Nieuws uit ZwollePolitiek & OpiniereligieVoorpagina

Gemeente start dialoog over religieuze gebouwen in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle wil in dialoog met eigenaren/gebruikers van religieuze gebouwen over de toekomst van religieuze gebouwen. Dat staat in een nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle. De situatie wordt aangepakt aan de hand van drie hoofdthema’s, dat zijn: Energie en duurzaamheid, gebouw en contact, en Inventarisatie, waardenbepaling en transformatieladder.

Korte schets

De eenenvijftig van oorsprong religieuze gebouwen in Zwolle zijn verdeeld over verschillende denominaties. Twaalf bedehuizen hebben inmiddels hun oorspronkelijke functie verloren en zijn herbestemd. Qua bouwperiode valt het op dat de helft van de gebouwen is gebouwd in de periode na 1965. Veertien gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument en vier als gemeentelijk monument. Alle monumenten dateren uit de periode voor 1940. Typerend voor Zwolle is dat er zowel sprake is van (sterke) krimp als van een (sterke) groei van religieuze gemeenschappen. Een meerderheid van de eigenaren geeft aan dat de toekomstverwachting van de gebouwen tien jaar of langer is. Iets minder dan de helft van de gebouwen kent een toekomstverwachting van zes tot tien jaar. Eén gebouw dreigt tussen één en vijf jaar leeg te komen.

De dialoog wordt uitgewerkt in de Kadernota Religieuze gebouwen, en deze resulteert weer in de Agenda Zwolse religieuze gebouwen. In de Kadernota Zwolse religieuze gebouwen wordt een voorstel gedaan over de manier waarop aan de behoeftes van de eigenaren en gebruikers tegemoet kan worden gekomen. De eigenaren/gebruikers hebben en houden immers de primaire verantwoordelijkheid voor het gebouw. De gemeente heeft vanuit haar publieke rol tevens oog voor de waarden van een bedehuis voor een wijk of voor de stad en kan als ondersteuner, verbinder en facilitator optreden.

Geen specifiek beleid

Het monumentenbeleid en de Omgevingsvisie kennen geen specifiek beleid voor religieuze gebouwen. Hergebruik van deze gebouwen heeft echter de voorkeur boven nieuwbouw, omdat het onder de cultuurhistorische waarden valt. De herbestemming van de Broerenkerk tot eigentijdse boekhandel en de transformatie van de Grote of St. Michaëlskerk tot Academiehuis Grote Kerk Zwolle als culturele ontmoetingsplek van Zwolle zijn daarvan voorbeelden.

Door kleine verbeteringen zijn de inspraakreacties van de betrokkenen verwerkt. De gemeente pakt het voorstel op om de kaart met religieuze gebouwen toe te voegen aan de digitale erfgoedkaart waarop momenteel onder andere gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten zichtbaar zijn.

Drie hoofdthema’s

De situatie wordt aangepakt aan de hand van drie hoofdthema’s, dat zijn dus: Energie en duurzaamheid, gebouw en contact, en Inventarisatie, waardenbepaling en transformatieladder.

Mogelijkheden voor meer duurzaamheid worden onderzocht. Er komen bijeenkomsten en een aanspreekpunt over religieuze gebouwen. Bovendien worden architectuurhistorische waarden, interieurwaarden, cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige en maatschappelijke waarden geïnventariseerd. In een transformatieladder worden verdere stappen uitgewerkt.

 

suggestie voor foto: kerkgebouw

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren