Natuur & Duurzaam

Circulair Ambachtsnetwerk Waardering maakt kans op Overijsselse en landelijke circulaire prijs

Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing timmert keihard aan de circulaire weg. Het netwerk biedt sinds drie jaar kansen voor mensen en materialen,…

Meer

Vogels tellen in je tuin of op je balkon; doe je mee?

Zijn de huismus, de merel en de koolmees ook dit weer de meest voorkomende tuinvogels in Zwolle? Om dit te…

Meer

‘Elke soort telt’ in De Nooterhof

De Nooterhof telt in 2023. Hoeveel vogelsoorten zijn er in Zwolle te zien? Hoeveel vlinder-, zoog- en weekdiersoorten? En hoeveel…

Meer

Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9 procent minder muskusratten dan in 2021.…

Meer

CDA stelt vragen over kap eiken Oude Mars

CDA wil van de gemeente weten waarom de eiken aan de Oude Mars gekapt zijn. Daarnaast wil het CDA weten…

Meer

Vogelvoer maken: Dat kan iedereen!

Zelf vogelvoer maken is vrij eenvoudig en hartstikke leuk. En daarna vogeltjes spotten. Vink, mees, merel: zie jij het verschil?…

Meer

Hoe zit het met de energiecompensatie voor kwetsbare huishoudens?

De gemeente Zwolle spant zich maximaal in om financiële problemen ten gevolge van het energietekort voor inwoners op te lossen.…

Meer

Uitgifte kavels Hessenpoort 3 start mogelijk in 2024

De uitgifte van kavels voor nieuwe bedrijven in Hessenpoort loopt zo voorspoedig dat er een uitbreiding van Hessenpoort gaat komen.…

Meer

Bevers gespot! Hoogwater op de IJssel

Als je burcht langzaam volloopt met water dan zit er maar één ding op. Dan klim je bovenop je dak…

Meer

Monitoringsproject Salland Loont zoekt ervaren vogeltellers in omgeving Wijhe

Verschillende agrariërs in het gebied Salland-Noord zetten zich in voor meer biodiversiteit op hun perceel. Maar wat is het effect…

Meer

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Klimaat en Energie

Maandagavond 16 januari 2023 werd er in de gemeenteraad gedebatteerd over de thema's klimaat en energie. Lees een verslag op…

Meer

Inspiratieroute circulaire economie in binnenstad Zwolle

an 6 t/m 11 februari kunnen wandelaars een gratis inspiratieroute circulaire economie volgen in het centrum van Zwolle. De interactieve…

Meer

Buitenlandse hond Evie steekt tot 2 x toe de N50 over en is nog zoek

Kampen - Op de N50 bij Kampen is vanmiddag rond vier uur een hond gesignaleerd. De zwarte vrouwtjes hond met…

Meer

Eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen afgerond

Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen (dijken, sluizen en gemalen) beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen. De…

Meer

Kerstbomenactie levert 9.923 bomen op; en dat kost dus 1.984 euro

Zwolle – Zwolse kinderen hebben dit jaar 9.923 kerstbomen ingeleverd tijdens de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst’. Vorig jaar…

Meer

Natuur en Milieu Overijssel gaat verhuizen!

Zwolle – Natuur en Milieu Overijssel schrijft dit jaar een nieuw hoofdstuk in haar bijna 50-jarige geschiedenis. Ze gaat in…

Meer

Recreatieondernemer in de IJsselvallei?

De IJsselvallei, een prachtig stukje natuur in Nederland. Van Zwolle tot Wilp slingert de IJssel zich door Gelderland en Overijssel.…

Meer

Ook in ROVA gebied: Koffiepads en theezakjes geen restafval meer

Ben je een echte koffie of theeleut? Dan mag je  je koffiepads, theezakjes en koffiefilters vanaf vandaag bij je groente-…

Meer

9 februari workshop Natuurinclusief voor agrariërs

Op donderdag 9 februari houden Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel (vanuit de Bijenbeweging Overijssel) en landerije de Bunte een…

Meer

Speelt Driekoningen de kerstbomeninzamelactie in Zwolle parten?

