Bouw

Bedrijfsunits in plaats van biomassacentrale aan de Rieteweg in Zwolle

Een bijzonder project op een bijzondere plek. Aan de Rieteweg 24 wordt een geheel nieuw bedrijfsverzamelgebouw gebouwd. Als je goed…

Meer

In gesprek over de Spoorzone-plannen tijdens Spoorcafé op 25 januari

Woensdagavond 25 januari houdt het Spoorzone-team van Gemeente Zwolle weer een Spoorcafé, deze keer bij Brainz (Lübeckplein 68, Zwolle). Alle…

Meer

25 appartementen vrij in Zwolle voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

De inschrijving voor appartementen in de nieuwe woonlocatie de Koppels van InteraktContour in Zwolle is geopend. Naar verwachting betrekken de…

Meer

College BenW laat zien hoe zij de Woonvisie wil realiseren

De aantrekkelijkheid van het wonen in Zwolle maakt dat er een grote vraag naar (betaalbare) woningen is. Om aan die…

Meer

Wooncoöperaties dragen bij aan betaalbare woningen

Onderzoek wijst uit dat wooncoöperaties (Let op, dit zijn geen wooncorporaties) kunnen bijdragen aan het voor langere tijd beschikbaar zijn…

Meer

Gemeente Zwolle verlengt verkoopprocedure eventvoorziening

De gemeenteraad heeft eind 2021 kaders vastgesteld om te starten met een verkoopprocedure voor twee kavels in Voorsterpoort-Oost. En wel…

Meer

Zwolle gaat aan de slag met wooncoöperaties

Samen met andere Zwollenaren je eigen duurzame en betaalbare huis bouwen en beheren. Dat is wat een wooncoöperatie, een nieuw…

Meer

Gemeente investeert in ontwikkeling Stadshart

Met een stevige investering in nieuwe en lopende projecten en ontwikkelingen willen Burgemeester en wethouders het Stadshart van Zwolle toekomstbestendig…

Meer

Zwolle tekent woondeal met minister De Jonge

Overijssel tekent als eerste provincie regionale woondeals met woonminister Hugo de Jonge. Vandaag tekenden gedeputeerde Van Haaf namens provincie Overijssel,…

Meer

Hoe ging het met toezicht en handhaving vergunningen in 2022 in Zwolle?

Het afgelopen jaar heeft aan de gemeente eens te meer duidelijk gemaakt dat de uitvoering van VTH-taken direct samenhangt met…

Meer

Er komen gebouwen voor Frion-cliënten bij voormalige Bierton

De initiatiefnemer Jansen Vastgoed is voornemens om aan de Schellerbergweg 27, waar zich de Bierton bevond, een woon-werklocatie voor Frion…

Meer

Hoogste punt nieuwbouw woonlocatie voor mensen met hersenletsel bereikt

Het hoogste punt van de nieuwbouw van 'de Koppels' is bereikt. De Koppels is de woonlocatie van InteraktContour voor mensen…

Meer

Zwolle krijgt 3,5 miljoen euro rijkssubsidie

Zwolle krijgt van het Rijk 3,5 miljoen euro om binnen 2 jaar ruim 250 flexwoningen te realiseren op verschillende plekken…

Meer

Gemeente gaat nieuwe prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Vanwege de urgenties in de woonopgaven is het belangrijk om vooral gericht te zijn op de uitvoeringskracht van de bouw…

Meer

Video UPDATE – Voetgangersbrug over het spoor moet eind 2024 klaar zijn

De nieuwe voetgangersbrug bij het station komt steeds dichterbij. De gemeente Zwolle, de aannemer Dura Vermeer en ProRail onthulden woensdagochtend…

Meer

Vanwege prijsstijgingen mogen kredieten gemeente overschreden worden

Vanwege de enorme prijsstijgingen in de bouw geeft de gemeenteraad het college een mandaat om gemeentelijke projecten duurder uit te…

Meer

Flexwonen kansrijk binnen woningbouwopgave Zwolle

Zwolle gaat flexwoningen toevoegen aan het woningaanbod in Zwolle. Dit maakt onderdeel uit van het Coalitieakkoord en is een van…

Meer

Stikstofdepositie in bouwfase per project berekend

De vrijstelling van de natuurvergunningverplicht voor bouwprojecten wat betreft stikstof is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…

Meer

Schellerweg vier weken deels afgesloten vanaf 9 december

Zwolle – Vanaf vrijdag 9 december worden de damwanden van de vaarduiker onder de Schellerweg vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer…

Meer

Primeur: eerste meters met elektrische asfaltspreider in Zwolle

Aan de Mozartlaan in Zwolle zijn woensdagochtend de eerste meters asfalt met een volledig elektrische asfaltspreidmachine aangelegd. Van Gelder heeft…

