BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Stelsel leges gemeente op de schop

Zwolle – De gemeente Zwolle past de heffing van leges aan vanwege het inwerking treden van de Omgevingswet in juli 2022. Dat blijkt uit een nota die wethouder Ed Anker stuurt aan de Gemeenteraad van Zwolle.

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2022 zijn:

a) De nieuwe mogelijkheid om leges te heffen voor milieubelastende activiteiten en
lozingsactiviteiten;
b) Het onderscheid tussen de bouwtechnische toets en de ruimtelijke toets, waarbij voor een deel
van de bouwplannen de bouwtechnische toets door private partijen uitgevoerd gaat worden;
c) Meer vooroverleg door een kortere beslistermijn Omgevingsvergunning (8 weken);
d) Meer mogelijkheden tot het nemen van maatwerkbesluiten of gelijkwaardigheidsbesluiten en
het opleggen van leges daarvoor;
e) Verschuiving onderzoeksplicht van plan naar aanvraag omgevingsvergunning, waardoor voor
de beoordeling van de rapporten leges kunnen worden geheven;
f) Afhankelijk van de te maken beleidskeuze kan er een verschuiving plaatsvinden naar minder
toetsing aan de voorkant tijdens het vergunningenproces, en daarmee naar verwachting meer
toezicht en handhaving.

De hoop is dat het definitieve Omgevingsplan medio 2023 kan zijn vastgesteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button