Bouw

Ondergrondse leidingen en kabels ook van belang voor leefcomfort

Voor de ondergrondse orde zijn er regels nodig voor leidingen en kabels onder de grond. Deze worden nog dit jaar…

Meer

Verslag: debat over benodigde extra 4,1 miljoen euro voor Stadsfoyer Stadshagen

Maandagavond 4 december was er in de gemeenteraad van Zwolle een Rondetafelgesprek over normaliseren in de praktijk bij jeugdhulp en…

Meer

Mediation traject met inwoners voor visie Openbare Ruimte Broerenkwartier

Vanwege een motie va meerdere politieke partijen in Zwolle is er een Mediation traject¬† gaande rondom participatie en communicatie met…

Meer

Gebiedsvisie Breecamp-West vastgesteld

In het noordwesten van Zwolle ligt de locatie Breecamp-West: tussen de wijk Stadshagen, het dorp ‚Äôs-Heerenbroek en de polder Mastenbroek…

Meer

Verlicht onze stad met jouw woorden

De Ossenmarktsteeg in Zwolle staat op het punt een opvallende verandering te ondergaan, dankzij het lichtkunstproject 'Tussendoortje'. De steeg, die…

Meer

Spoorcafé op 29 november over mobiliteit in de toekomst

Op woensdagavond 29 november houdt het Spoorzone-team van gemeente Zwolle weer een Spoorcaf√© voor inwoners van de stad en andere…

Meer

Drie Zwolse woningbouwprojecten krijgen rijksgeld

Aan drie Zwolse projecten is een Startbouwimpuls toegekend. Het gaat om twee projecten in De Tippe en het project Het…

Meer

Leges voor ondergrondse kabels en leidingen gaan omhoog

Herziening van de legestarievem is nodig om voldoende financi√ęle dekking voort te brengen voor de taken, rollen en kosten die…

Meer

Gemeente stelt twee adviescommissies in voor ruimtelijke plannen

De gemeente Zwolle stelt vanwege de Omgevingswet twee adviescommissies in, te weten de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Zwolle en de adviescommissie…

Meer

Kaders ontwikkeling ZwarteWaterZone niet haalbaar

De sterke stijging van bouwkosten, stijging van de (hypotheek-)rente en de inflatie, in combinatie met de hoge investeringskosten aan de…

Meer

Gemeente tevreden over samenwerkingen rond bouwbeleid

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het ervoor staat met de samenwerking in het Concilium voor het bouwbeleid. Daaruit kwam…

Meer

Plannen voor multifunctionele Stadsfoyer Stadshagen in de startblokken

De ontwikkelaar van de Stadsfoyer in Stadshagen wil in de zomer 2024 starten met de bouw van de uitbreiding van…

Meer

Nieuwe woonconcepten vanwege veranderende woon(-zorg)behoefte in De Tippe en Breezicht-Noord

In zowel het ontwikkelplan van Breezicht Noord als De Tippe is de ambitie opgenomen om invulling te geven aan de…

Meer

College besluit tot aanvullende investeringen voor Stadsfoyer bij winkelcentrum Stadshagen

Diverse factoren dragen bij aan de noodzaak van een aanvullende investering van ‚ā¨4,1 miljoen voor de Stadsfoyer en het Winkelcentrum…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad Zwolle over ontwikkelplan Veemarkt

De Zwolse gemeenteraad was maandag 30 oktober bijeen voor een debat over het Ruimtelijk Ontwikkel Plan (ROP)¬† ¬†van de Nieuwe…

Meer

Eerste bewoners betrekken woonlocatie de Koppels in Zwolle

De komende weken betrekken de eerste bewoners de nieuwe woonlocatie de Koppels in Zwolle. De Koppels biedt 105 ruime appartementen…

Meer

Zwolle: Project Tippe II Stadshagen gaande

Woonwijk De Tippe ligt aan de westkant van de wijk Stadshagen. Hier kunt u wonen op fietsafstand van het centrum…

Meer

Start verkoop 7 kavels op het Wassinkerf in Stadshagen

De gemeente Zwolle verkoopt zeven kavels op het Wassinkerf in de nieuwe buurt De Tippe in Stadshagen. Het betreft vijf…

Meer

Twee debatten in gemeenteraad op 30 oktober

Maandagavond 30 oktober zijn er twee debatten in de gemeenteraadsvergadering van Zwolle. In de Raadzaal gaat het over de invoering…

Meer

College verwacht gunning van sloop IJsselhallen in november

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle verwacht in oktober inschrijvingen van sloopbedrijven om de IJsselhallen ter hand te…

