BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Natuurinclusief bouwen lukt niet bij nieuw Landgoed Vreugderijk

Zwolle – Natuurinclusief en circulair bouwen kan niet bij het nieuw te bouwen landgoed Vreugderijk aan de IJssel bij Westenholte. Er is geen wettelijke grondslag om eisen hiervoor op te nemen in de omgevingsvergunning. Zo staat het in de beantwoording van vragen die D66 stelde aan wethouder Ed Anker.

In 2010 is vastgelegd in een bestemmingsplan hoe de dijk verlegd wordt in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. In dit plan is het realiseren van landgoed Vreugderijk opgenomen. Voor een vergunning is het plan getoetst aan en voorbereid volgens de bepalingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), het bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta, redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit. De aanvraag is voorbereid met de voorgeschreven procedure uit de Wabo. De omgevingsvergunning voor het landhuis is inmiddels onherroepelijk geworden.

D66, CDA en PvdA voelen nattigheid bij dit plan en stellen een aantal kritische vragen aan de wethouder. Zij willen weten hoe de toetsing in zijn werk is gegaan en wat de motivatie van het welstandsadvies is. Ze wil weten of er voldoende bos bij het perceel wordt gerealiseerd en wat de ‘klassieke stijl’ inhoudt. Hoe versterkt het gebouw de aanwezige natuur- en landschapswaarden? Hoe verhoudt het landgoed zich tot de rechten en plichten van de eigenaar? Waar zijn de elzensingels en grienden uit het oorspronkelijke plan gebleven? Hoe is het landgoed straks geopend voor publiek? Worden de huidige opstallen gesloopt en zet de gemeente wettelijke middelen in? Is het college bereid tot een bouwstop wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan?

De wethouder wijst bij alle vragen terug naar de eerdere vergunningverlening en de toetsen die daarvoor zijn gedaan. Een verandering daarvan of een bouwstop is niet meer mogelijk, en aan alle voorwaarden is voldaan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button