politiek

Politiek & Opinie

Gemeenteraad spreekt zich uit over Omgevingsvisie Zwolle

Maandagavond 30 augustus vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na de zomer. Het was een debatronde en als onderwerp…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over toekomstige eventvoorziening, anti-discriminatie en wereldfietsstad

Op 6 september 2021 is er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Raadzaal gaat het over de nieuwe eventvoorziening op Voorsterpoort…

Meer
Politiek & Opinie

ChristenUnie Zwolle schrijft manifest voor Omgevingsvisie van de stad

De gemeenteraad vergadert maandag 30 augustus over de Omgevingsvisie voor de stad: ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. Reden voor de…

Meer
Politiek

Per toeval ontdekt: zendmast Energieweg wordt vervangen door hoger exemplaar

De zendmast aan de Energieweg wordt vervangen. De huidige mast moet plaats gaan maken voor een hogere mast van 40…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad vergadert over Omgevingsvisie, NOVI-gebied en Sociaal Domein

Op maandagavond 30 augustus is er weer de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen zijn: Een debat over de…

Meer
Politiek & Opinie

Laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

De gemeenteraad van Zwolle was op 6 juli bijeen voor een extra vergadering voor het zomerreces. Aan de orde kwamen…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse ChristenUnie wil Lelystad Airport op onderhandelingstafel nieuw kabinet

De opening van de uitbreiding van Lelystad Airport staat momenteel gepland op november 2021. De Zwolse fractie van de ChristenUnie…

Meer
Kunst & Cultuur

Meerderheid raad wil meer ontmoetingsplekken in buurten en wijken

Als de coronapandemie één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat ontmoeting in de straat, buurt en wijk…

Meer
Natuur & Duurzaam

Bewegwijzering wandel- en fietsnetwerk Zwolle is aan groot onderhoud toe

De bewegwijzering van het wandel- en fietsnetwerk van Zwolle is aan groot onderhoud toe. Dat blijkt uit onderzoek van routebeheerder…

Meer
Politiek & Opinie

ChristenUnie vraagt om natuurbegraafplaats

De Zwolse fractie van de ChristenUnie wil graag een natuurbegraafplaats bij Kranenburg. Dat blijkt uit vragen die zij stelt aan…

Meer
Politiek & Opinie

Volgens de SP Zwolle moeten mensen actief aan de bijstand herinnerd worden

De Zwolse SP wil graag dat mensen die geen bijstand aanvragen terwijl zij daar wel recht op hebben, geholpen worden.…

Meer
Natuur & Duurzaam

Groene geluidswallen? ‘Meeste ‘niet-groene’ geluidswallen zijn van Rijkswaterstaat, daar gaan wij niet over.’

GroenLinks Zwolle had het zo graag gezien: de hele stad vol met groene geluidswallen. Want er waren nog heel wat…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: debat Zwolse gemeenteraad over Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

Maandagavond 21 juni debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de Regionale Energie Strategie 1.0 die zij binnenkort moet vaststellen. De…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle gebruikt geen data om drukte binnenstad te meten

Uit beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van vragen door de Zwolse D66 fractie over druktemeting in de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad informeert zich over cultureel perspectief

De Zwolse gemeenteraad hield maandagavond 7 juni een informatieronde over het cultureel perspectief in Zwolle tot en met 2040. Meesprekers…

Meer
Politiek & Opinie

Debat gemeenteraad over toeristisch perspectief

Maandavond 7 juni debatteerde de gemeenteraad met elkaar over het toeristisch perspectief van Zwolle de komende jaren. Volgens de nota…

Meer
Politiek & Opinie

Studentenwoningen ombouwen tot zorgwoningen in Assendorp

Groen Links en ChristenUnie Zwolle vragen het college van burgemeester en wethouders of het ombouwen van studentenwoningen tot zorgwoningen wel…

Meer
Politiek & Opinie

Vertel de gemeente jouw dromen, wensen en ideëen

Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad op hoofdlijnen de plannen voor Zwolle voor de komende vier jaar. We zitten hopelijk…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse Omgevingsvisie: We houden van wat Zwolle, Zwolle maakt

“We houden van Zwolle, de stad en het buitengebied”. Dat werd duidelijk tijdens de Tour de Zwolle, 122 zienswijzen en…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle wil dementievriendelijke gemeente zijn

Meer aandacht voor de ondersteuning van de groeiende groep Zwolse ouderen die de komende jaren te maken krijgt met dementie…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraadsvergaderingen over dyslexie, zorgverzekering en cultureel/toeristisch perspectief

