Politiek & Opinie

Grondprijzen gemeente blijven in 2023 grotendeels gelijk

De bandbreedtes voor de grondprijzen in de gemeente in 2023 blijven voor een groot deel ongewijzigd ten opzichte van vorig…

Meer

Deelname Zwolle aan project Rijke Schooldag

De gemeente Zwolle gaat de komende tijd een extra impuls geven aan een stimulerende omgeving voor leerlingen, met name in…

Meer

Dinsdag 6 december debatteert de gemeenteraad over burgerberaad in Zwolle

Burgerberaden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Wereldwijd zorgen burgerberaden voor slimme oplossingen, inclusiever beleid en minder polarisatie. In…

Meer

Krediet voor Oekraïense vluchtelingen opgehoogd

De opvang van Oekraïnse vluchtelingen kost over 2022 meer dan was begroot. Er moet een aanvullend krediet komen van 5,7…

Meer

Gemeenteraad debatteert o.a. over de nieuwbouw Fraterhuis

Dinsdag 6 december behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een debat over de…

Meer

Gemeente Zwolle streeft naar bewustwording gevaar van vuurwerk

De gemeente Zwolle wil aansluiten bij het landelijk beleid om meer bewustwording te kweken over de gevaren van het afsteken…

Meer

Zwolle wil onbedoelde zwangerschappen voorkomen

Wethouder Michiel van Willigen wil onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare ouders meer gaan voorkomen. Dat blijkt uit een nota die hij…

Meer

Gemeenteraad neemt op maandag 28 november 2022 diverse besluiten

Maandag 28 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een…

Meer

Verslag: gemeenteraad in debat over mogelijke uitleglocatie 2030

Maandagavond 21 november vergaderde de gemeenteraad van Zwolle over het participatieproces rondom de situatie bij Stadsbroek en IJsselvizier. Er was…

Meer

Afscheid Zwolse PvdA-voorzitter Anneke Speelman

Zaterdag 19 november in dienstencentrum de Terp nam Anneke Speelman afscheid als voorzitter van de Zwolse PvdA-afdeling. Ze deed dit…

Meer

‘Carnivoor geef het door’ bij gemeente Zwolle

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente standaard vegetarische hapjes in tijdens hun borrels, lunches en recepties. Dat blijkt uit…

Meer

Laden/lossen mag op fietsstraat Willemsvaart/Veerallee

De klachten over een onveilige situatie op de kruising Willemsvaart/Veerallee voor fietsers zijn door wethouder Gerdien Rots ongegrond verklaard. Dat…

Meer

Bewonersavond over mogelijke afsluiting Menistenbrug

De gemeente Zwolle houdt woensdag 7 december 2022 een bewonersavond over het wel of niet afsluiten van de Menistenbrug voor…

Meer

Gemeenteraad over ouderen, Stadsbroek en diversiteit

Maandag 21 november behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er enerzijds in de Raadzaal een debat over…

Meer

Grootste partij Zwolle over begroting 2023

De gemeenteraad van Zwolle behandelde vrijdag 11 november de begroting voor 2023. Fractievoorzitter CU Ruben van de Belt sprak over…

Meer

B en W: Buitengoed Herfte dient maatschappelijk belang

Op Buitengoed de Herfte in Zwolle biedt een groep sociale en duurzame ondernemingen zinvolle arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking.…

Meer

Meer vermogen mogelijk voor kwijtschelding GBLT

Het toegestane vermogen voor inwoners van Zwolle waarbij men nog aanspraak kan maken op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gaat…

Meer

Zwollenaren kunnen luiers en incontinentiemateriaal gratis wegbrengen

Zwollenaren met luiers en incontinentiemateriaal kunnen dit vanaf 22 november gratis wegbrengen. ROVA plaatst hiervoor de komende weken verzamelcontainers verspreid…

Meer

Verslag: Gemeenteraad neemt meer dan 45 besluiten

In de gemeenteraadsvergadering was er maandagavond 7 november een besluitvormingsronde. Hier waren meer dan 45 onderwerpen aan de orde, onder…

Meer

Ophef Swollwacht over renovatie delen Eekwal

De gemeente Zwolle gaat de beoordeling van de plannen aan de Eekwal door de welstandscommissie niet veranderen. Dat blijkt uit…

