Politiek & Opinie

Raadsdebat over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Aanstaande maandag 6 februari wordt tijdens het raadsdebat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Het Stadshart is van…

Meer

GroenLinks doet oproep voor nominaties Groene Prijs

Dit jaar rijkt GroenLinks Zwolle de Groene Prijs voor de 27e keer uit. Een prijs die aansluit bij de kernwaarde…

Meer

Verslag: Gemeenteraad over nieuwbouw deelgebied Spoorzone: Willemskwartier

Maandagavond 30 januari 2023 debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de nota van uitgangspunten voor het vierde onderdeel van de…

Meer

Gemeenteraad gevraagd om mening over prestatieafspraken wooncorporaties

Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken vinden hun juridische basis in…

Meer

Gemeenteraad debatteert onder andere over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Maandag 6 februari debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Tegelijkertijd is er in…

Meer

Debatten gemeenteraad over dienstverlening en Willemskwartier

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 30 januari staan een raadsdebat over de Nota van Uitgangspunten Willemskwartier en…

Meer

CDA stelt vragen over kap eiken Oude Mars

CDA wil van de gemeente weten waarom de eiken aan de Oude Mars gekapt zijn. Daarnaast wil het CDA weten…

Meer

Verslag: Gemeenteraad neemt bijna 50 besluiten

Maandagavond 23 januari 2023 was er in de gemeenteraad van Zwolle een besluitvormingsronde. De raad besliste over bijna 50 agendapunten,…

Meer

Vragen VVD over mobiliteitsstrategie

Er wordt binnenkort door betrokken partijen (Rijk, Provincie, Regio Zwolle en gemeente Zwolle) gestart met het programma stedelijk Zwolle en…

Meer

Uitgifte kavels Hessenpoort 3 start mogelijk in 2024

De uitgifte van kavels voor nieuwe bedrijven in Hessenpoort loopt zo voorspoedig dat er een uitbreiding van Hessenpoort gaat komen.…

Meer

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 23 januari

Maandag 23 januari neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer

Plannen gemeente voor afwaarderen Ceintuurbaan

Uit bestuurlijk overleg van de gemeente Zwolle en de rijksoverheid blijkt dat er veel geld beschikbaar komt voor de verstedelijkingsstrategie…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Klimaat en Energie

Maandagavond 16 januari 2023 werd er in de gemeenteraad gedebatteerd over de thema's klimaat en energie. Lees een verslag op…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Stadsontwikkeling

Maandagavond 16 januari was de gemeenteraad van Zwolle in debat bijeen over de Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling. Lees de bijdragen…

Meer

Beleidscyclus gemeenteraad onder de loep

De Perspectief Nota van de gemeenteraad PPN, een nota die thuishoort in de Beleidscyclus, wordt op termijn een Planning&Control-cyclus. Dat…

Meer

Wegsleepverordening aangepast

Omdat Wolves mobiliteit B.V. in december 2014 het bergingsbedrijf Leerentveld heeft overgenomen is het nodig de wegsleepverordening te actualiseren. Ook…

Meer

Lichte stijging dakloze jongeren in Zwolle

Uit een landelijk onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat het aantal dakloze jongeren fors stijgt. In Zwolle is…

Meer

Verlenging Meerjaren Beleidsplan Politie

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in het afgelopen jaar, verlengt men het Meerjaren Beleidsplan Politie (MJBP) 2019-2022 met √©√©n jaar. Dat blijkt…

Meer

Gesprekken over participatiebeleid gemeente Zwolle succesvol

Het afgelopen jaar is er, mede op initiatief van de gemeenteraad, gewerkt aan een nieuw participatiebeleid voor de gemeente Zwolle.…

Meer

College BenW laat zien hoe zij de Woonvisie wil realiseren

De aantrekkelijkheid van het wonen in Zwolle maakt dat er een grote vraag naar (betaalbare) woningen is. Om aan die…

Meer

Wooncoöperaties dragen bij aan betaalbare woningen

Onderzoek wijst uit dat woonco√∂peraties (Let op, dit zijn geen wooncorporaties) kunnen bijdragen aan het voor langere tijd beschikbaar zijn…