Maandagavond 7 juni is er weer een gemeenteraadsvergadering. Het gaat om een informatieronde die digitaal is, en een debatronde die…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 25 mei 2021

Maandagavond was er weer een gemeenteraadsvergadering in de Zwolse raad, ditmaal een besluitvormingsronde. Er waren meer dan 79 agendapunten. Het…

Meer
Politiek & Opinie

GroenLinks Zwolle wil groene geluidswallen

De fractie van GroenLinks in Zwolle wil graag dat er meer groen komt op de geluidswallen in en rond de…

Meer
Politiek & Opinie

Onderwerpen komende gemeenteraadsvergaderingen

Vanwege Pinksteren is er komende week een gemeenteraadsvergadering op de dinsdagavond. Dat is een besluitvormingsronde. Op 25 mei, gewoon weer…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag gemeenteraadsvergadering over Jeugdhulp

Maandagavond 17 mei debatteerden de gemeenteraad en wethouder Michiel van Willigen met elkaar over de begrotingsoverschrijding van de jeugdhulp agenda.…

Meer
Politiek

Zwols GroenLinks raadslid stelt vragen over nepprofielen

Uit een onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 1 op de 6 gemeenten haar burgers op…

Meer
Politiek & Opinie

Deelscooters van Go-sharing besproken in gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van 10 mei was er een informatiesessie over de deelscooters in Zwolle. Sinds ongeveer een week zijn…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad over Opiumwet

Maandagavond 10 mei sprak de gemeenteraad over artikel 13b van de Opiumwet in een debatronde in de raadzaal. Vanwege corona…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over APV en Jeugdzorg

Op maandagavond 17 mei zijn er weer twee digitale debatrondes in de gemeenteraad. De eerste gaat over het vaststellen van…

Meer
Politiek

CDA-raadslid Margriet Boersma vertrekt uit Zwolle

Drie jaar geleden kwam de twintiger Margriet Boersma als raadslid bij de Zwolse gemeente binnen. Eind deze maand vertrekt de…

Meer
Politiek

Nelleke Vedelaar stopt als partijvoorzitter PvdA

Nelleke Vedelaar stopt als partijvoorzitter van de PvdA. Ze is van mening dat het na vier jaar tijd is voor…

Meer
Politiek & Opinie

Schriftelijke vragen VVD Zwolle over verruiming TONK-regeling

De Zwolse VVD maakt zich zorgen dat ondernemers, werknemers of zelfstandigen die door corona een terugval in hun inkomen hebben,…

Meer
Politiek & Opinie

D66 Zwolle wil duidelijkheid over registratie bezoekers binnenstad

D66 wil duidelijkheid over het registeren van bezoekers van de Zwolse binnenstad. De partij is van mening dat bezoekers in…

Meer
Politiek & Opinie

Gerichte aanpak nodig voor lachgas

De schadelijke effecten van het lachgasgebruik worden steeds duidelijker. Flauwvallen, verlammingsverschijnselen en zelfs een dwarslaesie. De ChristenUnie Zwolle ziet het…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad over Jeugdzorg, deelmobiliteit en drugs

Maandagavond 10 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering. Er zijn twee informatierondes, te weten: Over de kosten van de Jeugdzorg…

Meer
Politiek & Opinie

Jaarverslag klachtenafhandeling gemeente Zwolle

De voor 2020 geformuleerde doelstellingen van de klachtenafhandeling in de gemeente Zwolle zijn gerealiseerd. 87% (101) van de klachten is…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse Stadslanderijen mogen blijven tot 2026

De Zwolse stadslanderijen mogen tot 31 december 2026 de Dijklanden blijven pachten. Dat heeft de gemeente besloten. De vooraleer in…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle voorlopig NOVI-gebied

Zwolle is begin 2020 aangewezen als voorlopig NOVI-gebied. Een NOVI-gebied is een gebied dat aangewezen is door de Rijksoverheid om…

Meer
Politiek & Opinie

Bezwaarschriftenpraktijk is veranderd

Het college van burgemeester en wethouders meldt aan de gemeenteraad dat de praktijk rond bezwaarschriften de afgelopen jaren is veranderd.…

Meer
Politiek & Opinie

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid VVD

Sharareh Azimi Nober (57) is op maandag 19 april 2021 beëdigd als raadslid voor VVD Zwolle. Zij neemt de zetel…

Meer
Politiek & Opinie

Weer veel besluiten in Gemeenteraadsvergadering

Maandagavond 19 april was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er waren 66 agendapunten waar de gehele raad over…