Meer

Verslag: debat gemeenteraad over Hanzekwartier en Broerenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle debatteerde dinsdag 6 december in de Raadzaal over de nota van uitgangspunten voor het Hanzekwartier en…

Meer

Gemeente neemt zich voor locaties te herontwikkelen

Delta Wonen en Urban Innovators zijn voornemens de verouderde bebouwing van Ruusbroecstraat 205 en Geert Grotestraat 1, waarin diverse maatschappelijke…

Meer

Port of Zwolle aanjager duurzame ontwikkeling

De Port of Zwolle in de regio kan substantieel bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.…

Meer

Bruisend en groen Hanzekwartier in Spoorzone Zwolle

Het Hanzekwartier in Spoorzone Zwolle verandert de komende tijd volledig. Het nu nog vrij stenige gebied met kantoren en parkeerplaatsen…

Meer

140 nieuwe woningen op Kwik-Fit locatie Veerallee

Zwolle – Met het project Bolster gaat gebiedsontwikkelaar VanWonen circa 140 appartementen ontwikkelen in de woonwijk Veerallee, dicht bij de…

Meer

Opnieuw uitbreiding distributiecentrum Wehkamp

Wehkamp Retail Group breidt haar logistieke centrum in Zwolle opnieuw uit. De eerste paal van het nieuwe deel gaat op…

Meer

Zwolle krijgt 71,7 miljoen euro voor bereikbaarheid nieuwe woningbouwlocaties

De Rijksoverheid erkent Zwolle als vitaal knooppunt voor Nederland en de regio, daarmee komt de Spoorzone op de lijst voor grootschalige…

Meer

Ophef Swollwacht over renovatie delen Eekwal

De gemeente Zwolle gaat de beoordeling van de plannen aan de Eekwal door de welstandscommissie niet veranderen. Dat blijkt uit…

Meer

Engie voortvarend door met participatieplan IJsselcentralegebied

Met het verdwijnen van de IJsselcentrale is door Engie, Floris Property Fund B.V., TenneT en WIG Netherlands B.V. een gebiedsvisie…

Meer

Video – Start bouw eerste appartementencomplex Weezenlanden-Noord

Woensdagmiddag is de bouw van het eerste appartementencomplex van Weezenlanden-Noord van start gegaan. De oude bewoners van de inmiddels gesloopte…

Meer

Belangrijke stap voor ontwikkeling ‘Noorderkwartier’

Op dinsdag 1 november hebben gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, VanWonen en DLH een intentieovereenkomst getekend. De samenwerkingspartners vormen hiermee een zogeheten ‘Eigenarencoalitie’.…

Meer

Gedeputeerde en wethouder op bezoek bij gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee

Donderdag waren gedeputeerde Monique van Haaf (provincie Overijssel) en wethouder Gerdien Rots (gemeente Zwolle) op bezoek bij het project Zwartewaterallee…

Meer

Verslag gemeenteraadsdebat over nieuw aan te leggen Koggepark

Op de plek waar nu de Koggelaan is, moet het Koggepark komen, in de Spoorzone. Maandagavond 24 oktober debatteerde de…

Meer

Eerste woningen bij vernieuwde Weeshuyspassage binnenkort opgeleverd

Wie nu langs de Weeshuyspassage loopt tegenover de C&A gelooft zijn ogen bijna niet. De passage die nog niet zo…

Meer

Procedures uitbreiding winkelcentrum Stadshagen vereenvoudigd

De gemeente wil de vergunningsprocedure voor de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen vereenvoudigen om de ontwikkeling te versnellen. Dat blijkt uit…

Meer

Voormalig PTT Post gebouw aan de Westerlaan krijgt steeds meer vorm

Zwolle – Het voormalige kantoor en sorteercentrum van PTT Post aan de Westerlaan krijgt steeds meer vorm als nieuw bedrijfsverzamelgebouw.…

Meer

Verslag: Debat gemeenteraad SWT en Breecamp-West

Maandagavond 26 september vergaderde de gemeenteraad in de TaKzaal over de aangescherpte visie en doelen van de sociaal wijkteams (SWT)…

Meer

Gemeente Zwolle verkoopt tien kavels voor geschakelde woningen onder architectuur

De gemeente Zwolle verkoopt tien kavels voor onder architectuur gebouwde geschakelde woningen in de Zwolse wijk Stadshagen. De woningen in…

Meer

Gemeente Zwolle wil kleinschalige woningbouwprojecten steunen

De Omgevingsvisie en het KGO-beleid (Kwaliteits impuls Groene Omgeving) vormen het bredere afwegingskader voor particuliere woningbouwinitiatieven in het buitengebied. Hierbij…

