KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Omgevingsdienst verandert budget

Zwolle – De Omgevingsdienst IJsselland wil een begrotingswijziging doorvoeren. Dat blijkt uit een nota die wethouder William Dogger stuurt aan de Gemeenteraad van Zwolle.

De reden voor de begrotingswijziging is het toekomstbestendig maken van de Omgevingsdienst. De effectiviteit, efficiency en professionaliteit moeten verbeteren. De gemeente is eigenaar van de Omgevingsdienst en moet derhalve handelen. De wethouder wil graag dat de raad een zienswijze indient om de aanvankelijk incidentele injectie structureel te maken. De afweging hiervoor zal plaatsvinden bij de begrotingsbehandeling van 2023.

Voor 2021 is de begroting € 605.430,– , voor 2022 € 2.345.825,–. Dat bestaat vooral uit nabetalingen en meerkosten, maar ook duurzaamheid en het aanpassen salarissen. Het uitstel van invoering van de Omgevingswet leidt tevens tot meer kosten.

Na besluit van de raad legt men de plannen voor aan  de Omgevingsdienst. In de begroting 2023 zullen ook de (eventuele) aanvullende kosten voor de eerste taken die de OD uitvoert voor de partners (Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies) worden meegenomen. Hierbij zal de gemeente ook aandacht besteden aan de keuzes die er bestuurlijk zijn (bijvoorbeeld de regionale en lokale ambities op het gebied van toezicht en vergunningverlening). Voor Zwolle zullen de gevolgen waarschijnlijk beperkt zijn, wel zullen bepaalde taken door
Zwolle zelf uitgevoerd moeten worden. De wethouder komt hierop terug bij de begrotingsbehandeling voor 2023.

Gerelateerde artikelen

Back to top button