Meer
Kunst & Cultuur

Meer geld voor (atelier) ruimtes kunstenaars

De gemeente gaat meer geld inzetten voor ruimtes voor kunstenaars. Dat blijkt uit beantwoording van artikel 45 vragen van PvdA…

Meer
Politiek & Opinie

Geen gemeenteraadsvergadering op 26 april wegens meivakantie

Maandagavond 26 april en 3 mei is er geen gemeenteraadsvergadering. Dit is vanwege de meivakantie. Op 10 mei is er…

Meer
Politiek & Opinie

Verandering werkgelegenheid door Covid

Anders dan in de vorige crisis zijn er nu sectoren die keihard geraakt worden door de pandemie (horeca, recreatie, toerisme,…

Meer
Vervoer

Gemeente wil deelmobiliteit regelen

De gemeente Zwolle is bezig met het ontwerpen van een visie over deelmobiliteit (het delen van auto's, fietsen en scooters).…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad praat over Economisch Perspectief Zwolle

Maandagavond was er in de gemeenteraadsvergadering onder andere een informatieronde over het Economisch Perspectief van Zwolle. Zwolle groeit en het…

Meer
Politiek & Opinie

Swollwacht over de Regionale Energie Strategie (RES)

Swollwacht heeft een mening over de RES 1.0. In zo’n RES moet worden beschreven hoe de regio’s bijdragen aan de…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over Gebiedsontwikkeling Hessenpoort 3

Het college van burgemeester en wethouders wil dat de raad instemt met de plannen voor fase 2 van de ontwikkelingen…

Meer
Politiek & Opinie

Zorgen over financiële positie gemeenten

Wethouder Dorrit de Jong deelt in een nota voor de gemeenteraad haar zorgen die er zijn over de financiële positie…

Meer
Economie

VVD Zwolle: strategisch spaarpotje niet zonder Dorrit Dashboard

"Als Zwolle na corona samen sterker verder wil met elkaar, is het belangrijk dat we allen blijven investeren in de…

Meer
Zorg & Welzijn

ChristenUnie-fractie brengt veelkleurig gezelschap samen in jeugdhulp-vergadering

De fractie van de ChristenUnie hield in het paasweekend een brede themavergadering met betrokkenen en deskundigen uit het werkveld rondom…

Meer
Verkeer

Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding…

Meer
Politiek

Verslag informatieronde gemeenteraad over warmtevoorziening Breecamp

Dinsdagavond om 19.30 was er weer een gemeenteraadsvergadering. Het ging hier om een informatieronde over de warmtevoorziening in Breecamp

Meer
Politiek & Opinie

CU: “Wanneer krijgt Zwolle een tankstation voor waterstof?”

Wanneer komt er een duurzaam tankstation in Zwolle waar bijvoorbeeld waterstof getankt kan worden? Dat wilde de Zwolse ChristenUnie graag…

Meer
Politiek & Opinie

PvdA: ‘Wat doet het college nu wel of niet aan energiebesparing bij bedrijven?’

Er zijn ruim negenhonderd Zwolse kantoren die vanaf 2023 allemaal energielabel C of beter moeten hebben. Terwijl er slechts iets…

Meer
Politiek & Opinie

VVD-er Thom van Campen dient ontslagbrief in

Thom van Campen wordt op 31 maart beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Daarom heeft hij een ontslagbrief ingediend…

Meer
Verkeer

VVD vraagt zonder succes om coulanter beleid parkeerhandhaving

Het college van B&W is minder ontevreden over het handhavingsbeleid voor parkeren in de binnenstad dan de VVD-fractie in de…

Meer
Politiek

Debat in gemeenteraad over participatie Zwartewaterzone

Maandagavond waren er in de gemeenteraad weer een aantal debatten. Het ging over de participatie (meedoen) in het ontwikkeltraject Zwartewaterzone…

Meer
Politiek

Vooruitblik gemeenteraadsvergadering 29 maart

Maandagavond 29 maart is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er zijn veel onderwerpen, waarvan de meeste snel afgehandeld…

Meer
Politiek

College wil onderwijsachterstanden via steun aan kwetsbare groepen voorkomen

Het college van B&W wil zich inzetten om kwetsbare groepen te steunen. Daardoor kunnen extra schoolachterstanden voorkomen worden. Dit zegt…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolle zoekt balans tussen beschermen en vernieuwen

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle laat haar gemeenteraad weten hoe het er voor staat met de ontwikkelingen…