Meer

VVD Zwolle wil bouwen in buitengebied

Het Zwols college van burgemeester en wethouders streeft ernaar 10.000 woningen te bouwen tot 2030 en daarna een nieuwe verstedelijkingsstrategie…

Meer

Geplande flexwoningen gaan niet ten koste van reguliere woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle wil groots opzetten met het bouwen van flexwoningen. Deze moeten snel (tijdelijke)…

Meer

Heutink groep ontwikkelt rijwoningen in De Tippe

Ontwikkelaar Heutink groep uit Genemuiden gaat in De Tippe (Stadshagen) tien rijwoningen ontwikkelen. Grenzend aan het Weidepark, het toekomstige buurtpark…

Meer

Co-creatie in De Tippe lijkt te lukken

In de nieuwe wijk De Tippe in Stadshagen staat de nieuwe ambitie om 25% van de woningen te bouwen in…

Meer

Feestelijke start bouw 86 woningen Breezicht Noord

Dinsdagmiddag heeft wethouder Monique Schuttenbeld op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van 86 woningen in Breezicht Noord…

Meer

Rondweg om campus Hogeschool Windesheim is klaar

De nieuwe rondweg rondom Hogeschool Windesheim is klaar. Het gaat om een eenrichtingsweg rondom de gehele Zwolse campus. Auto's kunnen…

Meer

Aanleg innovatief fietspad bij Park de Wezenlanden gestart

Het fietspad langs Park de Wezenlanden wordt een proeflocatie om alternatief 'asfalt' te testen. Woensdagochtend startte de aannemer Schagen Infra…

Meer

Bijzondere voegklus bij sluis Katerveer

Het is in geen 25 jaar gelukt. Maar nu, door laag water, ontstond een unieke kans. Het voegwerk van het…

Meer

Westerlaan bij station tot eind april 2023 gesloten voor auto’s en fietsers

Vanaf vandaag, dinsdag 23 augustus 2022, tot medio mei 2023 wordt er gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Westerlaan.…

Meer

Aanpak van de kop van Assendorp

De kop van Assendorp wordt een stukje veiliger, groener en aantrekkelijker. Gemeente Zwolle wil een gedeelte van de Assendorperstraat en…

Meer

111 woningen te bouwen in Wijthmen

In het Zwolse Wijthmen worden binnenkort 111 woningen gebouwd, en daarvoor moet het bestemmingsplan in de buurt (Het Buyten), worden…

Meer

Plannen voor versnelde ontwikkeling Breecamp-West

In de Zwolse wijk Stadshagen is Breecamp-West al tien jaar geleden aangewezen als woonlocatie. De oorspronkelijke planning was om vanaf…

Meer

Gemeente Zwolle en SWZ tekenen overeenkomst voor vernieuwing Kop van Oost

Op donderdag 21 juli 2022 hebben Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ en Jim van der Zwan,…

Meer

Al groot deel Combigebouw gesloopt voor nieuwe loopbrug

Het gaat hard met de sloop van het Combigebouw aan het Stationsplein in Zwolle. Dit voormalig kantoorgebouw moet plaats maken…

Meer

Zwolle zet alles op alles om zoveel mogelijk woningen te bouwen

Ondanks de vele pogingen tot versnelling van de woningbouw, gaat de gemeente de doelstelling van de de bouw van 1.000…

Meer

53,2 miljoen voor versnellen woningbouw in Zwolle

Zwolle – Minister Harbers en De Jonge hebben 83,9 miljoen euro beschikbaar gesteld, waardoor in Overijssel ruim 5.700 woningen versneld…

Meer

Kom naar de Spoorzone Open Dag en werp een blik op de toekomst van het gebied

Het is al breed onder de aandacht gebracht via onder andere de Swollenaer en social media: de Spoorzone Open Dag…

Meer

Provincie Overijssel, ProRail en Dura Vermeer stellen bouwplaats fietstunnel Hessenweg open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw

Op zaterdag 18 juni aanstaande kan iedereen een kijkje achter de schermen nemen bij de bouw van de fietstunnel die…

Meer

Sloophamer in Combigebouw aan Stationsplein

Zwolle werkt hard aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Naast het vernieuwen van de Ooster- en Westerlaan, voert de gemeente…

Meer

Bestemmingsplan bouw Campherbeeklaan aangenomen door college

Aan de Campherbeeklaan 16 staat een voormalige boerderij waarin gewoond wordt. De woning bestaat uit één laag met kap. Op…

