BouwNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWijthmen

Agrarische omgeving Wijthmen krijgt geurvisie

Zwolle – Voor deelgebied Het Buyten van Zwolle in Wijthmen, komen er nieuwe woningen, en moet dus de geurvisie van het gebied waar zich agrarische bedrijven bevinden, aangepast worden. Het gemeentelijk beleid van Zwolle is gericht op het bereiken van een juiste balans tussen (agrarische) bedrijven met geuremissie enerzijds en bescherming van geurgevoelige functies, zoals wonen, anderzijds. Daarbij wordt een nieuwe woonomgeving, met een passend woon- en leefklimaat, zodanig ingepast dat agrarische bedrijven in het gebied geen onevenredig nadelige gevolgen ondervinden.

Balans

Duidelijk is geworden dat niet zonder meer sprake zal zijn van die balans. De afstand tussen enkele agrarische bedrijven en de nieuwe woonomgeving is te klein en de geldende geurnormen worden in de nieuwe woonomgeving overschreden. Dit vraagt enkele passende maatregelen. Het agrarische bedrijf ter plekke van de woningbouw wordt verplaatst en bij een nabij gelegen agrarisch bedrijf Erfgenamenweg 45 wordt de geuremissie verlaagd.

Binnen de nieuwe woonomgeving resteert dan nog een kleine overschrijding. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit met een beperkte, aanvaardbare afwijking van de geurnormen opgelost kan worden. Deze normen moeten dan worden vastgelegd in een gemeentelijke geurverordening.

De woningbouwlocatie en drie bestaande, aan de woningbouwlocatie en nabij Erfgenamenweg 45 gelegen percelen, waarop respectievelijk een woning, een school en sportvoorzieningen staan, zijn het gebied waarop de geurverordening betrekking heeft. Met de voorgestelde normen kan wat betreft geur een redelijk goed woonklimaat gerealiseerd worden zonder dat dit leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven in dit gebied, aldus de wethouder.

De kosten van het verlagen van de geuremissie worden gedragen door de projectontwikkelaar. Van 16 september tot en met 28 oktober 2021 hebben de plannen ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het Buyten komt door deze ontwikkeling binnen de bebouwde kom te liggen, en daardoor krijgt het een strenger beschermingsniveau.

Gerelateerde artikelen

Back to top button