt een prijsverdeling van 30/40/30 in het woningbouwprogramma passend voor de periode tot 2030. Dat zou dan…

Meer
jongeren

Vurige strijd tussen politici tijdens journalistieke spelshow Windesheim

Nog geen idee op wie je gaat stemmen tijdens de gemeenteraad verkiezingen? Bekijk dan de livestream van vrijdag 9 maart…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en…

Meer
Politiek & Opinie

Moeder en zoon samen op kieslijst Zwolle

Een flink aantal Zwollenaren zijn verkiesbaar komende verkiezingen voor de gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart. Twee daarvan zijn…

Meer
Politiek & Opinie

Rekenkamer Zwolle heeft nog vragen bij gemeentelijk warmtebedrijf

De onafhankelijke rekenkamercommissie van Zwolle heeft nog vragen bij het voornemen van de gemeente voor het op oprichten van een…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle verbindt ambities aan elkaar in Public Affairs agenda

De groeiopgaven van Zwolle, met de complexe vraagstukken voor de stad, kan en wil zij niet alleen vormgeven. Oók dat…

Meer
Bouw

Blijvend groen aan Nieuwe Deventerweg

Wethouder Ed Anker wil aan het perceel Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 een blijvende groene inrichting aanbrengen. Dat blijkt uit…

Meer
Natuur & Duurzaam

Senshagen meet klimaatwaarden

Het project Senshagen, om de klimaatwaarden in de wijk Stadshagen te meten, is volgens de gemeente succesvol gebleken. Nu wil…

Meer
Politiek & Opinie

Swollwacht winnaar eerste Sportverkiezingsdebat

Op zaterdag 5 maart organiseerde Sportservice Zwolle het eerste Sportverkiezingsdebat in de sportieve omgeving van Het Anker in Zwolle. Hier…

Meer
kieskeet

Kieskeet op het Grote Kerkplein

Zaterdag 12 maart staat de Kieskeet in het centrum van Zwolle. Dat is niet toevallig want de gemeenteraadsverkiezingen op 16…

Meer
Debat

Politieke lijsttrekkers in debat over armoede en duurzaamheid

Zwolle wil een stad zijn waar armoede wordt uitgebannen en waar duurzaamheid de boventoon voert. Maar politieke partijen in de…

Meer
Politiek & Opinie

Studenten voelen lokale politiek aan de tand tijdens Verkiezingsfestival

Zo’n 600 studenten van verschillende opleidingen van Landstede MBO hebben gisteren deelgenomen aan het Verkiezingsfestival in Zwolle. Locatie Stadionplein werd…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse theaters houdt stadsdialoog

De Zwolse theaters houdt een interactieve avond theater met de Zwolse politici op donderdag 10 maart.. U kunt dan uw…

Meer
Politiek & Opinie

Besluiten in Gemeenteraad 7 maart

Maandagavond 7 maart zal de laatste gemeenteraadsvergadering in de huidige samenstelling zijn. Er is dan een besluitvormingsronde met maar liefst…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over lokale democratie

De Zwolse gemeenteraad was maandagavond 28 februari bijeen om te praten over een experiment met lokale democratie. Initiatiefnemers D66 en…

Meer
Bouw

Stadskantoor en Stadhuis hebben groot onderhoud nodig

De technische installaties van het Stadskantoor aan het Lübeckplein en het Stadhuis aan het Grote Kerkplein zijn aan het einde…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolle gaat tarief op restafval invoeren

In het nieuwe Gemeentelijk Grondstoffen Plan (GGP) komt er een tarief op restafval voor inwoners van Zwolle. Daarvoor moet de afvalstoffenverordening…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente geeft nog steeds geld uit aan bommen WOII

In het jaar 2021 heeft de gemeente in totaal een bedrag van € 78.825 (excl. btw) uitgegeven aan het opsporen…

Meer
Holtenbroek

PvdA-Zwolle met Europarlementariër in Holtenbroek

Zwolle – Europarlementariër Agnes Jongerius komt zaterdag 26 februari naar de Zwolse wijk Holtenbroek. PvdA’er Jongerius maakt zich sterk voor een…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PvdA Overijssel wil haast maken van bouw nieuwe woonwijken

De provincie Overijssel moet snel op zoek naar locaties om nieuwe woonwijken te bouwen. Dat vindt de Statenfractie van de…

Meer
Bouw

Hessenpoort 3 is financieel mogelijk

Het uitbreiden van bedrijventerrein Hessenpoort met Hessenpoort 3 is financieel mogelijk. Dat blijkt uit een nota die economie-wethouder René de…

Meer
Politiek & Opinie

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen stapje dichterbij

Om het winkelcentrum in Stadshagen te kunnen uitbreiden is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Wethouder Stadshagen Monique Schuttenbeld vraagt…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woendag 19.30 LIVE TV | Debat over Energietransitie met CU, Volt, Groenlinks, en PvvD

Zwolle – De prijzen voor het verwarmen van je huis schieten momenteel de lucht in. Steeds meer mensen krijgen last…

Meer
Politiek & Opinie

Voorkom overlast in wijken en buurten door flitsbezorgers

In steeds meer steden kan je boodschappen bestellen bij een flitssupermarkt. Razendsnelle bezorging van producten aan je voordeur is ideaal,…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zwolle Kiest – Silvia Bruggenkamp (Swollwacht)

Zwolle Kiest van RTV Focus: In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 houden we je op de hoogte…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Leerplichtverslag toont minieme stijging schoolverlaters

In het net gepubliceerde Leerplichtjaarverslag van de gemeente is een marginale stijging te zien van het aantal jongeren dat afwezig…

Meer
Zorg & Welzijn

Subsidie voor sociale activatie en herstel is bekend

Tussen oktober en nu vond de eerste subsidieronde Sociale activatie en herstel plaats. Partijen konden zelfstandig of gezamenlijk een subsidieaanvraag…

Meer
Natuur & Duurzaam

Beheerders energienetwerken komen met oplossingen voor de netcongestie

Voor nu en de komende jaren geldt dat er in Zwolle voor particulieren nog voldoende capaciteit op het energienetwerk beschikbaar…

Meer
gemeenteraadsverkiezingen 2022

Start campagne gemeenteraadsverkiezingen Zwolle

Woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom onthulden de lijsttrekkers de zogenaamde Kieskeet. De Kieskeet is een kleurrijke…

Meer
politiek

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand komt naar Zwolle voor lezing

Op vrijdag 25 februari geeft PvdD-partijleider Esther Ouwehand een lezing over de doorslaggevende stem: Hoe een kleine groep burgers het…

Meer
Politiek & Opinie

PvdA stelt kamervragen naar aanleiding van briefjes van beleggers voor het opkopen van woningen in Zwolle

Betaalbaar wonen is het belangrijkste thema van deze gemeenteraadsverkiezingen. Een fijn thuis in Zwolle is voor veel mensen onbereikbaar geworden.…

Meer
Back to top button