KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad praat vrijdag over de begroting voor het komende jaar

Zwolle – Vrijdag de gehele dag behandelt de gemeenteraad de begroting van het komende jaar. De raad gaat erover in debat, maar er volgt ook meteen een besluit. Dit gebeurt traditioneel ieder jaar en wordt het najaarsmoment genoemd. De maandag erop is er geen vergadering.

In de Algemene Beschouwingen krijgen alle fracties de kans om hun mening te geven, en geeft ook het college van burgemeester en wethouders zijn mening. Er komt een risicoparagraaf en er zijn amendementen en moties.

De Berap 2021-2 (beleidsrapportage) komt aan de orde, de tarievennota 2022, de uitkomsten van de september circulaire van het Gemeentefonds, het sociaal herstel na corona, de herijking van de hervormingsmaatregelen Jeugdzorg, De Natuur en Milieu Educatie – Nooterhof, Een voorkeursvariant voor de Eli Heimanlaan, de halfjaarraportage Sociaal Domein 2021, de monitor financiële gevolgen van corona 2021, de armoede- en schuldenmonitor 2021, de uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024, de Zwolse Energiemonitor 2021, de stand van zaken van het doorontwikkelen van het Gemeentelijk Grondstoffenplan, de beantwoording van artikel 45 vragen van de VVD over de Eli Heimanlaan en de afhandeling van technische vragen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Ze vinden doorgaans plaats op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Op de website zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken van via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren