EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente geeft eerste aanzet naar circulaire economie

Economische groei nog mogelijk op duurzame manier

Zwolle – De Gemeente Zwolle wil dat inwoners, ondernemers en beleidsmakers meer circulair gaan denken. Daarvoor stelt zij een programmaplan op, staat in een nota die wethouder René de Heer stuurt naar de Zwolse gemeenteraad.

Een circulaire economie is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen raken op door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Economische groei is nog steeds mogelijk, maar alleen als dat op een duurzame en circulaire manier kan. Dit geeft nieuwe kansen.

De gemeente Zwolle is gelukkig al goed op weg naar een circulaire economie. Ontwikkelaars kiezen steeds vaker voor ontwerpen en materialen die de ecologische voetafdruk of CO2-uitstoot verkleinen. De WRZV-hallen zijn hier een mooi voorbeeld van: de aannemer heeft materialen hergebruikt en veel biobased materialen toegepast. De gebiedsontwikkelingen De Tippe en De Nieuwe Veemarkt hebben hoge ambities ten aanzien van circulariteit. Voor de Passerelle heeft Prorail 1 miljoen euro subisidie beschikbaar gesteld om deze voetgangersbrug een toonbeeld te laten zijn van een klimaatneutraal en circulair infrastructureel project. Ook ondernemers en inwoners zijn actief bezig met circulair produceren en consumeren.

Aanzet

Het programmaplan is een eerste aanzet om meer sturing te kunnen geven op de activiteiten van de gemeente om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Ook is het programma erop gericht om binnen lopende initiatieven en projecten van de gemeente Zwolle de transitie naar een circulaire economie concreet vorm te geven.

Op het plan volgt nog een transitievisie. Overheidsinstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en gaan van elkaar leren.

Rijksdoelen zijn als volgt vertaald naar gemeentelijke strategische doelen. Dit zijn doelen voor de
periode tot 2030:
• De stad Zwolle reduceert het gebruik van primaire grondstoffen ten opzichte van niet-primaire
grondstoffen in de bestaande stad en de nieuwe stad naar 0 in 2050 en naar 50% in 2030.
• De regio Zwolle wordt in Nederland erkend als katalysator voor innovatie ontwikkeling en
verbinding op het gebied van circulaire economie, zodanig dat circulaire bedrijven zich
vestigen en gevestigde bedrijven de transitie kunnen maken.
• Ondernemers en inwoners in Zwolle denken, produceren, gebruiken en leveren circulair in
Zwolle.
• De gemeente Zwolle vervult een voorbeeldfunctie voor andere organisaties door binnen de
eigen bedrijfsvoering en werkprocessen te werken vanuit de circulaire doelen en ambities.

SDG’s

De sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, neemt de gemeente als vertrekpunt bij de uitvoering van het programmaplan. Deze doelen zijn: kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde productie en consumptie, leven op het land, en partnerschap om doelstellingen te bereiken. In 2022 vertaalt ze de SDG’s naar kwalitatieve indicatoren.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button