BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoorpagina

Afronding nieuwe WRZV-hallen nabij

Zwolle – De bouw en ingebruikneming van de nieuwe WRZV hallen kan binnenkort worden afgerond. Dat blijkt uit een nota die wethouder René de Heer stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De nieuwe WRZV-hallen zijn vanaf september 2021 in gebruik genomen. De ervaringen zijn overwegend positief. Uiteraard horen bij het in gebruik nemen van een nieuwe moderne voorziening de gebruikelijke ‘opstartproblemen’ (werkwijze/organisatie). De verwachting voor wat betreft het aantal verenigingen en stichtingen dat gebruik maakt van de nieuwe WRZV-hallen is uitgekomen. De bezettingsgraad is conform de verwachting/eerdere aannames, zowel overdag, ’s avonds als in het weekend. De bezettingsgraad over de maanden september en oktober (met beperkte coronamaatregelen) ligt rond de 70% (wat conform prognose en verwachting is/was). De bezettingsgraad geeft daarmee nog ruimte voor groei.

De huurverordening

SSW voldoet momenteel aan haar actuele huurverplichtingen, uitgezonderd de betaling van de oude (huur)vorderingen uit voorgaande jaren. Gezien
deze omstandigheid wordt voorgesteld het openstaande bedrag van oude (huur)vorderingen kwijt te schelden. De oorspronkelijke schuld is fors verminderd. Gezien de resultaten van SSW in de laatste jaren verdient de Stichting de mogelijkheid om te laten zien dat men in staat is een goede exploitatie te draaien voor deze accommodatie. De gemeente zorgt voor de subsidiebeschikking Sport en de huurovereenkomst.

Het komende half jaar vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats en moeten de werkelijke kosten (na één jaar gebruik/operationeel zijn) duidelijker worden. Tevens is het noodzakelijk om (minimaal) één jaar (alle seizoenen) ervaring te hebben in de dagelijkse exploitatie en het beheer van de WRZV-hallen om ook een onderbouwing op basis van ervaring te hebben van de werkelijke kosten. Na één jaar worden de ervaringen en resultaten geëvalueerd die mogelijk aanleiding geven voor een herziening van de (financiële) afspraken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button