BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Is de Zwolse gemeenteraad voldoende betrokken bij bouwplannen?

Herontwikkeling locatie Oving als proeftuin

Zwolle – Maandagavond 31 januari stond de vraag centraal in de Zwolse gemeenteraad op welke plek in het participatietraject de gemeente of de inwoners aan bod komen om kaders te stellen bij nieuwe bouwplannen. De startnotitie over de herontwikkeling van de locatie Oving (Renaultgarage aan de Bisschop Willebrandtlaan in Dieze) diende hiervoor als voorbeeld. De raad debatteerde tot ver in de avond over dit onderwerp.

Het leek wat gehakketak tussen de partijen over hoe het proces eruit zou  moeten zien. Of de kaders wel aan de voorkant kunnen worden meegegeven en wat kaders dan überhaupt zijn. Iets extra’s meegeven moet kunnen, volgens de PvdA. D66, de aanvrager van het debat, wil beter weten wat er leeft bij de inwoners. Ze vindt de kaders genoeg detaillering om specialisten aan het werk te zetten.

Volgens het CDA kunnen er altijd kaders worden toegevoegd indien nodig. De SP vindt dat er zeker moet worden gepraat over de verhouding van goedkoop en duurder wonen. ChristenUnie vraagt zich af of nu reageren al nodig is.

Concreet over het plan Oving, vragen de partijen hoe het nu zit. Komen er 7, 8 of 10 bouwlagen en 30 of 85 woningen? Wethouder Ed Anker zegt daarop dat dit plan een richting is, en dat de getallen globaal zijn aangegeven. Er kan dus iets veranderen, maar het zal niet veel zijn. Hij noemt de vraag van D66 in dit debat de kip/ei vraag en D66 gaat gemakkelijk mee in die beeldspraak. Vanaf het allereerste begin de raad betrekken vindt de wethouder niet verstandig, omdat de plannen dan nog te vaag zijn, meer een soort brainstorming. Het eerste gesprek zal ook niet het laatste gesprek zijn.

De ChristenUnie wil aandacht voor rust bij de begraafplaats bij de plek naast Oving. GroenLinks wil rekening houden met de groenstructuur en de mogelijkheid om kleinere woningen te bouwen dan de grens van 50 m2 die wettelijk is vastgelegd in Zwolle. De VVD wil prioriteit voor het toevoegen van woningen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en stukken te raadplegen. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button