Politiek & Opinie

Ondergrondse leidingen en kabels ook van belang voor leefcomfort

Voor de ondergrondse orde zijn er regels nodig voor leidingen en kabels onder de grond. Deze worden nog dit jaar…

Meer

Leeg kantoorpand Aa-Landen wordt tijdelijke opvanglocatie voor 100 statushouders

De gemeente Zwolle heeft plannen om het leegstaande kantoorpand aan de Rijnlaan 25 om te bouwen tot een tijdelijke opvanglocatie…

Meer

Verslag: debat over benodigde extra 4,1 miljoen euro voor Stadsfoyer Stadshagen

Maandagavond 4 december was er in de gemeenteraad van Zwolle een Rondetafelgesprek over normaliseren in de praktijk bij jeugdhulp en…

Meer

Mediation traject met inwoners voor visie Openbare Ruimte Broerenkwartier

Vanwege een motie va meerdere politieke partijen in Zwolle is er een Mediation traject  gaande rondom participatie en communicatie met…

Meer

Gemeente Zwolle geeft kaders aan voor toekenning cultuursubsidies

In de BIS (Zwolse Basis Infrastructuur) stelt de gemeente het subsidieplafond en het juridisch kader voor het verkrijgen van culturele…

Meer

Gemeenteraad debatteert over parkeerstrategie 2040 en normaliseren in de jeugdzorg

Op maandag 4 december 2023 debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Parkeerstrategie 2040. Om 21:10…

Meer

Zwolle vergroot basisvaardigheden bij achterblijvers

De gemeente Zwolle wil basisvaardigheden (geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden) van inwoners die dat nodig hebben, vergroten, zodat zij zo…

Meer

Nieuwe richtlijn maakt zichtbare zonnepanelen in binnenstad mogelijk dankzij D66-motie

In 2022 diende D66-raadslid Waldemar Wessels een motie in voor het toestaan van zonnepanelen in de binnenstad. De bestaande richtlijnen…

Meer

Onderwijsbestuurders geven prioritering aan voor komende jaren

In de Uitvoeringsagenda Onderwijs 2022-2026 presenteren coördinatoren en directeuren van de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs de invulling en…

Meer

Nieuwe subsidieregeling voor isolatie woningen

Per januari 2024 gaat de Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024 (zie bijlage) van start. Hiermee beoogt de gemeente in tenminste 686…

Meer

Ruim 4400 Zwollenaren delen ideeën over parkeren in Zwolle

Gemeente Zwolle staat aan de vooravond van een nieuwe parkeerstrategie. Hoe Zwollenaren straks leven, werken en ondernemen, heeft invloed op…

Meer

Uitvoering taken Vergunning, Handhaving en Toezicht gemeente geborgd

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er ook een verordening die de kwaliteit van de taken Vergunning, Handhaving en…

Meer

Nieuwe verordeningen onder Omgevingswet krijgen zelfde resultaat

In het Omgevingsplan, dat vanaf 1 januari 2024 ingaat, worden een aantal regels opgenomen, dit zijn verordeningen. Ook na 1…

Meer

Kinderen denken mee over een fijne, gezonde en veilige stad

Op maandag 20 november is het eerste Zwolse kindercollege officieel geïnstalleerd door burgemeester Peter Snijders. In de Raadzaal van het…

Meer

Verslag: Debatten in Zwolse gemeenteraad over Jeugd en Onderwijs, en over vrijetijdsbesteding

Maandagavond 20 november waren er in de TaKzaal twee themadebatten. De eerste ging over Jeugd en Onderwijs, de tweede over…

Meer

VIDEO – Vroege vogels op stembureau Station Zwolle

Het was vanochtend vroeg al een drukte van belang op het station in Zwolle. Daar opende om 6 uur 45…

Meer

VIDEO – Thorbecke Scholengemeenschap doet mee aan Scholierenverkiezingen voor Tweede Kamer

Een spannende week voor de leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Zij deden mee aan de Scholierenverkiezingen, een landelijk…

Meer

Gemeenteraad neemt besluiten over o.a besteding middelen energiearmoede

Maandag 27 november neemt de gemeenteraad vanaf 19:30 uur in de Raadzaal besluiten over onder andere de besteding middelen energiearmoede.…

Meer

Drie Zwolse woningbouwprojecten krijgen rijksgeld

Aan drie Zwolse projecten is een Startbouwimpuls toegekend. Het gaat om twee projecten in De Tippe en het project Het…

