Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle op weg naar nieuw prijssysteem afvalverwerking

Zwolle – De inwoners van Zwolle krijgen vanaf 1 januari 2023 te maken met een nieuw afvalbeleid. Een bijbetaling of een beloning op de afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 betaalt de Zwollenaar een vast bedrag per jaar. Wie net wat vaker naar de afvalcontainer loopt moet bijbetalen. Daar staat tegenover dat wanneer je minder vaak afval weggooit, je een beloning kan ontvangen – vandaar dat het plan ‘Zwols Belonen’ heet. Vandaag werd bekend gemaakt dat de gemeente Zwolle bezig gaat om stappen te zetten om dit plan voor 1 januari 2023 te realiseren.

Op verschillende plekken in de stad gaat de gemeente samen met ROVA voorzieningen aanbrengen en uitreiken om bewoners te faciliteren in het scheiden van grondstoffen. ”We bereiden compenserende maatregelen voor voor inwoners die geen of beperkt invloed hebben op hun hoeveelheid restafval (denk daarbij aan luier, incontinentie- en medisch afval), inwoners die afvalbakken hebben geadopteerd, zwerfvuilrapers, en voor mensen met een minimum inkomen”, aldus de gemeente.

Softwareaanpassingen

GBLT heeft opdracht gekregen om de nodige software aanpassingen door te voeren in hun
belastingpakket. GBLT verwacht in het 2e kwartaal van 2022 testen uit te kunnen gaan voeren om
daarmee voor 1 januari 2023 gereed te zijn voor de invoering van de prijsprikkel op restafval.

Subsidieregeling Schoon Zwolle

Inmiddels heeft de gemeente van veel verenigingen en scholen een aanvraag ontvangen voor de
Subsidieregeling Schoon Zwolle. Ze gaan deze aanvragen dit jaar nog beoordelen. Uitvoering van gehonoreerde aanvragen vindt plaats in 2022. In 2022 geeft de gemeente meer duidelijkheid over de voortgang van de invoering van de verschillende maatregelen en over de voorbereiding van de financiële prikkel op restafval per 1 januari 2023.

Gerelateerde artikelen

Back to top button