Meer

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer

Nieuwe pot met geld van de rijksoverheid voor bouw in gemeentes

De gemeente Zwolle wil zoveel mogelijk bouwprojecten voor woningen laten doorgaan, en een rijkssubsidie (startbouwimpuls) kan daarbij helpen. Dat blijkt…

Meer

Extra reistijd door onderhoud aan Hofvlietbrug en Holtenbroekerbrug

Van donderdag 12 oktober tot en met vrijdag 10 november wordt er gewerkt aan de Hofvlietbrug en Holtenbroekerbrug. Dit veroorzaakt…

Meer

Elbertsschool en Bogenhal nieuwe hotspots voor Kamperpoort en stad

Op het terrein van de voormalige veehallen en de huidige IJsselhallen komt de Nieuwe Veemarkt, de nieuwste stadsbuurt van Zwolle.…

Meer

Van start met woningbouw in buurtschap Reede

n het nieuwe buurtschap Reede is onlangs gestart met de woningbouw. Woningcorporatie SWZ had de primeur als eerste te beginnen…

Meer

Bewoners Holtenbroek graag in gesprek over herinrichting uiterwaarden Zwarte Water

De Zwarte Waterzone Ontwikkelcombinatie liet deze week weten dat ze, vanwege de veranderende marktomstandigheden, de huidige plannen voor de Zwarte…

Meer

Mogelijke alternatieven ontwikkeling Zwarte Waterzone in onderzoek

De Ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone (BEMOG Projektontwikkeling B.V. en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en gemeente Zwolle onderzoeken mogelijke alternatieven voor de…

Meer

Samenwerking voor 46 betaalbare en energiezuinige woningen De Tippe

Gebiedsontwikkelaar VanWonen heeft samen met Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van 46…

Meer

Gemeenteraad voert debatten over Startnotitie Roelenkwartier, Bouwen en Wonen en meer

Maandag 2 oktober 2023 voert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal debat over de Startnotitie Roelenkwartier en een…

Meer

Verslag: Zwolse gemeenteraad over de startnotitie voor centrum Aa-landen

Maandagavond 18 september 2023 was de Zwolse gemeenteraad bijeen om te debatteren over de startnotitie voor de ontwikkeling van het…

Meer

Zwolle bereidt Hessenpoort 3 voor met aanleg van ovatonde en vaarduiker

De gemeente Zwolle legt al in het najaar van 2023 in het bedrijventerrein Hessenpoort een nieuwe ontsluiting aan, een zogenaamde…

Meer

Zuidwestelijk kwadrant

In september komt er meer duidelijkheid over het proces en de verdere stappen in de ontwikkeling van het Zuidwestelijk kwadrant.…

Meer

Stadshartcafé 19 september РStadswandeling

Al wandelend vertelt de gemeente je alles over verschillende projecten zoals de Singelzone, de verbinding tussen binnenstad en Spoorzone en…

Meer

Dak of spouwmuur isoleren? Doe het natuurvriendelijk!

Voor mensen is tegenwoordig de woningnood al hoog, maar voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen is de markt nog veel krapper.…

Meer

Aan de slag met verbindingsroute door Spoorzone

Nu de noordzijde van het station een flinke metamorfose heeft ondergaan en de bouw van de passerelle bijna start, is…

Meer

Geen verkoop grond voor eventvoorziening Voorsterpoort

Het plan dat de enig overgebleven partij had ingediend voor een nieuwe indoor eventvoorziening op Voorsterpoort-Oost voldoet niet aan alle…

Meer

Gemeente wil kantoormeters behouden

De totale werkgelegenheid in de huidige Zwolse kantorenvoorraad bedraagt ca. 35.000 banen. Ook na corona ziet ze dat de behoefte…

Meer

Gemeenteraad stemt in met voorzieningenplan Stadshagen

Bij een groeiende stadswijk als Stadshagen is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn om prettig te kunnen wonen, werken,…

Meer

Van aanleg wegen naar onderhoud

Het Rijk zet in op een schuif van middelen van aanlegprojecten van wegen naar instandhoudingsprojecten van de hoofdwegen en hoofdvaarwegen.…

Meer

Tien jaar samenwerking provincie Overijssel, gemeente Zwolle, NS en ProRail in Spoorzone

Tien jaar geleden sloegen provincie Overijssel, gemeente Zwolle, NS en ProRail de handen ineen om de kwaliteit, de bereikbaarheid en…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over voorzieningenplan Stadshagen

Op dinsdagavond 11 juli 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over het voorzieningenplan van Zwolle. Stadshagen…