Meer

Planschaderegeling wordt Wet Nadeelcompensatie

De oude regeling waarin de gemeente planschade vergoed aan getroffenen door effecten op hun bedrijf of woning van activiteiten door…

Meer

Zwolle schaft verplichte zoekperiode voor jongeren naar werk af

Volgens de Participatiewet moeten jongeren die een periodieke uitkering willen, zich eerst melden bij de gemeente. Een aanvraag voor een…

Meer

Stemmen in een stemtent bij de skatebaan in Zwolle-Zuid

Zwolle is klaar voor de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november. De stad heeft een aantal bijzondere stemlocaties waar…

Meer

VVD staatssecretaris Aukje de Vries gaat in gesprek met ondernemers

VVD demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) brengt zondag 19 november aanstaande een bezoek aan Zwolle. Vanaf 16.00…

Meer

Zwols Burgerberaad gaat van start met 120 deelnemers

Zaterdag 25 november 2023 is het zover. Dan gaat het Burgerberaad Klimaat Zwolle van start. Bijna 800 inwoners meldden zich…

Meer

Doorstroompunt helpt jongeren in IJssel-Vecht regio aan een betere toekomst

Jongeren die moeite hebben om een passende baan of opleiding te vinden, kunnen nu terecht bij het Doorstroompunt in de…

Meer

ChristenUnie kandidaat Kamerlid Alwin te Rietstap fietst ruim 120 km om ideeën op te halen vanuit de regio

Alwin te Rietstap gaat aankomende zaterdag per fiets op bezoek bij veertien gemeenten om te inventariseren tegen welke problemen men…

Meer

Juridisch kader Wmo herzien

De gemeente Zwolle heeft de verordening maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd. Het juridisch kader is duidelijker gemaakt, de werkwijze voor Sociaal Wijk…

Meer

Leges voor ondergrondse kabels en leidingen gaan omhoog

Herziening van de legestarievem is nodig om voldoende financiële dekking voort te brengen voor de taken, rollen en kosten die…

Meer

Gemeente stelt twee adviescommissies in voor ruimtelijke plannen

De gemeente Zwolle stelt vanwege de Omgevingswet twee adviescommissies in, te weten de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Zwolle en de adviescommissie…

Meer

Herbenoeming leden Raad van Toezicht OOZ

Mevrouw drs. M.C.M. Boeijen en mevrouw I.M. Lagas-Meijer MDR zijn voorgedragen voor herbenoeming als leden van de Raad van Toezicht…

Meer

Kaders ontwikkeling ZwarteWaterZone niet haalbaar

De sterke stijging van bouwkosten, stijging van de (hypotheek-)rente en de inflatie, in combinatie met de hoge investeringskosten aan de…

Meer

Gemeenteraad debatteert over motie Zwolle Vuurwerkvrij en Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Op maandag 20 november 2023 debatteert de gemeenteraad vanaf 19:30 uur in de Raadzaal over de motie Zwolle Vuurwerkvrij en…

Meer

Regio deal Zwolle met subsidie van de overheid?

De uitdaging voor de regio Zwolle zit erin om de groei die gaande is te regisseren. Om te groeien op…

Meer

Gemeente tevreden over samenwerkingen rond bouwbeleid

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het ervoor staat met de samenwerking in het Concilium voor het bouwbeleid. Daaruit kwam…

Meer

Collectie Overijssel biedt visie op nieuwe huisvesting aan college B en W aan

Collectie Overijssel wordt geconfronteerd met een actueel, knellend huisvestingsvraagstuk. Om antwoord te bieden op deze knellende ruimtevragen heeft Collectie Overijssel…

Meer

Na acht jaar komt er scherpere opdracht voor de Sociaal Wijk Teams

De gemeente Zwolle heeft het functioneren van de Sociaal Wijkteams geëvalueerd. Sinds hun oprichting in 2015 is er meer duidelijk…

Meer

Hoe gaat de gemeente Zwolle om met betogingen

In Zwolle zijn regelmatig betogingen. Vaak zijn dit relatief kleinschalige samenkomsten waarin mensen hun mening verkondigen of hun standpunt naar…

Meer

Tarieven voor toeristenbelasting Zwolle gaan omhoog

Bezoekers en gebruikers van de stad gaan via de toeristenbelasting meer bijdragen aan de investeringen in de stad. Dat blijkt…

