Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwolle zet in tegen energiearmoede

Zwolle – Zwolle gaat sterk inzetten op een tegemoetkoming voor de stijgende gasprijzen en voor duurzaamheidsleningen. Dat blijkt uit een nota die de wethouders Dorrit de Jong en Monique Schuttenbeld sturen aan de gemeenteraad van Zwolle. Alle huishoudens krijgen van het Rijk een energiebijdrage van 400 euro. Huishoudens met een laag inkomen krijgen er nog eens 200 euro bij. In antwoord op vragen van de SP wil de gemeente verder maatwerk leveren voor huishoudens waarvoor dit nog niet genoeg is.

Energiebesparing en transitie

Er is een warmtefonds in de gemeente waarbij woningeigenaren met voldoende en stabiel inkomen bij het Warmtefonds leningen kunnen krijgen voor verduurzamingsmaatregelen. Voor inwoners met een laag inkomen (tot 130% wettelijk minimumloon) of kredietbelemmerende A-registratie (bij Bureau KredietRegistratie) beschikt de gemeente over het instrument sociale leningen. Dit wil zij verder uitrollen voor verduurzaming van de (eigen) woning. Daar wil de gemeente 1 april mee beginnen. De lening is niet beschikbaar voor mensen met schuldenproblematiek.

Ook de energiebespaarhypotheek maakt het voor mensen mogelijk om verduurzamingsmaatregelen te financieren. Dit moet dan wel worden uitgevoerd in het kader van de gemeentelijke wijkaanpakken of in gemengd bezit van een woningcorporatie. Medio 2022 besluit het Rijk of deze doelgroep verder verruimd kan worden. Voor Zwolle is Holtenbroek aangewezen.

Extra bedragen

Het rijk heeft kenbaar gemaakt aan gemeentes 150 miljoen beschikbaar te stellen. Voor Zwolle (0,63%, 3507 huishoudens) gaat het om een bedrag van € 939.557,-. Deze middelen worden zo snel mogelijk in januari 2022 beschikbaar gesteld via een zogeheten specifiek uitkering (SPUK). Gemeenten krijgen een grote mate van vrijheid bij de besteding van deze middelen. Zo kan er gedacht worden aan maatregelen die direct effect hebben en snel toepasbaar zijn zoals energiedisplays en radiatorfolie of een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen, door woningeigenaren, zoals vloer- of spouwmuurisolatie.

De gemeente gaat op korte termijn aan de slag met een voorstel en betrekken hierbij de motie Isolatiegelden dd
2021/11/01.

Nationaal isolatieprogramma

Het nationaal isolatieprogramma bevat, naast het doorzetten van oude maatregelen, enkele belangrijke nieuwe onderzoeken, te weten de contingentenaanpak en de ‘motie doe-hetzelvers’. Het onderzoek ‘contigentenaanpak’ richt zich op een aanbod van gestandaardiseerde, voor bepaalde woningtypen, beproefde verduurzamingsoplossingen. De ‘motie doe-het-zelvers’ betekent een onderzoek om een bepaalde verplichting los te laten, namelijk om schaarse en dure professionals in te moeten huren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button