Meer

CDA presenteert verkiezingsprogramma in braille

Op Wereld Brailledag hebben de kandidaat-Statenleden Rick Brink en Laura Mak vanmiddag een samenvatting van het conceptverkiezingsprogramma van CDA Overijssel…

Meer

Climate Campus vergroot slagkracht

De Climate Campus heft zijn stichtingsvorm op en wordt onderdeel van de gemeente Zwolle. Hierdoor worden onder andere de bureaucratische…

Meer

Zwolse infrastructuur goed bedeeld door rijksoverheid

De gemeente Zwolle krijgt grote bedragen van de rijksoverheid voor infrastructurele werken, zoals woningbouw en mobiliteit. Dat blijkt uit een…

Meer

Wethouder zet onduidelijkheid Tolhuislanden recht

De gebiedsovereenkomst met de Co√∂peratie Duurzaam Tolhuislanden is niet van rechtswege verlopen. Dat stelt wethouder Arjan Spaans in een reactie…

Meer

Hulp voor energiekosten aan maatschappelijke organisaties

De gemeente gaat sportverenigingen en cultuur- en welzijnsorganisaties die dreigen te bezwijken onder de sterk gestegen energielasten te hulp schieten.…

Meer

Zwolle gaat aan de slag met wooncoöperaties

Samen met andere Zwollenaren je eigen duurzame en betaalbare huis bouwen en beheren. Dat is wat een woonco√∂peratie, een nieuw…

Meer

Rondetafelgesprek van de gemeenteraad over de Strategische Beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio

De gemeenteraad start het nieuwe jaar maandag 9 januari met een rondetafelgesprek over de Strategische Beleidsagenda 2023-2026 van de Veiligheidsregio.…

Meer

JOVD Zwolle over bufferzone abortuskliniek

De Zwolse afdeling van de JOVD hield bij de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2022 een betoog om de vrouwen die…

Meer

Ruimtelijke ontwikkelingen beconcurreren elkaar

Een samenhangende en gebiedsgerichte uitwerking voor het gebied 'Ten noorden van de Vecht' is nodig. Dit om concreet invulling te…

Meer

Resultaten Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 bekend

Inwoners geven Zwolle, net als twee jaar geleden, het rapportcijfer 7,9. Ook verwacht de meerderheid van de inwoners dat Zwolle…

Meer

Maryse Wulf verkozen tot lijsttrekker van Volt Overijssel

Volt Overijssel is blij aan te kondigen met acht kandidaten te gaan deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart…

Meer

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 19 december

Maandag 19 december neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer

Vanwege prijsstijgingen mogen kredieten gemeente overschreden worden

Vanwege de enorme prijsstijgingen in de bouw geeft de gemeenteraad het college een mandaat om gemeentelijke projecten duurder uit te…

Meer

Verslag: gemeenteraad over onder andere stadspas en gezonde leefstijl

Maandagavond was er een gemeenteraadsvergadering in Zwolle over het thema Sociaal Domein. Daaronder vielen een twintigtal nota's waaruit de fracties…

Meer

Europese subsidies voor arbeidsmarktregio

Voor de kwetsbare doelgroepen maakt de arbeidsmarktregio al sinds 2014 gebruik van ESF-subsidies. Er komen nu nieuwe bedragen aan. Het…

Meer

Flexwonen kansrijk binnen woningbouwopgave Zwolle

Zwolle gaat flexwoningen toevoegen aan het woningaanbod in Zwolle. Dit maakt onderdeel uit van het Coalitieakkoord en is een van…

Meer

Waarom werd Huttendorp Aa-landen extra gecontroleerd?

GroenLinks kreeg de signalering dat het Huttendorp in de Aa-landen extra gecontroleerd werd op veiligheid. Omdat dit niet als prettig…

Meer

Video – Zwollenaren schrijven voor Aleksandra die gevangen is gezet omdat ze tegen de oorlog in Oekra√Įne is

Voor de 10e keer organiseert Amnesty International de grootste schrijfactie ter wereld. Rond de Internationale Dag van de Rechten van…

Meer

Verslag: debat gemeenteraad Zwolle over burgerberaad

Op dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad van Zwolle in de TaKzaal van het gemeentehuis over de opinienota burgerberaad. Vanwege een technische…