Meer

Horecaondernemers onderschrijven noodzaak voor weren niet-herbruikbaar plastic

Het college  van burgemeester en wethouders van Zwolle ziet dat de meeste organisatoren van evenementen en horeca ondernemers de noodzaak…

Meer

Engie voortvarend door met participatieplan IJsselcentralegebied

Met het verdwijnen van de IJsselcentrale is door Engie, Floris Property Fund B.V., TenneT en WIG Netherlands B.V. een gebiedsvisie…

Meer

Belangrijke stap voor ontwikkeling ‘Noorderkwartier’

Op dinsdag 1 november hebben gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, VanWonen en DLH een intentieovereenkomst getekend. De samenwerkingspartners vormen hiermee een zogeheten ‘Eigenarencoalitie’.…

Meer

Reageren op de gemeentelijke begroting 2023 en agenda begrotingsbehandeling

Op vrijdag 11 november vanaf 09.00 uur debatteert en besluit de gemeenteraad over de gemeentelijke plannen voor het komende jaar.…

Meer

Gemeenteraad neemt op maandag 7 november 2022 diverse besluiten

Zwolle – Maandag 7 november neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Maandagavond 31 oktober was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over de fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling. Acht informatienota's…

Meer

Berkum loopt voorop met subsidie aardgasvrije wijk

Sinds 2018 is Berkum gemeentelijke en provinciale proeftuin in het kader van de energietransitie. Samen met de wijkbewoners en woningcorporaties…

Meer

Gemeente wil isolatiegraad woningen minima helpen verbeteren

De gemeente Zwolle wil de isolatiegraad van slecht geïsoleerde eigen woningen van mensen met een laag inkomen verbeteren. Deze doelgroep…

Meer

Gemeenteraad houdt themadebatten Stadsontwikkeling en Economie

Maandag 31 oktober zijn er twee themadebatten van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een themadebat…

Meer

Verslag gemeenteraadsdebat over nieuw aan te leggen Koggepark

Op de plek waar nu de Koggelaan is, moet het Koggepark komen, in de Spoorzone. Maandagavond 24 oktober debatteerde de…

Meer

Diverse onderwerpen in themadebatten gemeenteraad op maandag 31 oktober

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 31 oktober staan een themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling en een themadebat…

Meer

Verslag: Gemeenteraad praat over vluchtelingenopvang

Maandagavond 24 oktober was de gemeenteraad van Zwolle met elkaar in debat over de samenhangende aanpak van vluchtelingenopvang in de…

Meer

Politiek: ‘Hoe kan vluchtelingenopvang in Zwolle samenhangender en duurzamer?’

Alle partijen van de gemeenteraad van Zwolle, met uitzondering van de VVD, hebben een debat aangevraagd over het asielbeleid in…

Meer

Er is 200.000 euro beschikbaar voor de ‘Natuurinvesteringsagenda’

Volgens de wens in het coalitieakkoord investeert de gemeente Zwolle in de natuur, en wel met incidenteel 200.000 euro. Dat…

Meer

Gemeentelijke begroting: 4,5 ton extra voor ouderenbeleid in 2023

Er moet meer aandacht komen voor de Zwolse ouderen. Daarom is er in de gemeentelijke begroting voor 2023 een bedrag…

Meer

Er komt geld voor jongerenplatform en kinderraad

In de begroting voor het komende jaar zijn bedragen opgenomen voor een jongerenplatform en kinderraad/kinderburgemeester. Voor de kinderraad en -burgemeester is…

Meer

Wipstrikkerallee op de nominatie om 30-kilometerzone te worden

De maximumsnelheid op wegen binnen de ringweg van Zwolle moet zo veel mogelijk worden teruggebracht van 50 naar 30 kilometer…

Meer

Geen gratis kastjes voor menstruatie-uitgifte punten

De gemeente Zwolle gaat geen gratis kastjes ter beschikking stellen van menstruatie uitgifte-punten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen…

Meer

Voldoen paspoorten wel aan kwaliteitseisen?