Meer
Politiek

Vooruitblik gemeenteraadsvergaderingen 22 maart

Maandagavond 22 maart zijn er weer twee debatrondes in de gemeenteraad. De raadsleden buigen zich over  de ontwikkelingen in de…

Meer
Politiek

Ruim 300 man op de been bij Forum bijeenkomst Zwolle

Afgelopen woensdag heeft Thierry Baudet met de 'Vrijheidskaravaan' het Ter Pelkwijkpark in Zwolle bezocht. Voor de verkiezingscampagne van Forum voor…

Meer
Politiek

Internationale trein door Zwolle is moeilijk

De voltallige gemeenteraad heeft in mei 2020 wethouder Dogger gevraagd of er een internationaal treinstation kan komen in Zwolle. Er…

Meer
Politiek & Opinie

TV-debat op RTV Focus vanaf 20.30 uur donderdag 4 maart 2021: Zwolse kandidaten Tweede Kamer in debat

Donderdagavond 4 maart kunt u vanaf 20.30 uur op RTV Focus kijken naar een debat tussen een aantal Zwolse en…

Meer
Politiek

Verslag: gemeenteraadsdebat over arbeid en Port of Zwolle

Maandagavond 1 maart is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het actieplan 'werk in Zwolle' over werk ten tijde van…

Meer
Politiek & Opinie

Overijsselse kandidaat-kamerleden praten over Lelystad-Airport vanuit Vliegende Paard

Wat is de toekomst van vliegveld Lelystad en welke alternatieven zijn er eigenlijk? Daarover gaan Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en…

Meer
Politiek

CDA organiseert online evenement voor Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Hiervoor worden verschillende online activiteiten georganiseerd gericht op de politiek. Het CDA gaat…

Meer
Tweede Kamer verkiezingen

Stemmen in Zwolle: drive-in, vroegstembureaus en per brief

In Zwolle kan er strak op meerdere plekken en manieren worden gestemd voor de Tweede Kamer. Het is mogelijk te…

Meer
Politiek

D66: Statiegeldbeleid Zwolle zichtbaar maken

De gemeente Zwolle is lid van de Statiegeld alliantie, maar D66 vindt dat dit nog niet zichtbaar genoeg is. Zij…

Meer
Politiek

Werk en sociale basis in gemeenteraad

De Gemeenteraad van Zwolle houdt op maandagavond 3 maart twee debatrondes met respectievelijk drie en één onderwerpen. Beide rondes vinden…

Meer
Politiek

CDA-kandidaten brengen bezoek aan Axxor

Afgelopen donderdagochtend bezochten CDA'ers en kandidaat-kamerleden Hilde Palland en Jan Nabers de Zwolse karton-honingraat producent Axxor. Zij brachten het bezoek…

Meer
Politiek

GroenLinks maakt zich hard tegen laagvliegroutes

GroenLinks brengt de laagvliegroutes weer eens onder de aandacht. Ze geven aan dat het vliegtuig de meest vervuilende vorm van…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Debat Gemeenteraad over Passerelle en busvervoer

Maandagavond 15 februari is er in de gemeenteraad gedebatteerd over hert beeldkwaliteitsplan van de te bouwen Passerelle in de Spoorzone.…

Meer
Politiek

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief in Zwolle!

Wederom houdt men in Zwolle de cursus Politiek Actief. Wie heeft zich wel eens afvraagt hoe de beslissingen worden genomen…

Meer
Politiek

Verslag – Besluitvormingsronde Gemeenteraad 8 februari

Maandagavond 8 februari 2021 was er weer een besluitvormingsronde in de Gemeenteraad van Zwolle. Er zijn 27 agendapunten behandeld. Wat…

Meer
Politiek

Debat gemeenteraad over Passerelle en busvervoer

Maandagavond 15 februari debatteert de gemeenteraad over het beeldkwaliteitsplan van de te bouwen Passerelle en de huidige problemen bij de…

Meer
Politiek

Gemeenteraad Zwolle geïnformeerd over Toezicht & Handhaving

Maandagavond 1 februari was er in de gemeenteraad een informatieronde over de VTH. Dat betekent Vergunningen, toezicht en handhaving. Medesprekers…

Meer
Politiek

Zorgen over designerdrug 3-MMC

Het CDA in de gemeenteraad van Zwolle maakt zich zorgen over het stijgende gebruik van de designerdrug 3-MMC. Uit een…

Meer
Politiek

Hulp voor gedupeerden Toeslagenaffaire

De PvdA en SP stellenvragen aan het college over de behandeling van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire in Zwolle. Zij…

Meer
Back to top button