KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek

Gemeente past groen- en recreatiebeleid aan aan de huidige tijd

Zwolle – Wethouders William Dogger en Monique Schuttenbeld willen behoud, verbetering en ontwikkeling van groen en biodiversiteit en recreatie en specifiek daarbinnen waterrecreatie. Daarvoor moet de Groene Agenda uit 2015 en de Recreatievisie uit 2004 worden aangepast. Dat staat in een nota die zij sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Vanwege de verstedelijking van Zwolle en de groei van de stad zijn er afwegingen nodig over de juiste balans tussen natuur en recreatie op verschillende locaties. Nieuw groenbeleid staat ook als actiepunt vermeld in de Omgevingsvisie van afgelopen 13 september. Diverse recente raadsmoties signaleren ook de behoefte aan geactualiseerd beleid. Deze gaan o.a. over: stille en duurzame recreatie, ambities en doelen met betrekking tot boomwaardes en bodemecologie. Daarnaast spelen ook de wensen om handelingsperspectief te kunnen bieden aan initiatiefnemers, ruimte te bieden aan de initiatieven en kracht van bewoners en verder in te spelen op ontwikkelingen rondom klimaatbestendigheid.

Consultatie betrokkenen

Voor het opstellen van het plan van aanpak zijn zowel intern als extern gesprekken gevoerd. De externen kwamen vanuit de groen/natuur-, recreatie- en gezondheidssectoren. Op basis daarvan is een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld.

Wanneer de Gemeenteraad het plan van aanpak goedkeurt, kan in 2022 worden gestart met de daadwerkelijke actualisatie van het beleid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button