EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Gemeente wil hobbels bij onderwijs wegnemen

Strategische Onderwijsagenda gepresenteerd voor 2022-2026

Zwolle – De gemeente Zwolle wil het onderwijsbeleid actualiseren, onder andere vanwege corona, maar ook door een verouderde onderwijsverordening. Dat blijkt uit de strategische Onderwijsagenda die wethouders Michiel van Willigen en René de Heer sturen naar de gemeenteraad.

De agenda is bewust geen visie genoemd, omdat dit iets dichter bij de praktijk staat. Belangrijke speerpunten in der agenda zijn: Optimale ontwikkelkansen voor ieder kind/ iedere jongere, Een positief opgroeiklimaat en positieve leercultuur en een passende onderwijsplek.

Samenwerking

Dit wil Zwolle realiseren door een bestuurlijk overlegorgaan Locale Educatieve Agenda (LEA) en in verbinding met de Zwolse8 (4 mbo en 4 hbo scholen) en de Human Capital Agenda. Zij moeten Zwolle als onderwijsstad steviger positioneren voor de toekomst.

Doorlopende lijn

Er zijn in Zwolle al initiatieven voor een doorlopende onderwijslijn van voorschoolse opvang naar basisonderwijs, naar voortgezet onderwijs vervolgens naar beroepsonderwijs. Dat wil de gemeente nog verbeteren. Ook werkt zij aan een academisch klimaat. Daarbij wil zij gebruik gaan maken van een wijkgerichte aanpak, zodat de context van elk kind duidelijk wordt. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor een portfolio.

Optimale ontwikkelkansen

Zwolle wil de blik verleggen vanuit het kijken naar achterstanden naar het kijken naar kansen. De wethouder wil een ontdek- en ontwikkelomgeving die oog heeft voor ieder talent. Daarnaast is beweegonderwijs van belang voor een goede gezondheid. Er wordt extra ingezet op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Een passende onderwijsplek

De gemeente wil zo preventief mogelijk inzetten op het terrein van Jeugdhulp om eventuele sterk specialistische hulp te voorkomen. Betere ondersteuning, minder schooluitval en zo regulier mogelijk onderwijs zijn de speerpunten.

Een positief sociaal opgroeiklimaat

Hier gaat het over positieve gezondheid als doel, aansluitend op het Actieprogramma Kansrijke Start. Dat betekent dat Zwolle werkt aan een sociale omgeving die iedereen uitdaagt om zijn of haar best te doen, maar die jeugd ook direct weer opvangt als ze valt. Het gaat om wat jeugd wél kan en over zingeving en serieus worden genomen. Jongeren moeten weten dat zij waardevol zijn en er zou geen grote prestatiedruk moeten zijn.

Verbinding beroepsonderwijs – arbeidsmarkt – economie & cultuur

Met het Economisch Perspectief zet Zwolle in op het vergroten van haar innovatievermogen. Door de verbinding tussen onderwijs en ondernemers te versterken vanuit de groeisectoren, wil de gemeente inspelen op de kansen die er voor Zwollenaren liggen. Daarnaast zet ze in op ondernemen met impact, waarbij ze ook mét het onderwijs gezamenlijk optrekt in maatschappelijke opgaven. Met het Cultureel Perspectief zet ze in op Zwolle als experimentele Hanzestad, waarin kunst en cultuur bijdragen aan de hoge kwaliteit van leven van iedereen die er woont, werkt en recreëert. Ze wil investeren in artistiek talent en het creatieve onderwijs verbinden met het professionele culturele veld. Ook wordt er aangesloten bij Smart City Zwolle (digitalisering, robotisering etc.)

Gerelateerde artikelen

Back to top button