BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekWonen

Aanbesteding Stilohallocatie in gang gezet

Zwolle – De gemeente start met de voorbereidingen voor de sloop en het bouwen van woningen op de Stilohallocatie. Dat staat in een nota die wethouder Ed Anker stuurt aan de gemeenteraad.

Als eerste wil de gemeente, die eigenaar is van de grond, opnieuw een financieel haalbaarheidsonderzoek doen. Dit is vanwege de crisis rond 2017 die ervoor gezorgd heeft dat het financiële gedeelte nu onduidelijk is. De afgelopen jaren is al wel veel werk gedaan voor de Stilohallocatie. Er zijn in concept ruimtelijke randvoorwaarden geformuleerd, er zijn diverse onderzoeken gedaan, er heeft participatie plaatsgevonden en de verplaatsing van het sutuveld is uitgewerkt. Als gevolg van gewijzigde interne prioriteitsstelling, maar ook als gevolg van het
onderzoek naar verplaatsing van het Zwols kegelhuis, is de verdere uitwerking gestagneerd.

Op dit moment is een tender in ontwikkeling. Daarvoor stelt men ruimtelijke randvoorwaarden die de creativiteit van de aanbesteders moet waarborgen. De percentages waarin men woningen zou moeten bouwen is 30/40/30, respectievelijk goedkoop, middenduur en duur. Er moeten minimaal 25 sociale huurwoningen komen.

De verwachting is dat men een deel van de parkeerbehoefte (half)ondergronds moet realiseren. Dit heeft te maken met de ligging van het plangebied in de hoofdgroenstructuur. Nadat er zicht is op financiële haalbaarheid, worden de grondexploitatie en de ruimtelijke randvoorwaarden aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. Het participatieproces zet men opnieuw in gang nadat de financiële haalbaarheid is onderzocht.

Achter de Stilohal ligt een sutuveld, een speelveld met een interactieve voetbalmuur. Dit veld moet worden verplaatst om de locatie te kunnen bebouwen. Hiervoor is een locatie aan de Ruusbroeckstraat geschikt bevonden. Zodra er duidelijkheid is over de periode waarin het veld verplaatst kan worden, zullen omwonenden en andere betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Uitgangspunt is om de verplaatsing te laten plaatsvinden voordat er gesloopt wordt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button