Reisdocumenten worden al jaren niet meer geproduceerd door de gemeente maar op een centrale plaats en onder auspiciën van het…

Meer

Veiligere Eli Heimanslaan op stapel

Er komt een bypass voor fietsers als oplossing voor een deel van de verkeersproblematiek bij de rotonde Eli Heimanslaan in…

Meer

Gemeente Zwolle wil Soortenmanagementplan voor biodiversiteit

De gemeente Zwolle wil de huidige natuurtoetsen bij ontwikkelingen vervangen door een Soortenmanagementplan (SMP). Dat blijkt uit een nota die…

Meer

Debat gemeenteraad over vluchtelingen, Koggepark en ouderen op maandag 24 oktober

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 24 oktober staan een debat over de samenhangende aanpak van vluchtelingenopvang, een…

Meer

Verslag: Gemeenteraadsvergadering met veel besluiten, waaronder afvalstoffenheffing

Maandagavond 10 oktober was de Zwolse gemeenteraad weer bij elkaar in een besluitvormingsronde. Er waren meer dan 23 agendapunten. Er…

Meer

Groei van aantal ganzen is verkleind

Met het ganzenbeheerplan heeft de gemeente Zwolle de overlast van ganzen weten aan te pakken.  Dat blijkt uit een nota…

Meer

Zwolle wil meer waardering voor MBO’ers

Er moet gelijke waardering komen in Zwolle tussen MBO en HBO studenten. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45…

Meer

Gemeente Zwolle wil gezondheidsachterstanden verminderen

De gemeente Zwolle wil de verschillen in de gezondheid van haar inwoners verkleinen. Dat staat in een beleidsnota die wethouder…

Meer

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over vluchtelingenopvang

Maandagavond 3 oktober 2022 informeerde de gemeenteraad van Zwolle zich over de stand van zaken omtrent de opvang van asielzoekers,…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over energie en klimaat

Maandagavond 3 oktober 2022 was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over energie en klimaat. De fracties van…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad over Verstedelijkingsstrategie

Maandagavond 3 oktober was de Zwolse gemeenteraad in gesprek over de verstedelijkingsstrategie in de regio Zwolle. Omdat Zwolle gaat groeien…

Meer

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 10 oktober 2022

Maandagavond 10 oktober is er weer een besluitvormingsronde voor de gemeenteraad van Zwolle. De vergadering start om 19.30 uur en…

Meer

Volt bereidt zich voor op deelname provinciale statenverkiezing Overijssel

De Europese partij Volt heeft in Overijssel genoeg sollicitaties voor de vacature van kandidaat-Statenlid ontvangen. Volt Overijssel kan daardoor nu…

Meer

Gemeenteraad voert maandag 3 oktober een gesprek over de opvang van vluchtelingen en statushouders

Zwolle – Maandag 3 oktober behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. Vanaf 19.30 uur is er in de TaK-zaal een rondetafelgesprek…

Meer

D66 en PvdA stellen schriftelijke vragen over niet-werkende rolstoelplaten in Zwolse bussen

De Zwolse fracties van D66 en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de rolstoeltoegankelijkheid van de stadsbussen…

Meer

Gemeente Zwolle wil kleinschalige woningbouwprojecten steunen

De Omgevingsvisie en het KGO-beleid (Kwaliteits impuls Groene Omgeving) vormen het bredere afwegingskader voor particuliere woningbouwinitiatieven in het buitengebied. Hierbij…

Meer

Diverse onderwerpen in rondetafelgesprek en debatten Zwolse gemeenteraad op maandag 3 oktober

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 3 oktober staan een debat over de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, een rondetafelgesprek…

Meer

Provincie stelt stikstofbank in

Vanuit de vakgroep stikstof van de gemeente Zwolle gaat meegedraaid worden in een provinciale werkgroep voor het opzetten van een…

Meer

Voorbereiding voor invoering Omgevingswet in volle gang

In januari 2023 moet de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De gemeente Zwolle werkt eraan om de nodige aanpassingen voor…

Meer

Gemeenteraad debatteert maandag 26 september o.a. over het invoeren van een tarief op restafval

Maandag 26 september behandelt de gemeenteraad drie onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over het invoeren…

Meer

Agenda gemeenteraadsvergadering 26 september

Maandagavond zijn er in de gemeenteraad van Zwolle twee debatrondes. De eerste is in de Raadzaal een debat over het…

Meer

Nieuw jongerenplatform zorgt voor open gesprek tussen jongeren en raadsleden

Zwolse raadsleden en jongeren kijken positief terug op de vierde editie van de Raadsafari. Jongeren gingen het gesprek aan met…

