Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente neemt stappen voor meer volkstuintjes

Volkstuinieren zeer populair

Zwolle – Omdat de vraag naar volkstuintjes enorm is gestegen, vooral vanwege corona, heeft de gemeente deze behoefte geïnventariseerd en neemt zij stappen om meer volkstuintjes te realiseren. Momenteel staan in Zwolle bij benadering zo’n 200 mensen op de wachtlijst voor een moestuin op een volks- of nutstuinencomplex. Nu spreekt de gemeente met vier locaties over uitbreiding van de tuinen. Een exact aantal is hierin moeilijk te geven; men kan zich voor meerdere wachtlijsten hebben aangemeld en er zijn enkele complexen die hun wachtlijst hebben gesloten.

Door de pandemie willen meer mensen samenkomen in de openbare ruimte, en moestuinen zijn daarvoor een mogelijkheid. De gemeente Zwolle heeft daarvoor ook een aantal initiatieven, zoals MijnWijk of Burendag.

Zwolle is op dit moment rijk aan drie volkstuincomplexen, zo’n vijftien nutstuincomplexen en ontzettend veel publieke-, private- en buurtinitiatieven met een focus op eetbaar groen. Voorbeelden hiervan zijn de jeugdtuinen, buurtmoestuinen, acties van de Straatboer, eetbaar groen op schoolpleinen en boomspiegels en voortuinen gevuld met groenten. Uitgebreider worden deze benoemd op de website ‘Zelf doen in het groen | Gemeente Zwolle.

Voordelen van tuinieren

Jong en oud ontmoet elkaar tijdens het tuinieren, maken een praatje met voorbijgangers en leren over de natuur, het klimaat, en verschillende culturen. Naast de sociale effecten leveren deze initiatieven een bijdrage aan de lokale voedselketen en de verbetering van de biodiversiteit en een klimaatadaptieve omgeving. In de afgelopen anderhalf jaar heeft tuinieren – alsmede door Corona – landelijk een enorme boost in populariteit gekregen.

De gemeente kijkt samen met de nuts- en volkstuinverenigingen naar de mogelijkheden voor uitbreiding, en eventueel koppelkansen met andere diensten en dergelijke. Vanaf seizoen 2022 zou dit moeten ingaan. Ook wil men hiermee rekening houden bij nieuwe gebiedsontwikkeling. De verwachting is, dat de behoefte aan volkstuinen kan worden opgelost.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button