Meer

Gemeente Zwolle verduurzaamt vijf eigen gebouwen

De gemeente Zwolle werkt aan een routekaart waarmee haar 162 gebouwen in het maatschappelijke vastgoed, verduurzaamt worden. Op dit moment…

Meer

Plannen voor multifunctionele Stadsfoyer Stadshagen in de startblokken

De ontwikkelaar van de Stadsfoyer in Stadshagen wil in de zomer 2024 starten met de bouw van de uitbreiding van…

Meer

Gemeente maakt investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond en actief leven mogelijk

Het huidige systeem voor bestaanszekerheid wordt onwerkbaar, en het college van burgemeester en wethouders werkt aan een vernieuwing. Dat blijkt…

Meer

Verslag: Vele besluiten in Zwolse gemeenteraad

Maandagavond 6 november was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Daarin waren er 26 agendapunten en subagendapunten, een…

Meer

VVD-er Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol

Zwolle – Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november nam Jeroen Doornbos afscheid als raadslid. Ruim 6 jaar maakte Jeroen…

Meer

College besluit tot aanvullende investeringen voor Stadsfoyer bij winkelcentrum Stadshagen

Diverse factoren dragen bij aan de noodzaak van een aanvullende investering van €4,1 miljoen voor de Stadsfoyer en het Winkelcentrum…

Meer

Reageren op gemeentebegroting 2024

Onlangs is de begroting 2024 van de gemeente Zwolle gepubliceerd. Bent u benieuwd naar het financieel beleid voor het komende…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad Zwolle over ontwikkelplan Veemarkt

De Zwolse gemeenteraad was maandag 30 oktober bijeen voor een debat over het Ruimtelijk Ontwikkel Plan (ROP)   van de Nieuwe…

Meer

Gemeenteraad besluit o.a. over nieuw parkeerreguleringsgebied Hogekamp en Indische Buurt

Op maandag 6 oktober a.s. is er van 19:30 tot 21:00 uur een besluitvormingsronde van de gemeenteraad in de Raadzaal.…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over Stadspas

Maandagavond 30 oktober was er een raadsdebat in de Raadzal van Zwolle over de dillemma's rond een eventuele invoering van…

Meer

ChristenUnie lanceert campagne in Zwolle: “We willen werken aan zorgzame gemeenschappen

Zwolle – De ChristenUnie heeft vandaag in Zwolle haar landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen afgetrapt. De partij koos voor…

Meer

Meer inzet bij overlast Katwolderplein

Sinds het voorjaar 2023 is er sprake van overlast van diverse groepen die zich verzamelen op het Katwolderplein en onder…

Meer

Nog geen standpunt Provincie over windenergie in het Nationaal Landschap IJsseldelta

Er is een aanvullend onderzoek nodig voordat de provincie Overijssel naar verwachting in het voorjaar van 2024 een standpunt gaat…

Meer

Deze Zwollenaren staan op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen

Zwolle – Op 22 november gaan we naar de stembus om de nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Deze week zijn…

Meer

Twee debatten in gemeenteraad op 30 oktober

Maandagavond 30 oktober zijn er twee debatten in de gemeenteraadsvergadering van Zwolle. In de Raadzaal gaat het over de invoering…

Meer

Nieuwe subsidieregeling voor de bevordering van cultuurparticipatie van jongeren

Het Rijk heeft geld vrijgemaakt om de cultuurparticipatie onder jongeren te bevorderen. De gemeente Zwolle wil hiermee initiatieven ondersteunen die…

Meer

College verwacht gunning van sloop IJsselhallen in november

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle verwacht in oktober inschrijvingen van sloopbedrijven om de IJsselhallen ter hand te…

Meer

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer

Themaweek Veilig IJsselland in teken uitbuiting en mensenhandel

In de week van 9 tot en met 13 oktober besteedden 11 gemeenten van regio IJsselland aandacht aan uitbuiting en…

Meer

Nieuwe pot met geld van de rijksoverheid voor bouw in gemeentes

De gemeente Zwolle wil zoveel mogelijk bouwprojecten voor woningen laten doorgaan, en een rijkssubsidie (startbouwimpuls) kan daarbij helpen. Dat blijkt…

Meer

ChristenUnie Zwolle vraagt aandacht voor toegankelijkheid evenementen

De organisatie Toegankelijk Zwolle heeft het college van burgemeester en wethouders na afloop van de Zwolse Halve Marathon aangegeven dat…

