Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

College wil verscherping milieumaatregelen met Greendeal

Zwolle – De wethouders Monique Schuttenbeld en Michiel van Willigen willen dat Zwolle mee gaat doen in de Europese Greendeal. Dit is een contract waarin 100 steden zich binden aan de ambitie om al in 2030 klimaatneutraal te zijn in plaats van in 2050. Dat staat in een nota die beide wethouders sturen aan de gemeenteraad van Zwolle.

Op 29 oktober 2021 heeft de EU in het kader van de Greendeal haar Missie gelanceerd om te komen tot 100 Europese steden die er naar streven om in 2030 klimaat neutraal en smart te zijn. Doel van dit programma is om een kopgroep van steden te vormen die de aanjagers moeten zijn voor de transitie naar een klimaatneutraal Europa in 2030. Steden die bij deze kopgroep van 100 steden willen horen moeten zich voor 31 januari 2022 aanmelden. In april 2022 wordt bekend gemaakt wie toegelaten wordt tot de kopgroep. Tussen de deelnemende steden en Europa worden vervolgens zogenaamde “climate city contracts” afgesloten waarin de aanpak en inzet die de stad zal leveren worden vastgesteld. Het gaat hierbij zowel om de maatregelen als de daarvoor benodigde inzet van middelen en menskracht die nodig zijn om de doelen te halen. Na vaststelling van het climate city contract kan de uitvoering vanaf eind 2022 beginnen.

Versnelling

Door de deelname van Zwolle aan de missie “100 climate neutral and smart cities in 2030” wordt een extra impuls aan de Zwolse inspanningen gegeven zodat de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn verder versneld kan worden en daardoor eerder bereikt wordt. Deelname aan de missie zal het imago van Zwolle als klimaat actieve, Smart en innovatieve stad verder versterken en een impuls geven aan de inspanningen van inwoners, bedrijven en organisaties op dit gebied in de stad.

In Europa wonen 75% van alle inwoners in steden en dit groeit nog naar 85% in 2050. Steden dragen voor 70% bij aan de uitstoot van CO2 en steden gebruiken 65% van de energie. Maar steden zijn vaak ook de aanjagers van innovatie en vernieuwing. Daarom zet Europa in op deze missie.

Programma

Het programma richt zich met name op de volgende thema’s:
– Energie: gebouwen, productie en industrie, opwekking en consumptie`
– Afval en afvalwater
– Mobiliteit
– Industrie en productie.
Het gaat daarbij vooral om het inzetten van slimme en digitale maatregelen, daarmee zijn SMARTmaatregelen een belangrijk onderdeel van het programma. Ook is er specifieke aandacht voor het cruciale belang van samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en instellingen en de actieve inzet van bewoners en bewonerscollectieven om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Het streven naar energieneutraliteit is niet juridisch bindend en wordt in een “memorandum of
understanding” tussen de deelnemende stad en de EU vastgelegd. Het geld voor het project moet uit Europa komen, en uit co-financiering door Provincie, Rijk en Europa.

Gerelateerde artikelen

Back to top button