Meer

Budgetten voor onderwijshuisvesting in Zwolle onder de loep

Er komt geld beschikbaar voor het noodzakelijke onderhoud en uitbreiding van onderwijshuisvesting in Zwolle. Dat blijkt uit een nota die…

Meer

Volt Overijssel gaat deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen

Wie wordt de lijsttrekker van Volt Overijssel? Dat wordt zondag a.s. duidelijk tijdens het eerste provinciale congres van Volt Overijssel.…

Meer

Verslag: debat gemeenteraad over Hanzekwartier en Broerenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle debatteerde dinsdag 6 december in de Raadzaal over de nota van uitgangspunten voor het Hanzekwartier en…

Meer

Gemeente Zwolle wil Bewegingshuis Stadshagen aankopen

De gemeente Zwolle wil het bewegingshuis Stadshagen aan de Overtoom 3 aankopen uit de handen van een commerci√ęle partij. Dat…

Meer

Zwolle werkt aan 2.500 laadpalen totaal in 2030

De gemeente Zwolle neemt voor twee keer 0,2 fte's aan ambtenaren aan om te voorzien in de groeiende behoefte aan…

Meer

Margriet Leest tweede op de kieslijst Provinciale Staten GroenLinks

Raadslid Margriet Leest van GroenLinks Zwolle is als kandidaat nummer 2 gekozen op de Overijsselse Kieslijst voor de fractie van…

Meer

Gemeenteraad debatteert 12 december over diverse onderwerpen

Maandag 12 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de…

Meer

Gemeente neemt zich voor locaties te herontwikkelen

Delta Wonen en Urban Innovators zijn voornemens de verouderde bebouwing van Ruusbroecstraat 205 en Geert Grotestraat 1, waarin diverse maatschappelijke…

Meer

Grondprijzen gemeente blijven in 2023 grotendeels gelijk

De bandbreedtes voor de grondprijzen in de gemeente in 2023 blijven voor een groot deel ongewijzigd ten opzichte van vorig…

Meer

Deelname Zwolle aan project Rijke Schooldag

De gemeente Zwolle gaat de komende tijd een extra impuls geven aan een stimulerende omgeving voor leerlingen, met name in…

Meer

Dinsdag 6 december debatteert de gemeenteraad over burgerberaad in Zwolle

Burgerberaden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Wereldwijd zorgen burgerberaden voor slimme oplossingen, inclusiever beleid en minder polarisatie. In…

Meer

Krediet voor Oekra√Įense vluchtelingen opgehoogd

De opvang van Oekra√Įnse vluchtelingen kost over 2022 meer dan was begroot. Er moet een aanvullend krediet komen van 5,7…

Meer

Gemeenteraad debatteert o.a. over de nieuwbouw Fraterhuis

Dinsdag 6 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de…

Meer

Gemeente Zwolle streeft naar bewustwording gevaar van vuurwerk

De gemeente Zwolle wil aansluiten bij het landelijk beleid om meer bewustwording te kweken over de gevaren van het afsteken…

Meer

Zwolle wil onbedoelde zwangerschappen voorkomen

Wethouder Michiel van Willigen wil onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare ouders meer gaan voorkomen. Dat blijkt uit een nota die hij…

Meer

Gemeenteraad neemt op maandag 28 november 2022 diverse besluiten

Maandag 28 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer

Verslag: gemeenteraad in debat over mogelijke uitleglocatie 2030

Maandagavond 21 november vergaderde de gemeenteraad van Zwolle over het participatieproces rondom de situatie bij Stadsbroek en IJsselvizier. Er was…

Meer

Afscheid Zwolse PvdA-voorzitter Anneke Speelman

Zaterdag 19 november in dienstencentrum de Terp nam Anneke Speelman afscheid als voorzitter van de Zwolse PvdA-afdeling. Ze deed dit…

Meer

‘Carnivoor geef het door’ bij gemeente Zwolle

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente standaard vegetarische hapjes in tijdens hun borrels, lunches en recepties. Dat blijkt uit…

Meer

Laden/lossen mag op fietsstraat Willemsvaart/Veerallee

De klachten over een onveilige situatie op de kruising Willemsvaart/Veerallee voor fietsers zijn door wethouder Gerdien Rots ongegrond verklaard. Dat…

