BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Plannen Koggepark nemen sterkere vorm aan

Zwolle – Al in 2022 wordt de eerste fase van het nieuw aan te leggen Koggepark in de Spoorzone gestart. Dat blijkt uit een nota die wethouder Ed Anker stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. Het Koggepark wordt groener, beter aangepast aan het veranderende klimaat en een prettiger plek om te fietsen, te wandelen en te verblijven. Het Koggepark wordt met het Engelenpad de hoofddrager van de ruimtelijke structuur van Zwolle.

Fases

In een visie zijn de eerste plannen uitgewerkt, en de aanleg gaat gefaseerd gebeuren. Er zijn diverse subsidies beschikbaar gekomen, al met al genoeg voor het hele plan. Deze subsidies komen onder andere van Rijk en Provincie.

De eerste fase wordt het gedeelte tussen Van Karnebeektunnel en Hanzeplein. Daarbij wordt ook de
kruising met het fietspad Van Karnebeektunnel aangepast. Naast de fietsstraat worden ook het groen, de wandelpaden en de klimaatmaatregelen zoveel mogelijk uitgevoerd. Ook wordt indien mogelijk de toegang naar en de aantrekkelijkheid van het water verbeterd. In volgende fasen wordt een doorgaande waterverbinding aangelegd (via de Hanzebadlocatie), worden de gedeelten in het Hanzekwartier en Willemskwartier gerealiseerd (passend in de fasering van de gebiedscoalities) en wordt de Koggetunnel aangepast. De uitvoeringsdata voor die gedeelten zijn afhankelijk van wat passend is in de ontwikkeling van die deelgebieden.

Ambities

In het Koggepark komen veel verschillende ambities op een kleine oppervlakte samen. Een groener gebied, dat natuurinclusiever en biodiverser is ingericht, dat beter bestand is tegen zware regenbuien en hitte, waar langzaam verkeer voorrang heeft, waarbij het water beter wordt benut, dat aantrekkelijker is om te verblijven en te ontspannen ook door de functies in de gevels van gebouwen. En dat alles binnen een zeer beperkte ruimte, waar in de ondergrond ook nog veel kabels en leidingen liggen. Om al deze ambities tegelijk mogelijk te maken is de huidige duidelijke visie nodig.

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met alle betrokkenen. Bij hen is een groot enthousiasme aanwezig over de plannen. Placemaking is de noemer waaronder men wordt betrokken. Dit kan gebeuren door het organiseren van evenementen, en door het (tijdelijk) inrichten van openbare ruimte, vooruitlopend op de definitieve inrichting. Bij het meedenken zijn door bewoners twee initiatieven bedacht die bij de eerste fase kunnen worden meegenomen. Dat zijn de aanleg van een Blije Bijenberm in de groenzone bij de Stockholmstraat en het vergroenen van de trappen bij het beeld Wharfinger. Dit wordt meegenomen in de plannen.

In  de eerste fase kan mogelijk meer worden gerealiseerd dan alleen de fietsstraat vanwege de toekenning van een klimaatsubsidie.

De visie Koggepark is te vinden op de website van de gemeente Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button