Natuur & Duurzaam

Het hoofd koel houden bij hittestress met Straatboer

Huurders hebben volgens onderzoek 3x zo vaak te maken met hittestress vergeleken met andere doelgroepen. Yvonne van Langen van woningcorporatie…

Meer

Zwols college burgemeester en wethouders controleert provincie over windenergie

Het Zwolse college van burgemeester en wethouders wil voorkomen dat provinciaal beleid de gemeentelijke visie en werkwijze over windenergie verzwakt.…

Meer

Verslag: Gemeenteraad in debat over Zwolle circulair

Maandagavond 26 februari 2024 was de Zwolse gemeenteraad bijeen in de Raadzaal om te debatteren over de visie Zwolle circulair.…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over toekomstbestendige bedrijventerreinen

In de TaKzaal debatteerde de Zwolse gemeenteraad op maandagavond 26 februari 2024 over het masterplan voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.  De economie…

Meer

Zwollenaren uitgenodigd voor vrijwilligersklussen tijdens NLdoet op 15 en 16 maart

Inwoners van Zwolle die mee willen doen aan de vrijwilligersactie NLdoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart, kunnen zich…

Meer

Basiscursus wespenconsulent voor Oost-Nederland

Op 6 april geeft de Wespenstichting de eerste Basiscursus wespenconsulent in Oost-Nederland, en wel in Aardbalans aan de Spadelaan 8…

Meer

Video – Oehoe (bubo bubo) gespot in Zandhovebos Zwolle

Er is een Oehoe gespot in het Zandhover Bos in Zwolle. Hij zit daar hoog in de boom stilletjes op…

Meer

12.500 kilo materialen gerecycled door WaardeRing in 2023

Leerlingen van Thorbecke, TalentStad, De Twijn en de Ambelt en cliënten van Frion hebben er in 2023 voor gezorgd dat…

Meer

Moestuin Inspiratiedag op 9 maart

Zaterdag 9 maart houdt Velt afdeling Zwolle in samenwerking met Stadkamer voor het eerst een Moestuin Inspiratiedag. De toegang is…

Meer

Studenten Universiteit Twente ontwerpen klimaat adaptieve omgevingsvisie

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen. Ze maken de uitdagingen op het…

Meer

TenneT werkt aan aanpassingen hoogspanningsvoorziening

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is TenneT voornemens bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat er meer…

Meer

Stappen naar volledig circulaire economie Zwolle in 2050 bekendgemaakt

De gemeente Zwolle heeft zich verbonden aan de Rijksdoelen voor circulaire economie: in 2050 wil de gemeente volledig circulair zijn…

Meer

VIDEO – Beheerplan voor sleedoornpage werpt vruchten af: meeste eitjes in heel Nederland geteld in Zwolle

Zaterdag 17 februari bedankten de gemeente Zwolle en ROVA de vrijwilligers van de Vlinderstichting en de Zwolse insecten- en vlinderwerkgroep…

Meer

Kom naar de 12e editie van HIER opgewekt

Op dinsdag 19 maart 2024 is er de 12e editie van HIER opgewekt: het grootste landelijke evenement voor en over…

Meer

Groot onderhoud van bomen op begraafplaats Kranenburg

Op maandag 12 februari starten de gemeente Zwolle en ROVA met groot onderhoud van bomen op Zwolse begraafplaats Kranenburg. Om…

Meer

Bijpraatsessie 2024 Natuur en Milieu Overijssel

Hoe zorgen we dat het leven, wonen, werken voor iedereen in Overijssel duurzaam en klimaatbestendig wordt? Wat kun je daar…

Meer

‘Bubbelbaden’ op rioolwaterzuiveringen schoongemaakt door duikers

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de zogeheten beluchtingstanks van enkele rioolwaterzuiveringen schoongemaakt met de inzet van duikers. In de…

Meer

Gemeente presenteert samenhangende visie mobiliteit binnenstad Zwolle

Om de binnenstad autoluw te maken is een samenhangende visie opgesteld. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt…

Meer

Verslag: Gemeenteraad Zwolle in debat over de Strategie Deelmobiliteit

Vanwege de mobilitietstransitie waarin Zwolle zich bevindt, debatteerde de gemeenteraad op maandag 5 januari over de Strategie Deelmobiliteit. Hoe de…

Meer

WaardeRing houdt cd/dvd Challenge voor basisscholen

Van 11 t/m 16 maart is het de week van de Circulaire Economie. In deze week neemt WaardeRing met anderen…

Meer

Boze boeren voeren actie bij Provinciehuis in Zwolle

Zwolle – Een groep boze boeren hebben gisteravond het Provinciehuis in Zwolle bezet. Ze eisen dat de Europese Unie de…

Meer

Gemeente Zwolle en ROVA onderhouden en vervangen bomen vanwege veiligheid

Komende periode gaat ROVA aan de slag met de kap van ruim 600 bomen die een gevaar vormen voor de…

Meer

Afsluiting dijk langs Holtenbroek in Zwolle

Van maandag 26 februari 2024 tot ver in 2025 is de dijk langs Holtenbroek (tussen de Twistvlietbrug en het Westerveldse…

Meer

Eerste aanzet inrichting singel ligt bij de Zwolse gemeenteraad

Het college  van burgemeester en wethouders wil een uitnodigende singel ontwikkelen in de stad, die de weerbaarheid tegen de gevolgen…

Meer

Verslag: Themadebat Zwolse gemeenteraad over Fysieke Leefomgeving

Maandagavond 29 januari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de fysieke leefomgeving. Het ging daarbij vooral…

Meer

Doe ook mee met de IVN Vogelzangcursus 2024

Na de wintermaanden beginnen de vogels, sommigen eerst nog wat voorzichtig, weer te zingen. De lente komt eraan. We gaan…

Meer

Waterschappen: voorkomen graverij blijft belangrijk voor waterveiligheid

In 2023 zijn er door de 21 waterschappen meer muskus- en beverratten gevangen in Nederland. Ze vormen een risico voor…

Meer

Zwolse passerelle wordt gemaakt van hout uit Zwarte Woud

Zwolle – In de assemblagehal van S&L (Schmees & Luhn, Niederlangen, Duitsland) neemt de constructie van de indrukwekkende Passerelle-brug vorm…

Meer

Nieuw wind- en zonne-energiebeleid provincie ligt ter inzage

Provincie Overijssel heeft het nieuwe beleid rondom wind- en zonne-energie verder uitgewerkt. Een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied…

Meer

Overname KeoBike – Deelfiets Nederland

Sinds 1 januari 2024 is het door Keolis Nederland ontwikkelde deelfietssysteem KeoBike overgenomen door de Zwolse onderneming Deelfiets Nederland. Daarmee…

Meer

Meer ruimte voor groen, beweging en ontmoeting rondom de grachten

Het college van B en W heeft ingestemd met de startnotitie Singel van Zwolle. Daarmee geven ze het startsein voor…

Meer

WDODelta nodigt provincies en gemeenten uit voor gesprek over klimaatbestendige regio

Het Dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil graag in overleg over een leefomgeving die toekomstbestendig is ingericht.…

Meer

Actieagenda voor druk op lokale stroomnetten gepresenteerd

De Rijksoverheid, netbeheerders en andere betrokken partijen kondigden eerder al extra maatregelen aan om problemen met het volle elektriciteitsnet te…

Meer

Insecten studieavond in de Nooterhof

IVN afdeling Zwolle houdt iedere laatste donderdag van de maand een insectenstudie avond. Op elke avond willen ze proberen 4…

Meer

Lassen, melken, trekkers en kijkje in studentenhuis op open opleidingsdag

Voor degenen die voor zichzelf een groene toekomst zien weggelegd en die zich aangesproken voelen door planten of koeien, business,…

Meer

Eén op de drie straten in Nederland open voor uitbreiding elektriciteitsnet

Zwolle- Het elektriciteitscomplex aan de Hessenweg, dat deels in Zwolle en deels in Dalfsen ligt, moet flink worden uitgebreid. Dat…

Meer

Herken de zang van vogels met de IVN Vogelcursus

Doe je ook mee met de IVN Vogelzangcursus 2024, die start op zaterdag 2 maart en maandag 4 maart 2024?…

Meer

Inloopbijeenkomsten over dijkversterking tussen Zwolle en Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis werken in een groot project samen onder de naam IJsselwerken. Vanaf eind 2024…

Meer

Verslag: Gemeenteraad Zwolle over energie en klimaat

De Zwolse gemeenteraad debatteerde maandag 15 januari over het thema Klimaat en Energie. De bijdragen van de partijen splitsten zich…

Meer

Bestel- en vrachtauto’s op fossiele brandstof per 1 januari 2025 verboden in binnenstad Zwolle

Vanaf 1 januari 2025 krijgt Zwolle een zero emissiezone in de binnenstad. Vanaf dan mogen ondernemers daar alleen nog met…

Meer

Gaat ‘Ketel Delta’ met eilandjes Zwolle en Kampen beschermen tegen hoogwater van IJsselmeer?

Zwolle – Een nieuwe ‘Ketel Delta’, als natuurlijke water barrière om de steden Kampen en Zwolle te beschermen tegen hoge…

Meer

Meestromende geul en ‘zoetwaterkoraalrif’ gaat inlaathaven oude IJsselcentrale afsluiten

Zwolle – Er komt een nieuwe meestromende riviergeul tussen de IJssel en het oude IJsselcentrale terrein. Met deze nieuwe geul…

Meer

WaardeRing-netwerk roept op: ‘Oude CD’s en kaarsen zijn waardevoller dan je denkt. Lever ze in!’

Natuur en Milieu Overijssel, Gemeente Zwolle, Stichting Kringloop Zwolle en ROVA houden in januari een inzamelactie voor CDs, DVDs en…

Meer

Situatie hoogwater Zwolle was spannend maar beheersbaar

De urgentie om onze stad aan te passen aan de klimaatveranderingen werd afgelopen weken weer flink duidelijk. Er ontstond een…

Meer

Natuur en Milieu Overijssel zoekt het mooiste circulaire burgerinitiatief

Circulaire burgerinitiatieven leggen de nadruk op andere waarden dan financiën en kosten. Het draait bij deze initiatieven vooral om het…

Meer

IJsselwerken: werk aan de dijk

De Nederlandse dijken zijn aan versterking toe. Tot aan het jaar 2050 wordt maar liefst 1500 kilometer dijk onder handen…

Meer

Zwolle gaat voor groene (blauw)vingers in het basisonderwijs

Samen met Zwollenaren werkt de gemeente Zwolle aan een groen en duurzaam Zwolle. Ze investeert daarom in natuur- en milieueducatie…

Meer

Bewoners van Berkum adviseren gemeenteraad over alternatief voor aardgas in hun wijk

Bewoners van de wijk Berkum hebben samen gekeken naar alternatieven voor aardgas in hun wijk. Een hybride systeem heeft de…

Meer

Waterstanden zetten daling in

Afgelopen weekend piekte de waterstand op de Vecht voor de tweede keer in korte tijd. De piek was wel lager…

Meer

Start onderzoek naar dijkversterking tussen Zwolle en IJsselmuiden

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt de komende twee jaar samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wat…

Meer

Waterstanden stijgen, maar piek minder hoog dan vorige week

Door de forse buien die afgelopen week in het gebied van WDO Delta vielen, stijgen de waterstanden opnieuw: in de…

Meer

Vermiste en gevonden huisdieren bij Amivedi

Bij Amivedi zijn deze week weer een aantal huisdieren vermisten gevonden gemeld. Bekijk de foto's op www.rtvfocuszwolle.nl.

Meer

Update hoogwater: Water afvoeren met beleid

Ook 5 januari voert waterschap WDO Delta nog steeds water af om weer binnen de zogeheten ‘bandbreedte’ van de waterpeilen…

Meer

Nieuwe hoogwaterpiek op Vecht en IJssel dit weekend

Zwolle – Het is een prachtig gezicht, de Vecht bij Berkum nabij de Berkumer brug. Geheel buiten de oevers door…

Meer

VIDEO – Jaarlijkse kerstbomenactie Zwolle start in de plensregen

Zwolle - Ondanks de regen hebben veel kinderen woensdag meegedaan aan de kerstbomeninzameling van de Rova. De opbrengst was wel…

Meer

Drijfvuil blijft achter op de dijken

Zwolle – Nu het water langzaam zakt komt het waterschap WDO Delta steeds meer daak tegen op onze dijken. Daak…

Meer

Nieuwe hoogwaterpiek begin januari op de IJssel en Vecht

Zwolle – Na het rustigere weer van afgelopen dagen, ziet het waterschap WDO Delta nu ook dat de waterstanden in…

Meer

Heroïsche fietstocht levert bijna 2.900 euro op; Willem bedankt iedereen voor de steun en donaties

Een dikke twee week na zijn heroïsche fietstocht van Limburg naar Zwolle, blikt Willem Hemmink terug op zijn avontuur. De…

Meer

Kerstbomen inzamelen start begin januari

Zwolle – De kerstbomenactie 2024 vindt plaats op woensdag 3 januari en woensdag 10 januari van 13.00 tot 16.00 uur.…

Meer

Lichtjeswandeling Engelse Werk afgelast

Zwolle – De jaarlijks terugkerende Lichtjeswandeling Zwolle gaat niet door. De organisatie heeft met pijn in het hart besloten om…

Meer

Hoogwatertoerisme op de IJsseldijk van Zwolle – Wat is daar te zien?

Zwolle – Op Tweede Kerstdag was het een drukte van belang op de IJsseldijk bij Zwolle. Veel mensen wilden een…

Meer

Rijkswaterstaat geeft code Oranje voor IJssel-Vecht delta

Zwolle – Rijkswaterstaat heeft voor de IJssel-vecht delta code oranje afgegeven. Door een combinatie van zeer veel neerslag, grote aanvoer vanuit…

Meer

Oproep aan hoogwatertoeristen: ‘ga kijken, maar denk aan onze dijken’

Zwolle – Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende…

Meer

SWZ leverde 186 nieuwe huurwoningen op in 2023

SWZ heeft in 2023 een forse bijdrage geleverd aan de groei van het aantal huurwoningen in Zwolle. In totaal kwamen…

Meer

Gewijzigde afvalinzameling ROVA tijdens de feestdagen

Zwolle – Op beide kerstdagen (maandag 25 december en dinsdag 26 december) en op nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) worden geen…

Meer

Persoonlijke kerstgroet en bloembollen voor 100 sociale huurders door goed gemutste Straatboeren

“Niet zenden maar brengen…” dat was het motto van stichting Straatboer bij het wensen van een prettige kerst afgelopen woensdag…

Meer

Steeds meer belangstelling voor plasticsorteerproject WaardeRing-partners

Het plasticsorteerproject van innovatiecentrum Polymer Science Park en kringloopbedrijf Noggus&Noggus trekt veel belangstelling. Na trainingen bij kringloopbedrijven in Raalte, Enschede…

Meer

Rijkswaterstaat verwacht ‘derde hoogwatergolf’ rond de Kerst; Hoenwaard bij Hattem vangt water op

Zwolle – De waterstand in de grote rivieren de Rijn, de Waal en de IJssel blijft hoog en kan rond…

Meer

Gemeente Zwolle en ROVA planten 165 nieuwe klimaatbomen in Zwolle

Om de biodiversiteit in Zwolle verder te vergroten zijn de gemeente Zwolle en ROVA vorig jaar begonnen met de aanplant…

Meer

Waterstanden reageren snel op nieuwe neerslag

Na een kletsnatte start van oktober en november, is de start van december minder nat. Afgelopen twee weken viel er…

Meer

Climate Campus wil klimatadaptatie in de regio versnellen

Dinsdagmiddag 12 december was er een symposium van de Zwolse Climate Campus over de manieren waarop de regio klimaatadaptatie en…

Meer

Waterschap schroeft budget omhoog voor aanpak probleemplanten

De komende jaren trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 1 miljoen euro per jaar uit voor het bestrijden van zogeheten…

Meer

JA21, PVV en Forum: ‘Vraag inwoners van Overijssel wat ze vinden van kleinschalige kernenergie’

JA21, PVV en Forum voor Democratie willen de mening van Overijsselaars weten over kernenergie. De drie partijen dienen aanstaande woensdag…

Meer

Bloembakken van ‘moeilijk recyclebaar’ huishoudelijk plastic sieren Assendorp

Zwolle – Innovatieve bloembakken die gemaakt zijn van gerecycled plastic sieren sinds zaterdag de Lindenstraat in de wijk Assendorp. De…

Meer

Wandeltip De Horte: ontdek de rode en de gele route op dit prachtige landgoed nabij Zwolle

Zwolle – Zin in een leuke winterwandeling op zondag? Dan is landgoed De Horte in Dalfsen, net buiten Zwolle, een…

Meer

VIDEO – Een groene kerst met duurzame kerstbomen

Wilt u dit jaar een duurzame kerstboom in huis halen? Een boom die u na de feestdagen niet hoeft weg…

Meer

Schuim op het water bij de Boerendanserdijk in Zwolle

De recente schuimlaag op de Nieuwe Vecht wordt veroorzaakt door het storten van grondwater op het oppervlaktewater, zanddeeltjes in het…

Meer

‘Jouw Boom’, publiekscampagne Natuur en Milieu Overijssel is gestart

Vanuit Plan Boom heeft Natuur en Milieu Overijssel een nieuwe campagne opgezet. Met de campagne ‘Jouw Boom’ wil ze stimuleren…

Meer

VIDEO – 16 meter hoge kerstboom voor de stad Zwolle opgehaald in Zwolle-Zuid

Zwolle – Zwolle krijgt weer een bijzonder mooie kerstboom dit jaar. Een spar van 16 meter hoog, die al sinds 1979…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over parkeerstrategie 2040

Maandagavond 4 december debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de parkeerstrategie voor 2040. De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt…

Meer
Back to top button