Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & OpinieVoorpagina

Plannen in Zwolle voor positief opvoedingsklimaat

Zwolle – Om het opvoedklimaat in Zwolle te versterken, wil de gemeente in de wijk, op scholen en thuis bij de ouders zorgen voor verandering. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt aan de Zwolse gemeenteraad.

Verzamelplekken

In de wijk wil de gemeente de samenhang tussen de bestaande netwerken en interventies beter in beeld brengen en versterken. Dit door verder te gaan dan de verbinding tussen het medisch en sociaal domein. Veiligheid en fysieke omgeving worden ook belangrijk. In 2022 start de Proeftuin Samenspel in de wijk. In deze proeftuin oefent men in de praktijk met het verbinden van inwoners, vrijwilligers en professionals rondom hulp en steun aan kinderen, hun ouders/opvoeders en hun context.

De gemeente gebruikt het programma Samen voor een stevige basis als kapstok voor  het oprichten van allianties tussen informele verbanden en het versterken van ouderschap en coalities in het onderwijs voor gezond en veilig opgroeien.

In een proces van onderop wil de gemeente de pedagogische ‘civil society’ meer aandacht geven. Dit houdt in dat de gemeenschap en ouderschap gefaciliteerd worden en ondersteund. Daar is al ervaring mee opgedaan in het team ‘scheiding en relaties’.

Leeftijdsgroepen

Ten behoeve van dit beleid is gebouwd tussen drie leeftijdscategorieën, ook wel coalities genoemd. Dit zijn de groep negen maanden tot en met vier jaar, de basisschoolleeftijd, en de voortgezet onderwijs leeftijd.

Op 14 december heeft het college besloten tot cofinanciering van het Jeugdeducatiefonds om kansenongelijkheid op scholen verder te verkleinen. Scholen met een hoog percentage kinderen die opgroeien vanuit achterstandsituaties krijgen hiermee de ruimte de kinderen extra ondersteuning te bieden. De gemeente heeft hier eerder al aandacht aan besteed.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button