BouwEconomieNieuws uit ZwollePolitiekRegioVoorpagina

Uitbreiding Wit- en bruingoedhandel zit er aan te komen op Voorsterpoort

Zwolle – De gemeente Zwolle wil het bestemmingsplan van bedrijventerrein Voorsterpoort aanpassen om het mogelijk te maken dat daar grootschalige retailvoorzieningen komen. Het gaat daarbij om wit- en bruingoed voorzieningen en de ‘in en om het huis’ branche. Dat staat in een nota die wethouder René de Heer stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Voorsterpoort is één van de aantrekkelijkste locaties in Zwolle, op korte afstand van de binnenstad. Een ontwikkelingslocatie waar er ruimte en mogelijkheden zijn om verschillende functies in Zwolle te faciliteren. De basis hiervoor is de Ontwikkelagenda Voorsterpoort (2019) en het in procedure brengen van het bestemmingsplan is daarmee een uitwerking van de gebiedsambitie. Deze ontwikkelagenda geeft qua programma ruimte voor het uitbreiden van de retailmogelijkheden op Voorsterpoort, passend in het retailbeleid en retaillandschap van (regio) Zwolle.

Er is een onderzoek geweest naar de marktruimte in (de regio) Zwolle. Mogelijk wordt de nieuwe winkelruimte ook gereed voor bovenregionaal winkelen. Een ruimte van 15.000 m2 is beschikbaar voor deze plannen. Eén zienswijze is ingediend tegen de plannen, maar die kon weerlegd worden. Hij ging onder andere over het toegestane winkeloppervlak. Dit is geregeld in de ruimtelijk functionele effectenanalyse.

Stikstof

De ontwikkeling leidt tot een verkeerstoename van en naar de locatie met mogelijk een blijvende stikstofdepositiebijdrage op omliggende Natura 2000-gebieden. Ook gedurende aan de aanleg is mogelijk sprake van een tijdelijke stikstofdepositiebijdrage. Naar aanleiding van de stikstofberekening is een ecologische effectbeoordeling uitgevoerd. Uit de effectbeoordeling volgt dat de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden.

Alle betrokken organisaties zijn geïnformeerd over de plannen, ook de winkeliers in de binnenstad van Zwolle. Tevens zijn de provincie en specifiek de gemeente Kampen ingelicht. Men publiceert het plan via de gebruikelijke kanalen, zoals officielebekendmakingen.nl en ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button