KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Zwolle maakt werk van participatie

Lokale democratie neemt stappen

Zwolle – Vanwege de invoering van de Omgevingswet, krijgt de gemeente de verplichting om een participatietraject in  te voeren. Inwoners en organisaties moeten daardoor meer kansen krijgen om mee te denken in het beleid van de gemeente. Dat schrijven burgemeester Peter Snijders en wethouder Michiel van Willigen in een rapport en plan van aanpak voor de gemeenteraad van Zwolle.

De opgaven van de gemeente worden steeds complexer, en zij wil dit niet alleen aanpakken. Tevens hebben inwoners een grotere behoefte om zelf met ideëen aan de slag te gaan.

Hoe participatie aan te pakken?

De eerste aanpak bevat uitgangspunten, inzicht en afspraken. Ze sluit aan bij de Omgevingswet en biedt aandachtspunten voor raad, ambtelijke organisatie en college. Er is een inspraakprocedure, en verbinding met alle soorten betrokken partijen. Zwollenaren stimuleert men hiermee om mee te denken en te doen. Het is in begrijpelijke taal gesteld, uitnodigend en biedt praktische handvatten.

Er zijn al eerdere gesprekken geweest, onder andere met ambtenaren, en een DOE!-tank aangesteld. Daarin zijn uitgenodigd Jongerenraad, Participatieraad, Platform Zwolse wijken, Hedon, KHN en mogelijk anderen.

Deelname

Iedere Zwollenaar moet zich eigenaar kunnen voelen van het participatieproces. Iedereen die wil moet mee kunnen doen en men maakt gebruik van kennis die er al is. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan een deadline. De gemeenteraad wordt vanaf het begin betrokken.

Inwoners van Zwolle worden vanaf het begin betrokken door middel van een campagne, en er is veel ruimte voor terugkoppeling en Feedback. Waarschijnlijk vindt de definitieve lancering van het participatieproces plaats na de gemmenteraadsverkiezingen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee