Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpaginaZorg & Welzijn

Mannen zien opmerkingen vaak niet als intimidatie

Onderzoek naar seksuele intimidatie zit in de pijplijn

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle vindt, evenals de PvdA fractie van Zwolle, seksuele intimidatie, op welke plek dan ook, niet te tolereren. Dat blijkt uit een nota die het college stuurt aan de gemeenteraad na vragen van de PvdA. In Arnhem heeft men samen met ervaringsdeskundigen en antidiscriminatievoorziening Vizier het meldpunt seksuele intimidatie opgezet en werkt men aan bekendheid en bewustwording van het thema. Zwolle wil ook iets dergelijks regelen in haar stad. Ze ziet mogelijkheden om het onderwerp bespreekbaar te maken en daders aan te pakken.

Cijfers

Voor de gemeente Zwolle zijn er geen cijfers over seksuele straatintimidatie. Er zijn wel cijfers uit het buurt-voor-buurtonderzoek over geregistreerde overlast en criminaliteit, maar daarin is seksuele straatintimidatie geen apart onderwerp.Uit landelijk onderzoek weet wethouder Dorrit de Jong dat de meldingsbereidheid wat betreft discriminatie, intimidatie en/of (huislijk) geweld laag is. Aangiftecijfers van de politie zijn geen goed uitgangspunt, omdat seksuele intimidatie op dit moment alleen strafbaar is als er (ook) sprake is van een fysieke handeling (ontucht). Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel Seksuele Misdrijven, zodat meer vormen van seksuele intimidatie onder het Wetboek van Strafrecht vallen. In Zwolle is er in 2020 101 keer een misdrijf geregistreerd en 44 keer aangifte gedaan van een zedenmisdrijf.

Vervolg

Om een beter beeld te krijgen van de situatie in Zwolle, zal de gemeente daar de komende maanden onderzoek naar laten doen. Op dit moment loopt er geen bewustwordingscampagne rondom dit onderwerp. Die is ook niet gepland. Wel wordt er in het onderwijs via de leerlijn Think op school aandacht besteed aan seksualiteit en de
normen en het wederzijds respect die daar bij horen.

Een meldpunt hiervoor is een optie. Het kan bijvoorbeeld inzicht geven in hotspots in de stad of bepaalde dagen/tijden dat intimidatie veel voorkomt. Anderzijds draagt een meldpunt niet altijd bij aan de oplossing van het probleem. Om te bepalen of een meldpunt zinvol is, is onder andere een beter beeld van de situatie in Zwolle nodig. Behalve een meldpunt, kan een voorlichtingscampagne bewustwording creĂ«ren in de stad. Zo bestaat er de landelijke campagne ‘Ben je okĂ©?’ van Rutgers. Daarbij helpt het om handhavers en horecapersoneel specifiek te trainen op het thema, zodat zij situaties kunnen herkennen en actie kunnen ondernemen.

In de stad is er overigens al een samenwerking tussen ondernemers, politie, welzijnswerk, gemeente en anderen om overlastsituaties tegen te gaan. Er is een protocol opgesteld dat wordt gebruikt bij langdurige overlast. Het protocol voorziet in snelle samenwerking tussen verschillende de instanties en kan leiden tot sancties zoals een gebiedsverbod. Deze samenwerking draagt bij aan de veiligheid in de stad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button