Meer

Veel idee√ęn en meningen opgehaald

Veel Zwollenaren en belanghebbenden hebben in de eerste maanden van 2023 meegedacht over de toekomst van de gebieden Stadsbroek en…

Meer

114 huurwoningen van Openbaar Belang en deltaWonen in De Tippe / Stadshagen binnen jaar klaar

Woningcorporaties Openbaar Belang en deltaWonen gaan 114 huurwoningen realiseren in een nieuwe buurt in De Tippe / Stadshagen. De funderingen…

Meer

Gemeente wil voorkomen dat Hudson Bay pand in handen komt van derden

Door het (tijdig) tot aankoop over gaan van het voormalige Hudson Bay pand behoudt de gemeente haar voorkeurspositie hier en…

Meer

Studio Nauta en Mulder Zonderland wint prijsvraag Nieuwe bouwcultuur in Zwolle

De ontwerpprijsvraag ‚ÄėBiobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle‚Äô is gewonnen door Studio Nauta& Mulder Zonderland. Zij…

Meer

Zwolle stimuleert beweging op woningmarkt met flink pakket aan acties

Het is momenteel niet eenvoudig voor woningzoekenden om een geschikte en betaalbare woning te vinden in Zwolle. Net als in…

Meer

Spoorcafé verplaatst van 5 naar 12 juli

Helaas hebben de weersomstandigheden ook op het terrein van het Hanze Art Station hun sporen achtergelaten. Hierdoor moet het Spoorcaf√©…

Meer

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over mobiliteitshub en Noorderkwartier

Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad een dubbel debat. Het ging zowel over de mobiliteitshub in Weezenlanden-noord als…

Meer

Sloophamer in feestzaal roemruchte Bierton

Zwolle – De sloop van de oude feestzaal van de Bierton in Zwolle-Zuid is in volle gang. Op het oude…

Meer

Gemeente en woningcorporaties realiseren versneld 288 sociale huurwoningen in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft met de Zwolse woningbouwcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang afgesproken om 288 sociale huurwoningen te realiseren…

Meer

Warmte uit je huis houden? Isoleer!

Voor hoge temperaturen hoef je niet meer op vakantie. Buiten is die warmte nog wel lekker, maar in huis is…

Meer

Gezamenlijke renovatie VvE’s Hogenkampsweg van start

De Vereniging van Eigenaren (VvE) Hogenkampsweg 2 t/m 72 en de VvE Hogenkampsweg 74 t/m 144 verduurzamen binnenkort gezamenlijk hun…

Meer

Steeds vaker onrendabele top bij ontwikkelingen in de stad

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle herkent op dit moment signalen uit de markt over onrendabele ontwikkelingen. De…

Meer

Ruimtelijk ontwikkelplan Nieuwstad voor woningbouw op Oving-locatie vastgesteld

Het college van B en W in Zwolle heeft het ruimtelijk ontwikkelplan vastgesteld voor de voormalige Oving-locatie aan de Bisschop…

Meer

Spoorcafé op 5 juli, over Hanzejaar in de Spoorzone en meer

Op woensdagavond 5 juli nodigt het Spoorzone-team van gemeente Zwolle iedereen van harte uit op het terrein van Hanze Art…

Meer

Aanvraag woningbouwimpuls in Oosterenk brengt realisatie van 600 woningen dichterbij

Het college van B&W heeft in samenwerking met BPD, Jansen Vastgoed en deltaWonen een succesvolle aanvraag voor een Woningbouwimpuls (WBI)…

Meer

Duurzaam Bouwloket voor bedrijven iets later in werking

Duurzaam Bouwloket is het Energieloket van de gemeente Zwolle. Op dit moment is dit Energieloket gericht op bewoners. Duurzaam Bouwloket…

Meer

Stadshartcafé 11 juli: Inloopavond in gesprek met de wethouder

Heb je interesse in de toekomstige ontwikkelingen van onze binnenstad? Dan ben je op 11 juli van harte welkom bij…

Meer

Swollwacht: Benoem rol inwoners bij gebiedsontwikkeling

Benoem dat draagvlak en samenwerking met inwoners de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor alle gebiedsontwikkelingen in de regio. En dat deze…

Meer

Zwolle krijgt eerste stadsbouwmeester

Zwolle heeft een nieuwe stadsbouwmeester aangesteld: Sjoerd Feenstra. Hij gaat per 1 juli 2023 aan de slag om de ruimtelijke…

