Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoetbalVoorpagina

Budget voor vervanging kunstgrasvelden beperkt

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft maar geld voor de vervanging van de toplaag van drie kunstgrasvelden in plaats van vier, zoals oorspronkelijk begroot. Dat staat in een nota die wethouder René de Heer stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. De reden voor het verminderen van het aantal te behandelen kunstvelden is dat de aanleg duurder is doordat er een ander infill-materiaal gebruikt moet worden, of een non-infill veld.

Het tot nu toe gebruikte materiaal SBR), staat onder vuur vanwege schade voor volksgezondheid en milieu. Zwolle is daarom in afwachting van Europese regelgeving over dit onderwerp.

De gemeente reserveert jaarlijks een investeringsbijdrage van € 500.000 exclusief BTW voor de kosten van vervanging van twee toplagen kunstgrasvelden. Tot en met 2020 zijn de vervangingen volgens een vooraf vastgesteld schema gedaan, in 2021 is besloten geen vervangingen uit te voeren. Deze is uitgesteld, mede omdat de velden allemaal goedgekeurd zijn. Dat ligt nu iets anders. Verschillende velden moeten opnieuw worden gekeurd.

Afzien van SBR

Nu wil men afzien van het gebruik van SBR-infill, en het aantal te vervangen velden vastleggen. Er wordt Europese wetgeving verwacht. Daarbij veronderstelt men dat er in 2022 een besluit wordt genomen om microplastics te verbieden als infill voor de kunstgrasvelden. SBR is aan te merken als microplastic zodat het onzeker is of op basis van deze besluitvorming dit nog wel te handhaven valt binnen de totale levensduur van de mat. In het ongunstigste geval moet het infill binnen de termijn van de afschrijving van de mat worden verwijderd.

Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat ook TPE, dat in meerdere velden in Zwolle als infill is gebruikt, een microplastic is en dus mogelijk eenzelfde proces wacht. Verschil met SBR is dat aan TPE geen gezondheidsrisico’s worden toebedacht en dus mogelijk in de vervanging en gebruik iets soepeler mee om gegaan kan worden. Wel zullen dan de nodige zorgplicht maatregelen nodig zijn (o.a. aanbrengen en/of handhaven van kantplanken e.d.).

Aanleg

Het voordeel van kunstgrasvelden is dat er meer wedstrijden op gespeeld kunnen worden dan bij natuurgras. Dat geeft ook minder ruimtebeslag bij sportparken. Op basis van capaciteit zou het kunnen voorkomen dat terugkeer naar natuurgras of toepassen van een hybride systeem tot de mogelijkheden behoort. In de aanbesteding neemt men nu op dat de afvoer en recycling van de te vervangen kunstgrasmat (en eventueel infill) volgens wettelijke kaders moet worden verwerkt.

De meeste sportparken willen hun velden tijdens de zomerstop vervangen, maar dat leidt tot grote drukte op de markt. Het heeft ook invloed op de prijsvorming en druk op de werkzaamheden. Uitvoeren in voor- of najaar leidt ertoe dat verenigingen zo’n drie weken  niet kunnen sporten. Wel drukt dit de prijs.

Vanwege de onduidelijkheid over de kosten verwacht de gemeente dat zij voor het beschikbare budget maar drie in plaats van vier velden kan aanpakken. Wel houdt men het vierde veld aan als reserve. Welke velden vervangen worden  moet bekend worden uit de keuring van de velden. Er komt een proef met diverse soorten infill, maar dit kan alleen op bijvelden gebeuren vanwege mogelijke risico’s, en dus niet op de hoofdvelden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button