KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Overlast door onder andere psychisch kwetsbare mensen

Swollwacht stelt vragen

Zwolle – Er bereiken het college van burgemeester en wethouders signalen van (woon)overlast door psychisch kwetsbare mensen. Dat blijkt uit een beantwoording van vragen door Swollwacht aan het college.

Het college relativeert dit enigszins door te vermelden dat overlast niet alleen door psychisch kwetsbare mensen ontstaat, en dat de overgrote meerderheid van psychisch kwetsbaren geen overlast veroorzaakt. Toch wil zij ingrijpen op momenten dat het uit de hand loopt.

Instrumenten

Ernstige of langdurige overlast vindt wethouder Ed Anker niet acceptabel. Inzet is leefbaarheid in de wijk. Iedere situatie pakt men daarbij individueel op, omdat iedere situatie weer een andere aanpak vergt. Daarbij werkt men samen met betrokken instanties, zoals zorgaanbieders en woningcorporaties. Er zijn hiervoor veel verschillende instrumenten beschikbaar. Dat zijn bijvoorbeeld preventie, herstelwerk en welzijnswerk in de wijk, verslavingszorg en bemoeizorg.

Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met overlastplegers, en ze te verwijzen naar buurtbemiddeling of andere (zorg)instanties. Zij zoeken dan gezamenlijk naar oplossingen. Helpt dat alles niet, dan kunnen zij het huurcontract ontbinden. Overlast kan zijn geluidsoverlast, fysieke verloedering,
vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast.

Er zijn een aantal bepalingen die op zulke momenten kunnen worden ingezet. Dat is het Protocol Welkom in mijn Wijk, de Aanpak voorkomen Escalatie, en het Proces complexe Woonoverlast. Er is een meldpunt van de gemeente voor personen met verward gedrag, en een meldpunt bij de politie. Daar maakt men echter geen onderscheid in verschillende oorzaken voor verward gedrag. De meest recente cijfers laten zien dat hier sprake is van een stijging van het aantal meldingen, over het 1e half jaar van 2021 zijn 786 meldingen geregistreerd, tegenover 1.178 over heel 2020.

Mensen met psychische kwetsbaarheid

Behandelaars proberen mensen met een psychische kwetsbaarheid tegenwoordig zo veel mogelijk in de thuissituatie te behandelen. Dat vindt de wethouder een goede ontwikkeling. Zij zijn immers ook mensen en hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Mocht het uit de hand lopen, dan grijpt men dus in.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren