BouwEconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Woningbouw op Kop van Voorst is moeilijk

Zwolle – Wethouders René de Heer en Ed Anker ontraden het bouwen van woningen op de Kop van Voorst. Dat blijkt uit de beantwoording van een motie die zij sturen aan de Gemeenteraad.

Omdat er op bedrijventerrein Voorst veel bedrijven staan die een geluidszone hebben, is het niet goed mogelijk om ook woningen in die zones te bouwen. Dat zou dan niet kunnen voldoen aan de milieueisen. De Kop van Voorst ligt tussen Stadshagen en Holtenbroek, en is van belang voor de scheepvaart in die buurt. Er moeten daarom zichtlijnen zijn voor de schippers. Ook kunnen er geen storende materialen zoals spiegelend glas en radarverstorende materialen worden gebruikt.

Wanneer het bestemmingsplan nu zal worden aangepast, geeft dat een grote mate van planschade aan voor de bedrijven die nu al plannen hebben om in het gebied uit te breiden. Het is hen al eerder wel toegezegd om de beschikking over het terrein te krijgen. Tevens moet het gebruik van het gebied getoetst worden op waterkwantiteit en waterkwaliteit, bijvoorbeeld door stoffen die geloosd worden op het water.

Onrust

De motie heeft gezorgd voor onrust onder de ondernemers, maar de wethouders willen het beleid voor hen consistent maken. Woningbouw raden zij daarom af op deze plek. Ruimte voor bedrijventerreinen vinden zij belangrijk. Zeker als de trend ook is duurzame bedrijven. Inbreiding van bedrijven is dan ook nog mogelijk op de Kop van Voorst.

De focus op het bouwen van woningen zal elders moeten worden gelegd, naar kansrijke gebieden zoals omschreven in de Omgevingsvisie. 10.000 woningen bouwen tot 2030 behoort nog steeds tot de mogelijkheden, zowel binnenstedelijk als suburbaan. Voor daarna volgt er nog een verstedelijkingsonderzoek.

 

foto suggestie: Kop van Voorst terrein zelf of uit maps

Gerelateerde artikelen

Back to top button