KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVervoer

Gemeente wil actieplan deelmobiliteit

Zwolle – Vanwege de invoering van de deelscooter in Zwolle, vindt het college van burgemeester en wethouders het belangrijk om een de deelmobiliteit aan regels te binden. Dit doen zij onder andere op basis van de evaluatie van de deelscooterpilot. Dat staat in een nota die het college stuurt naar de gemeenteraad.

Momenteel is er wat overlast, met name door het fout parkeren van de scooters. Er is een onderzoek gedaan door aanbieder Go-Sharing en door de gemeente zelf. Het college staat positief tegenover de kansen die deelmobiliteit biedt. Het is wel belangrijk om toe te werken naar een optimale wisselwerking tussen gebruiker, aanbieder en lokale overheid op het vlak van deelscooters. De gemeente zet daarbij stevig in op toezicht en handhaving van het gebruik hiervan.

Overlast en gebruik

Het aantal overlast meldingen is na enige tijd sinds de start van de deelscooter, afgenomen.  Er zijn tot nu toe 89 officiele waarschuwingen en 23 boetes uitgedeeld. Gebruikers zijn gemiddeld 28 jaar en de scooters gebruikt men vooral voor vrijtijdsbesteding (70%). De scooter komt meerdere keren per dag van zijn plek en is door 58% van de gebruikers gebruikt in plaats van de auto.

De gemeente neemt de overlast meldingen serieus en komt met een aantal maatregelen, zoals een gebiedsverbod en controle op de parkeerfoto’s.

Over deelmobiliteit

Tot slot prijst de wethouder de methode deelmobiliteit. Deelscooters en andere vormen van deelmobiliteit kunnen de deur-tot-deur reis verbeteren. Met deelmobiliteit kunnen daarbij meer ritten gemaakt worden met minder voertuigen en het biedt een alternatief voor (korte) autoritten. Bovendien kunnen deelscooters, omdat zij elektrisch zijn, de overgang naar emissievrij vervoer versnellen.

In samenwerking met het bureau Over Morgen is de gemeente daarom gestart met het opstellen van een
gemeentelijk actieplan deelmobiliteit, waar ook deelscooters een onderdeel van zijn. In het actieplan geeft zij invulling aan hoe Zwolle om wil gaan met deelmobiliteit. Voorbeelden van andere gemeentes laten zien dat deelmobiliteit kan bijdragen aan belangrijke thema’s zoals de mobiliteitstransitie, de autoluwe binnenstad of duurzaamheid. Daarbij is het belangrijk om een afweging te maken welke vormen van deelmobiliteit het beste passen bij Zwolle en wat de behoeftes zijn van bewoners, bedrijven of instellingen. Voor de deelmobiliteitsconcepten die een positieve bijdrage leveren aan het mobiliteitsbeleid creëert de gemeente dan de juiste condities om die tot volle wasdom te laten komen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button