Meer

Verslag: Gemeenteraad maakt aantal zaken definitief

Maandagavond was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren 74 agendapunten. Een veelheid daarvan werd zonder…

Meer

Eerste stap voor onafhankelijkheid Russisch gas in Zwolle is genomen

De gemeente Zwolle heeft per 29 augustus 2022 een contract gesloten met Greenchoice om los te komen van Russisch gas.…

Meer

VVD Zwolle wil bouwen in buitengebied

Het Zwols college van burgemeester en wethouders streeft ernaar 10.000 woningen te bouwen tot 2030 en daarna een nieuwe verstedelijkingsstrategie…

Meer

Geplande flexwoningen gaan niet ten koste van reguliere woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle wil groots opzetten met het bouwen van flexwoningen. Deze moeten snel (tijdelijke)…

Meer

Diverse onderwerpen in debatrondes gemeenteraad op maandag 26 september

Op de agenda van de gemeenteraad van 26 september staan een debat in de Raadzaal over het invoeren van een…

Meer

Co-creatie in De Tippe lijkt te lukken

In de nieuwe wijk De Tippe in Stadshagen staat de nieuwe ambitie om 25% van de woningen te bouwen in…

Meer

Verslag: Gemeenteraad over prijssegmenten woningbouw en referendumverordening

Maandagavond 12 september was er in de gemeenteraad van Zwolle een zogeheten Rondetafelgesprek over de prijssegmenten in de woningbouw en…

Meer

Gemeente helpt festivals met herbruikbaar plastic

Veel festivals in Zwolle gebruiken nog de laatste voorraad wegwerp-plastic bekers op. De gemeente Zwolle helpt hen met het invoeren…

Meer

Gemeenteraad 19 september over veel onderwerpen

Op maandagavond 19 september vanaf 19.30 uur is er weer een besluitvormende gemeenteraadsvergadering. Er zijn dan meer dan 40 onderwerpen…

Meer

Onenigheid tussen aangrenzende gemeenten om windmolens

In het gebied op de gemeentegrens van Zwolle met Zwartewaterland in de Mastenbroekerpolder zijn 10 windmolens gepland door de Ondernemerskring…

Meer

CDA: Help verenigingen met de energierekening

Het Zwolse CDA stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over hoe verenigingen geholpen kunnen worden met een…

Meer

D66 Zwolle: Meer waardering voor ons Zwols MBO!

D66 stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur met als doel om in Zwolle meer te investeren in onze MBO-studenten. Coalitiepartijen…

Meer

Gemeenteraad behandelt diverse onderwerpen op maandag 12 september 2022

Maandag 12 september behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur o.a. de Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma en de Referendumverordening. In de…

Meer

Oproep voor Nationaal Noodplan Stijgende Kosten

Lokale bestuurders van de Pvda en GL in Nederland roepen door middel van een petitie Den Haag op om meer…

Meer

Spoeddebat gemeenteraad op maandag 5 september 2022

Zwolle – Maandag 5 september vindt er een extra raadsvergadering plaats voor het houden van een spoeddebat. Het debat zal…

Meer

Gemeenteraad buigt zich over actualiseringen beleid

Maandagavond 5 september is er weer een gemeenteraadsvergadering. In de TaKzaal is er een informatieronde over het aanpassen van de…

Meer

Wethouder Arjan Spaans: We willen niet meer dat bomen onnodig sneuvelen

De tijd dat bomen plaats moeten maken voor nieuwe projecten is volgens wethouder Arjan Spaans voorbij. De gemeente gaat een…

Meer

111 woningen te bouwen in Wijthmen

In het Zwolse Wijthmen worden binnenkort 111 woningen gebouwd, en daarvoor moet het bestemmingsplan in de buurt (Het Buyten), worden…

Meer

Korte en lange termijn oplossingen gezocht voor asielzoekers

Er zijn veel ontwikkelingen gaande over de opvang van vluchtelingen en statushouders. Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle…

Meer

Wachtlijsten thuiszorg moeilijk weg te krijgen

Samen met de aanbieders van thuiszorg en de Sociaal Wijkteams (SWT) zijn acties in gang gezet om de wachtlijst voor…

Meer
Back to top button