Meer

Bewonersavond over mogelijke afsluiting Menistenbrug

De gemeente Zwolle houdt woensdag 7 december 2022 een bewonersavond over het wel of niet afsluiten van de Menistenbrug voor…

Meer

Gemeenteraad over ouderen, Stadsbroek en diversiteit

Maandag 21 november behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er enerzijds in de Raadzaal een debat over…

Meer

Grootste partij Zwolle over begroting 2023

De gemeenteraad van Zwolle behandelde vrijdag 11 november de begroting voor 2023. Fractievoorzitter CU Ruben van de Belt sprak over…

Meer

B en W: Buitengoed Herfte dient maatschappelijk belang

Op Buitengoed de Herfte in Zwolle biedt een groep sociale en duurzame ondernemingen zinvolle arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking.…

Meer

Meer vermogen mogelijk voor kwijtschelding GBLT

Het toegestane vermogen voor inwoners van Zwolle waarbij men nog aanspraak kan maken op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gaat…

Meer

Zwollenaren kunnen luiers en incontinentiemateriaal gratis wegbrengen

Zwollenaren met luiers en incontinentiemateriaal kunnen dit vanaf 22 november gratis wegbrengen. ROVA plaatst hiervoor de komende weken verzamelcontainers verspreid…

Meer

Verslag: Gemeenteraad neemt meer dan 45 besluiten

In de gemeenteraadsvergadering was er maandagavond 7 november een besluitvormingsronde. Hier waren meer dan 45 onderwerpen aan de orde, onder…

Meer

Ophef Swollwacht over renovatie delen Eekwal

De gemeente Zwolle gaat de beoordeling van de plannen aan de Eekwal door de welstandscommissie niet veranderen. Dat blijkt uit…

Meer

Horecaondernemers onderschrijven noodzaak voor weren niet-herbruikbaar plastic

Het college¬† van burgemeester en wethouders van Zwolle ziet dat de meeste organisatoren van evenementen en horeca ondernemers de noodzaak…

Meer

Engie voortvarend door met participatieplan IJsselcentralegebied

Met het verdwijnen van de IJsselcentrale is door Engie, Floris Property Fund B.V., TenneT en WIG Netherlands B.V. een gebiedsvisie…

Meer

Belangrijke stap voor ontwikkeling ‚ÄėNoorderkwartier‚Äô

Op dinsdag 1 november hebben gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, VanWonen en DLH een intentieovereenkomst getekend. De samenwerkingspartners vormen hiermee een zogeheten ‚ÄėEigenarencoalitie‚Äô.…

Meer

Reageren op de gemeentelijke begroting 2023 en agenda begrotingsbehandeling

Op vrijdag 11 november vanaf 09.00 uur debatteert en besluit de gemeenteraad over de gemeentelijke plannen voor het komende jaar.…

Meer

Gemeenteraad neemt op maandag 7 november 2022 diverse besluiten

Zwolle – Maandag 7 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Maandagavond 31 oktober was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over de fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling. Acht informatienota's…

Meer

Berkum loopt voorop met subsidie aardgasvrije wijk

Sinds 2018 is Berkum gemeentelijke en provinciale proeftuin in het kader van de energietransitie. Samen met de wijkbewoners en woningcorporaties…

Meer

Gemeente wil isolatiegraad woningen minima helpen verbeteren

De gemeente Zwolle wil de isolatiegraad van slecht ge√Įsoleerde eigen woningen van mensen met een laag inkomen verbeteren. Deze doelgroep…

Meer

Gemeenteraad houdt themadebatten Stadsontwikkeling en Economie

Maandag 31 oktober zijn er twee themadebatten van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een themadebat…

Meer

Verslag gemeenteraadsdebat over nieuw aan te leggen Koggepark

Op de plek waar nu de Koggelaan is, moet het Koggepark komen, in de Spoorzone. Maandagavond 24 oktober debatteerde de…

Meer

Diverse onderwerpen in themadebatten gemeenteraad op maandag 31 oktober

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 31 oktober staan een themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling en een themadebat…

Meer

Verslag: Gemeenteraad praat over vluchtelingenopvang

Maandagavond 24 oktober was de gemeenteraad van Zwolle met elkaar in debat over de samenhangende aanpak van vluchtelingenopvang in de…

Meer
Back to top button