Er zijn op de eerste inzameldag 5.618 kerstbomen ingeleverd in Zwolle en dat is nog niet zo veel. Vorig jaar…

Meer

Waterbedrijf Vitens tekent mee op biodiversiteit

Minister van der Wal heeft op 16 december het manifest ‘Een natuurpositief Nederland als lonkend perspectief’ in ontvangst genomen. Biodiversiteit…

Meer

Groene Lopers Zwolle en Kampen helpen bij de financiering van buurtgroen

Buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven uit Zwolle en Kampen kunnen met ondersteuning van de Groene Loper financiën aanvragen. En wel…

Meer

Proef met aanpassen inwerptrommels restafval

Na vragen van de Zwolse gemeenteraad gaat wethouder Paul Guldemond een proef doen met verschillende inwerpopeningen van de restafvalcontainers in…

Meer

Al 240 kerstbomen op de stapel in de Wipstrik

In twee uur tijd hebben kinderen in de wijk Wipstrik in Zwolle al 240 kerstbomen ingezameld en het worden er…

Meer

Milieu Effect Rapportage RES (MER) gaat er komen

Europese en nationale wetgeving schrijven voor dat men voor activiteiten met potentieel significante milieueffecten een m.e.r.-procedure doorloopt. Voor de RES…

Meer

Climate Campus vergroot slagkracht

De Climate Campus heft zijn stichtingsvorm op en wordt onderdeel van de gemeente Zwolle. Hierdoor worden onder andere de bureaucratische…

Meer

Gedumpte zakken grotendeels vuurwerkafval; overige zakken bekeken door BOA’s

Gedumpte vuilniszakken bij de ondergrondse containers in Zwolle! Dat was het beeld de eerste twee dagen van het nieuwe jaar.…

Meer

Provincie ingeschakeld voor aanpassingen hoogspanningsnet

Omdat het elektriciteitsnetwerk in veel gemeentes te klein wordt, moet het aangepast. Dat is een actie die gemeentegrenzen overschrijdt. De…

Meer

Wethouder zet onduidelijkheid Tolhuislanden recht

De gebiedsovereenkomst met de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden is niet van rechtswege verlopen. Dat stelt wethouder Arjan Spaans in een reactie…

Meer

Ondernemerskring Genemuiden verrast gemeente Zwolle met windmolens

De gemeente Zwolle heeft geen bericht ontvangen van de Ondernemerskring Genemuiden (OKG) om tien megawindturbines te plaatsen op de gemeentegrens…

Meer

SP opent meldpunt afval in Zwolle

Zwolle – Inwoners van Zwolle betalen vanaf 1 januari 2023 €1,70 in per afvalzak die ze weggooien. Dat komt bovenop…

Meer

Laatste dag om gratis je restafval te ‘dumpen’ in de ondergrondse container

Vandaag is het de laatste dag dat de Zwollenaar zijn restafval gratis kan storten in de ondergrondse container. Vanaf 1…

Meer

Al 1.300 Zwollenaren hebben zich gemeld voor de luiercontainer

Luiers en incontinentie­materiaal kun je sinds 22 november in Zwolle gratis weggooien in speciale containers. Je moet hiervoor wel eerst…

Meer

Geld voor geveltuinen, buurttuinen, insectenhotel en boomperkjes aanvragen bij Oranjefonds

Op donderdag 12 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven uit Zwolle met ondersteuning van Groene Loper Zwolle financiën aanvragen…

Meer

Op 4 en 11 januari Kerstbomenactie in Zwolle

De kerstbomenactie 2023 vindt plaats op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Kinderen tot…

Meer

Dit was het nieuws in 2022: jaaroverzicht Zwolle

Zwolle – In het RTV Focus Jaaroverzicht 2022 zie je het belangrijkste, mooiste en leukste nieuws van 2022. Je ziet…

Meer

Gemeentes verzetten zich nog steeds tegen laagvliegroutes

Bij de bijeenkomst van het programma luchtruimherziening over Lelystad Airport op 17 november jl. is de reactie ook breder met…

Meer

Hulp voor energiekosten aan maatschappelijke organisaties

De gemeente gaat sportverenigingen en cultuur- en welzijnsorganisaties die dreigen te bezwijken onder de sterk gestegen energielasten te hulp schieten.…

Meer

Webinar 27 januari 2023: In 5 stappen klaar voor gasloos

Hoe maak je je huis klaar om aardgasvrij te wonen? Er zijn verschillende adviezen in omloop. Vaak zie je door…

Meer

Meer slagkracht Climate Campus voor samenwerking

Aan gemeente Zwolle is een grote Europese subsidie toegekend. En wel om samenwerking aan klimaatadaptatie te stimuleren in de regio…

Meer

Gaat Kringloop Zwolle verhuizen naar de historische IJsselhal Zwolle uit 1972?

Met subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start circulair ambachtsnetwerk WaardeRing uit Zwolle een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren…

Meer

WijKwekerij ‘De Verbinding’ in Stadshagen is gestart

Niet een Wijk Kwekerij maar een Wij Kwekerij. Die is er vanaf nu aan de Moutmolen vlakbij basisschool de Paperclip…

Meer

Visie Vitens op biodiversiteit om drinkwaterbronnen te beschermen

Vitens richt haar waterwingebieden in als natuur en daar kiest ze heel bewust voor. Natuur is een goede bescherming voor…

Meer

Win het ‘Kringlogo 2023’ voor het meest circulaire burgerinitiatief

Ben jij betrokken bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit? Ding dan mee naar…

Meer

Vermiste en gevonden huisdieren bij Amivedi deze week

Bij Amivedi zijn deze week weer een aantal huisdieren vermist en gevonden gemeld. Bekijk de foto's op www.rtvfocuszwolle.nl.

Meer

Strategisch doel van de riolering is het beschermen van de volksgezondheid

Binnen het platform water van RIVUS streeft de gemeente Zwolle gezamenlijk maatschappelijke doelen na op het gebied van gezondheid, waterkwaliteit,…

Meer

VIDEO – IJsbaan WVF vandaag open voor kinderen

Schaatsen op de ijsbaan van Westenholte! Het kan vanaf vandaag voor kinderen tot 16 jaar. Vooraf was gehoopt op nog…

Meer

Veilig schaatsen op natuurijs; hier moet je aan denken

Zwolle – Wil je schaatsen op natuurijs. Dan is dit het weekend je kans. We geven je een aantal tips…

Meer

Video – Schaatsen op de uiterwaarden bij Zwolle

Zwolle - Er wordt  geschaatst in Zwolle. Op de uiterwaarden bij het Engelse werk en ook in Park de Wezenlanden…

Meer

Dierenasiel Zwolle Christmas Challenge – Glazen huis

Zwolle – Dit jaar organiseert Stichting DierenLot opnieuw The Christmas Challenge waarbij Dierenorganisaties geld kunnen inzamelen voor een specifiek doel,…

Meer

Nikki Bakker nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nikki Bakker (15) uit Staphorst is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Op dinsdag 13 december werd…

Meer

Nestkastjes timmeren voor bestrijding eikenprocessierups

Leerlingen van het TAK College helpen ook dit jaar de gemeente Zwolle en ROVA bij de bestrijding van de eikenprocessierups.…

Meer

Club Cele en Stadkamer zetten samen de stad (weer) in beweging!

Club Cele en Stadkamer slaan de handen ineen en creëren een veilige plek waar gelijkwaardige behandeling voorop staat, maar ook…

Meer

Video – IJskoorts loopt op; ijsvereniging WVF is dag en nacht bezig met het ijs

De spanning stijgt bij de mannen van de ijsvereniging WVF in Westenholte. Vorige week werd de pomp aangezet om de…

Meer

Stikstofdepositie in bouwfase per project berekend

De vrijstelling van de natuurvergunningverplicht voor bouwprojecten wat betreft stikstof is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…

Meer

Vermiste en gevonden huisdieren bij Amivedi deze week

Deze week zijn er weer een aantal huisdieren vermist en gevonden gemeld bij Amivedi. Bekijk de foto's op www.rtvfocuszwolle.nl.

Meer

IJsselheem ondertekent nieuwe Green Deal

Tijdens een landelijke bijeenkomst op donderdag 8 december heeft IJsselheem, samen met meer dan 120 andere partijen uit het zorgveld,…

Meer

Milieuraad Zwolle maakt zich zorgen om aanpak restafval

De Zwolse gemeenteraad heeft in oktober jongstleden besloten om vanaf januari een tarief op restafval in te voeren. Voorafgaand aan…

Meer

Video – Feestelijke opening voorlichtingscentrum Berkum Energieneutraal

In de wijk Berkum is vrijdagochtend het nieuwe BEN-voorlichtingscentrum geopend. Bij dit centrum van Berkum Energie Neutraal kun je als…

Meer

Onderzoek naar de duurzame potentie van shape-changing textiles

tel je voor: je draagt een jas of zit op een bank die zich niet alleen aanpast in vorm aan…

Meer

Planten voor Kamerleden en ministers in het kader van #nietzondernatuur

Ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Adema van Landbouw Natuur en Visserij en diverse Tweede Kamerleden namen…

Meer

Gezamenlijke aanpak voor een plasticvrije IJssel in 2030

Deelnemers aan de Schone IJssel-conferentie op 8 december willen gezamenlijk aan de slag met als doel: de mooiste rivier van…

Meer

Steeds meer deelauto’s in Zwolle; Greenwheels zet haar 2500ste auto neer in Zwolle

Greenwheels heeft woensdagmiddag de 2.500ste deelauto van Nederland geplaatst in Zwolle op de parkeerplaats van winkelcentrum de Forelkolk. Het gaat…

Meer

Interesse in vlinders en planten? Kom monitoren in Heino of Wijhe

Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Zo ook de Sallandse boeren uit…

Meer

10 carbidschietlocaties en 25 vuurwerkvrije gebieden in Zwolle deze jaarwisseling

Met oud en nieuw mogen inwoners weer carbid schieten en vuurwerk afsteken in Zwolle. De gemeente heeft 10 plekken aangewezen…

Meer

Video – Mooie volle kerstboom van 17 meter staat weer op de Grote Markt

De kerstboom voor de Grote Markt in Zwolle staat na uren passen en meten weer op zijn plek. Maandagmorgen in…

Meer

3 miljoen euro voor de wijk Berkum

 In de wijk Berkum is het de bedoeling dat alle gebouwen in 2028 klaar zijn om van het aardgas af…

Meer

Zwolle werkt aan 2.500 laadpalen totaal in 2030

De gemeente Zwolle neemt voor twee keer 0,2 fte's aan ambtenaren aan om te voorzien in de groeiende behoefte aan…

Meer

Bouwbedrijf Van Wijnen gaat aan de slag voor Warm Thuis

In Warm Thuis werkt de gemeente samen met partijen in de stad aan het tegengaan van energiearmoede. Door inwoners te…

Meer

Gemeente Zwolle maakt nieuwe afspraken met woningcorporaties

De Zwolse woningcorporaties krijgen de voorkeur van de gemeente om sociale huurwoningen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een nota die…

Meer

Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkeling

De Port of Zwolle in de regio kan substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.…

Meer

Koggepark: van bakstenen straatbeeld naar groen stadspark

Zwolle – Het eerste deel van het nieuwe Koggepark wordt aankomend jaar aangelegd. Dit nieuwe stadspark komt te liggen in…

Meer

IVN Klimaatcursus De Groene Verandering van start in januari 2023

De IVN Klimaatcursus “De Groene Verandering” plaatst klimaatverandering in een breed perspectief en zet aan tot klimaatactie. De cursus gaat…

Meer

Boerenprotest Zwolle: drie boeren opgepakt, twee weer op vrije voeten

Zwolle – De politie heeft in Zwolle opgetreden tegen strafbare feiten die daar gepleegd werden tijdens een onaangekondigde demonstratie van…

Meer

Video – Boeren willen naar gemeentehuis voor gesprek met burgemeester van Zwolle

Burgemeester Peter Snijders heeft zojuist een oproep gedaan aan de boeren om de aanwijzingen van de politie te volgen. “Vandaag…

Meer

Boeren bij provinciehuis Zwolle; ‘ultimatum afgelopen’

Een dag na het verstrijken van het 'ultimatum' zijn er op dit moment honderden boeren onderweg naar het provinciehuis in…

Meer

Dineren en leren: ga in gesprek over de Omgevingswet

Martijn Wubbolts, projectleider natuur en ruimte van Natuur en Milieu Overijssel, houdt “Dineren en leren” over de Omgevingswet. Het concept…

Meer

Waterschapsbelasting Drents Overijsselse Delta stijgt gemiddeld met 18 euro

Gezinnen met een eigen huis in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar gemiddeld 18 euro…

Meer

Aantal elektrische auto’s in Zwolle met 45% gestegen

In Zwolle is het aantal elektrische auto’s in een jaar tijd gestegen met 45%. Deze groei vond plaats in september…

Meer

Zeven Assendorper huishoudens delen twee elektrische auto’s

Dankzij een handig deelplan delen zeven Assendorper huishoudens twee gloednieuwe elektrische auto’s. “Rijdt als een zonnetje en fijn om dit…

Meer
Back to top button