Meer

Zwolse raad wil kosten bij geslachtswijziging op ID-bewijzen vergoeden

Voor mensen hun geslacht in het BRP, en dus ook op hun ID-bewijzen, kunnen veranderen hebben ze een deskundigenverklaring nodig.…

Meer

Verslag: Besluiten gemeenteraad Zwolle over o.a. energietoeslag

Maandagavond 16 oktober was de Zwolse gemeenteraad weer bijeen voor een besluitvormingsronde. Buiten dat, was er ook een In Memoriam…

Meer

Gemeentegrond moet weer beschikbaar komen voor algemene doelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken hoeveel van haar grond gebruikt wordt door inwoners of bedrijven, zonder…

Meer

College investeert in sociale basis inwoners en duurzame ontwikkeling stad

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken gerichte keuzes om volgend jaar stevig aan de slag te kunnen gaan met de…

Meer

Gemeenteraad Zwolle over onder andere Aa-landen en afvalstoffenheffing

Op maandag 16 oktober 2023 neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal besluiten over onder andere de startnotitie…

Meer

Elbertsschool en Bogenhal nieuwe hotspots voor Kamperpoort en stad

Op het terrein van de voormalige veehallen en de huidige IJsselhallen komt de Nieuwe Veemarkt, de nieuwste stadsbuurt van Zwolle.…

Meer

Besluitvorming in de gemeenteraad Zwolle op 9 oktober 2023

Maandagavond om 19.30 uur gaat er weer een besluitvormingsronde van start in de Zwolse gemeenteraad. Dat betekent dat men gaat…

Meer

Gemeenteraad debatteert over nieuw parkeerreguleringsgebied en opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Maandag 9 oktober 2023 voert de gemeenteraad vanaf 19.35 uur in de Raadzaal debat over een nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad over Roelenkwartier en Bouwen/Wonen

De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond twee oktober bij elkaar om te praten over de startnotitie voor het Roelenkwartier en…

Meer

Swollwacht stelt vragen over onveilige kruising

De inwoners van Zwolle Zuid zijn gestart met een petitie om het kruispunt Commissarissenlaan, Oldeneelallee en Gedeputeerdenlaan veilig te maken.…

Meer

Mogelijke alternatieven ontwikkeling Zwarte Waterzone in onderzoek

De Ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone (BEMOG Projektontwikkeling B.V. en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en gemeente Zwolle onderzoeken mogelijke alternatieven voor de…

Meer

Zwolle stelt onafhankelijke Rekenkamer in

De lokale rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Levert…

Meer

Eerste Burgerberaad in Zwolle richt zich op klimaatneutrale toekomst

Diverse Zwollenaren komen vanaf eind november samen om advies uit te brengen over de vraag hoe Zwolle op een eerlijke…

Meer

Verslag: Veel personeelswisselingen in gemeenteraad Zwolle

Maandagavond 25 september 2023 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ditmaal ging het om een besluitvormingsronde waarin zeer veel nieuwe leden…

Meer

Swollwacht wil stoplicht op de kruising Gedeputeerde-/Commissarislaan in Zwolle

De fractie van Swollwacht maakt zich sterk voor een stoplicht op de kruising Gedeputeerde-/Commissarislaan in Zwolle. Op de kruising Gedeputeerden-/Commissarislaan…

Meer

Gemeenteraad voert debatten over Startnotitie Roelenkwartier, Bouwen en Wonen en meer

Maandag 2 oktober 2023 voert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal debat over de Startnotitie Roelenkwartier en een…

Meer

Zwollenaren scheiden meer afval: dit jaar 40% minder restafval

Zwollenaren gooiden de eerste helft van dit jaar ruim 5 miljoen kilo minder restafval in de container dan in de…

Meer

Frans Timmermans op bezoek bij Hart voor Zwolle

Woensdag 20 september had Hart voor Zwolle de eer om Frans Timmermans, tot augustus Eurocommissaris en nu de lijsttrekker van…

Meer

Poster Burgerberaad gepresenteerd

Lizet Klein Nagelvoort van deZwolse fractie van D66 meldt op X dat zij samen met geliefde collega’s Laura van de…

Meer

Verslag: Rondetafelgesprek Zwolse gemeenteraad over het Sportakkoord

Maandagavond 18 september 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bij elkaar om zich in een Rondetafelgesprek verder te informeren over…

Meer

Besluitvormingsronde gemeenteraad Zwolle maandag 25 september 2023

Op maandag 25 september begint er om 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Bekijk de onderwrpen die op de…

Meer
Back to top button