Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Huisvesting statushouders vraagt meer tijd

Zwolle – De huisvesting van statushouders in de regio staat onder druk. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van GroenLinks door wethouder Dorrit de Jong. Gemeente Zwolle heeft in 2021 135 personen gehuisvest en de taakstelling is 188.

Het verschilt per situatie hoe lang een statushouder moet wachten op een woonruimte. Huisvesting voor alleenstaanden is in de regel moeilijker te realiseren dan gezinswoningen. Gemiddelden kunnen daarom een vertekend beeld geven. In het algemeen kan worden gesteld dat de gemiddelde wachttijd tussen de 3 en 6 maanden is.

Gastvrij

De gemeente is een samenwerking aangegaan met Takecare BnB en daardoor kan de gemeente tijdelijke huisvesting mogelijk maken voor statushouders die kunnen starten met hun inburgering. Daarbij is het van belang om te weten dat het om tijdelijke huisvesting van 3 maanden gaat. Statushouders die na de periode
van 3 maanden geen woning hebben gevonden, moeten daarna in voorkomende gevallen terugkeren
naar een AZC.

Er is sprake van een brede huisvestingsproblematiek, mede gezien de wooncrisis. Kwetsbare personen krijgen maatwerk-hulp aangeboden. De LHTBI-groep heeft het daarbij niet gemakkelijk in AZC’s.

Gerelateerde artikelen

Back to top button