Meer

Noorderkwartier Zwolle: een nieuwe stadswijk met historie en groen

Zwolle krijgt er een nieuwe stadswijk bij: het Noorderkwartier. Dit gebied van 14 hectare ligt tussen het Noordereiland en Dieze-West,…

Meer

Zwolle viert de terugkeer van historische lanen met buitenspeeldag

Afgelopen maanden zijn de Oosterlaan en Westerlaan grondig aangepakt. Op verzoek van de bewoners zijn de historische lanen in ere…

Meer

Start sloop feestzaal Bierton; zorgappartementen en dagbesteding oudere Frion cli√ęnten

Eind 2022 heeft Jansen Vastgoed alle betrokkenen tijdens een buurtbijeenkomst ge√Įnformeerd over de plannen voor de Kikvorsch aan de Schellerbergweg…

Meer

Zwolle komt met actieplan voor woningbouw

De gemeente Zwolle heeft een actieplan opgesteld om de woningbouwproductie te versnellen en te verbeteren. Het plan, dat de naam…

Meer

Woningbouwproductie Zwolle opgestuwd

De gemeente Zwolle poneert het uitgangspunt dat ze bouwt voor de lange termijn en dat het toevoegen van kwalitatieve nieuwbouw…

Meer

Feestelijke start bouw 39 woningen ‘Besterburen’ in Zwolle

Donderdagmiddag heeft wethouder Monique Schuttenbeld het feestelijke startsein gegeven voor de bouw van 39 woningen in het project Besterburen in…

Meer

14 juni Informatiemarkt Stadshart

Op woensdagavond 14 juni is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt van het Stadshart in het Academiehuis, de Grote…

Meer

Woningbouw Weezenlanden-Noord moet onherroepelijk worden

Het stappenplan parkeren voor Weezenlanden-Noord heeft enige verduidelijking nodig. Daarvoor past men het bestemmingsplan aan. Het blijkt uit een nota…

Meer

Zwolle verwelkomt eerste stadsbouwmeester: Sjoerd Feenstra

Sjoerd Feenstra is benoemd als de allereerste stadsbouwmeester van Zwolle. Met deze nieuwe functie streven de partijen in de stad…

Meer

Gemeente wil Broerenkwartier herinrichten

De herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier is noodzakelijk om de verblijfskwaliteit hiervan aan te laten sluiten op…

Meer

Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen voor Nieuwe Veemarkt

Op woensdagmiddag 17 mei opende wethouder Gerdien Rots de tentoonstelling Biobased en Natuurinclusief Bouwen in de oude Elbertsschool aan de…

Meer

Tala genomineerd voor Circulair Ondernemen Award Regio Zwolle

Broekland/Zwolle/Olst ‚Äď Duurzaam bouwbedrijf Tala is √©√©n van de drie genomineerden voor de Circulair Ondernemen Award regio Zwolle. De uitreiking…

Meer

Ongemak rond bouwhoogtes en voorzieningen in Breezicht-Zuid

In de 'White Spot Milligerplas' gaat de gemeente afwijken van de oorspronkelijke plannen voor bouwhoogtes en voorzieningen. Dat blijkt uit…

Meer

Van der Capellen Scholengemeenschap neemt afscheid van haar oude gebouw

De Van der Capellen Scholengemeenschap krijgt een nieuw gebouw en neemt definitief afscheid van het oude gebouw. Dit afscheid viert…

Meer

Welke gronden zijn van de gemeente Zwolle?

Om de opgaven en ambities die in het collegeakkoord en de omgevingsvisie ‚ÄėOns Zwolle van Morgen¬† 2030‚Äô te kunnen realiseren,…

Meer

Gezocht: inspiratie voor kleinschalige, collectieve woonvorm in Zwolle

De gemeente Zwolle is op zoek naar inspiratie en idee√ęn voor een kleinschalige, collectieve woonvorm voor een kavel in De…

Meer

Zwervend bouwafval achtergelaten door ontwikkelaars in De Tippe

Het college¬† van burgemeester en wethouders in Zwolle maakt werk van de meldingen van zwervend bouwafval op de locatie De…

Meer

Inwoners willen zelf woningbouw ter hand nemen

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle kijkt positief aan tegen initiatieven van inwoners om zelf een community va…

Meer

Kantoren Ceintuurbaanzone worden omgebouwd tot woningen

De plek van de Ceintuurbaanzone in Oosterenk is nu in gebruik voor de opvang van Oekra√Įense vluchtelingen. De gemeente wil…

Meer

Van een bestemmingsplan naar de Omgevingswet

Zwolle - Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een verandering die op korte termijn merkbaar wordt is…

Meer
Back to top button