Meer

Gemeente Zwolle verkoopt laatste zeventien nieuwbouwkavels Oude Mars

De gemeente Zwolle is vandaag gestart met de verkoop van de laatste zeventien ruime kavels in de Oude Mars. De…

Meer

Agrarische bedrijfswoning Herfterlaan wordt plattelandswoning

Een particulier initiatiefnemer wil één van de agrarische bedrijfswoningen aan de Herfterlaan (nummer 30) ombouwen tot een plattelandswoning met twee…

Meer

Vervanging gasleiding kruising Radewijnsstraat – van Schoonhovenstraat

Van dinsdag 19 april tot vrijdag 29 april laat Enexis op de kruising Radewijnsstraat- van Schoonhovenstraat de gasleiding vervangen. De…

Meer

Nieuw in Zwolle: Natuurontwikkelingsplan

Voor het gebied van de voormalige IJsselcentrale gaat de gemeente een Natuurontwikkelingsplan en Ruimtelijk ontwikkelplan vaststellen. Het gaat om de…

Meer

Padelbanen zeer populair

De padelbanen bij Tennis Vereniging TVZ lopen zo goed dat zij er twee meer wil aanleggen. Daarvoor zou de gemeente…

Meer

Gemeente stopt met pilot verwarming wegdek Hoevebrug

De gemeente heeft besloten het pilotproject voor de verwarming van het wegdek bij de Hoevenbrug te beëindigen. Eind 2019 is…

Meer

Het Gildenhof winnende plan voor voormalig Hanzebadlocatie in Spoorzone

Ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer gaat de Hanzebadlocatie ontwikkelen in de Spoorzone. De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame…

Meer

Gemeente ziet kansen voor herontwikkeling Cultuurhuis Stadshagen

Het aanbod van cultuurvoorzieningen in Stadshagen is te klein. Naar verwachting groeit de behoefte naar meer dan 5.500 m². Nu…

Meer

Stadsfoyer in beeld als nieuwe bruisende en gastvrije plek voor Stadshagen

De wijk Stadshagen blijft groeien. Om de inwoners ook in de toekomst een goed winkel- en ontmoetingsaanbod te kunnen bieden,…

Meer

Fraterhuis kan voorlopig verder met plaats in ‘Het Handelshuys’

In de afgelopen maanden is in samenwerking met het Fraterhuis, Junco en architectenbureau De Zwarte Hond onderzoek verricht naar de…

Meer

Visie Nieuwe Veemarkt/Meeuwenlaan ligt klaar

De gebiedsvisie voor de Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan ligt klaar ter goedkeuring bij de gemeenteraad. Dat laat wethouder Ed Anker…

Meer

Stadkamer en De Pol maken plannen om samen te gaan

In Zwolle-Zuid zijn De Stadkamer en De Pol van plan om samen te gaan. Er is behoefte aan een centrale…

Meer

Raad Zwolle wil op tijd geïnformeerd zijn over bouwplannen

De gemeenteraad van Zwolle wordt bij alle Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven van meer dan 30 woningen, welke niet in het bestemmingsplan…

Meer

Werken aan versterking dijken

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan het versterken van de dijken rond Zwolle. Met financiering uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma…

Meer

Meer betaalbare koop- en huurwoningen in Stadshagen

Breezicht Noord in Stadshagen voorziet in de bouw van ruime eengezinswoningen. Er is nu een pakket van maatregelen opgesteld waarmee…

Meer

Bestemmingsplan Weezenlanden-Noord positief besluit gemeenteraad

Het college heeft de raad gevraagd om het gewijzigde bestemmingsplan Weezenlanden- Noord vast te stellen. Gisteravond heeft de raad ingestemd…

Meer

Politiebureau wordt Hostel & Bar De Basis

Maandagmiddag gaf stadsdeelmanager voor de binnenstad samen met Nick Dokman en Rowan van Drogen het creatieve startschot voor de verbouwing…

Meer

Blijvend groen aan Nieuwe Deventerweg

Wethouder Ed Anker wil aan het perceel Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 een blijvende groene inrichting aanbrengen. Dat blijkt uit…

Meer

Stadskantoor en Stadhuis hebben groot onderhoud nodig

De technische installaties van het Stadskantoor aan het Lübeckplein en het Stadhuis aan het Grote Kerkplein zijn aan het einde…

Meer

Hessenpoort 3 is financieel mogelijk

Het uitbreiden van bedrijventerrein Hessenpoort met Hessenpoort 3 is financieel mogelijk. Dat blijkt uit een nota die economie-wethouder René de…

Meer

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen stapje dichterbij

Om het winkelcentrum in Stadshagen te kunnen uitbreiden is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Wethouder Stadshagen Monique Schuttenbeld vraagt…

Meer
Back to top button