EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Organisatiegraad bedrijventerreinen moet omhoog

Duurzaamheid onderzocht

Zwolle – Om de bedrijventerreinen in Zwolle toekomstbestendig te houden, en met name duurzaam, is een grotere organisatiegraad nodig. Dat blijkt uit een onderzoek dat wethouder René de Heer heeft laten houden bij de bedrijventerreinen in Zwolle. Dit onderzoek gebeurde door Regio Zwolle.

Het rapport over dit onderzoek richt zich op 97 indicatoren, waarvan er 10 gaan over duurzaamheid. En daarover wilde de gemeenteraad worden geïnformeerd. Wanneer men deze indicatoren uit het onderzoek belicht, dan blijkt dat volgens het onderzoek op het vlak van verduurzaming de Zwolse bedrijventerreinen gemiddeld of hoger scoren, maar dat op het vlak van vergroening alleen Hessenpoort bovengemiddeld scoort. Voorst, Marslanden en Vrolijkheid scoren dus qua vergroening (Groene Werkomgeving) onder gemiddeld.

Het is voor de bedrijventerreinen belangrijk om aan duurzaamheid te werken om aantrekkelijk te blijven. Het helpt in de ambitie om Zwolle de 4e economische topregio van Nederland te maken.  Geen van de onderzochte bedrijventerreinen in Zwolle wordt aangemerkt als ‘zorgelijk’.  De 97 indicatoren uit het rapport zijn onderverdeeld in 3 pijlers: duurzaam en gezond, sociaaleconomisch en fysiekruimtelijk. In het rapport staan deze indicatoren nader uitgewerkt en met bron genoemd. Uit de rapportage blijkt dat zowel de Regio Zwolle alsmede de gemeente Zwolle goed op weg zijn.

Andere organisaties

Het onderwerp vergroenen van bedrijventerreinen is in oktober 2021 ook gesignaleerd door het Natuurplatform Zwolle (waaronder de Milieuraad) tijdens het halfjaarlijks bestuurlijk overleg met dit platform en de gemeente Zwolle. In dit overleg heeft de gemeente aangegeven dat de grootste winst nog te behalen valt op private gronden en daarbij is het advies aan het Natuurplatform Zwolle gegeven om dit onderwerp zelf aan te kaarten via de diverse ondernemersverenigingen.

Vanuit groenbeheer zijn er al de nodige maatregelen getroffen. Wel zal vergroening van bedrijventerreinen op een later moment besproken worden met het Team Klimaatadaptatie. De Raad vraagt naar het effect van het Deltaplan Biodiversiteit voor bedrijventerreinen. In het Deltaplan committeert Gemeente Zwolle zich aan het bevorderen van biodiversiteit in het beheer. De doelen die ze daar heeft opgegeven gaan nu alleen over het groenbeheer. In toekomst kan men dit verbreden. Op dit moment is er dus geen actieve koppeling.

In gesprek

De gemeente is en blijft in gesprek met de bedrijventerreinen. Het maken van een gebiedsgerichte vergroenings– en verduurzamingsambitie voor de afzonderlijke bedrijventerreinen zal de nodige tijd en ook kosten met zich meebrengen, zowel in het proces naar visie en ambitie alsmede in de uitvoering. Hessenpoort is daar een goed voorbeeld van.

Waar mogelijk laat de gemeente deze ambities meelopen met grootschalig, regulier onderhoud. Verder nemen bedrijven zelf de initiatieven om plannen te maken voor de KEC ambities (klimaatadaptatie, energie en circulair). Men zoekt hierbij de samenwerking met de provincie. De gemeente steunt de conclusies uit het rapport, en één daarvan is om  de organisatiegraad te vergroten. Dat kan door samenwerking tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button