Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad debatteert over het onderwijsbeleid

Zwolle – Maandagavond 31 januari debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de Strategische Onderwijsagenda 2022-2026. Dit is een beleidsplan waarin de ambities staan voor optimale ontwikkelkansen, een passende onderwijsplek en een positieve leercultuur. Het is een breed plan, waarmee alle disciplines en betrokkenen in het onderwijs betrokken zijn. Dit kan verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

In het debat vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om opgaven, ambities en speerpunten van het strategisch onderwijsbeleid voor de komende vijf jaar vast te stellen. Tevens is er een motie over onderwijshuisvesting mee afgedaan.

Kansengelijkheid

De ChristenUnie, één van de aanvragers van het debat, zegt dat ieder kind telt en dat deze agenda een volgende mijlpaal is naar onder andere kansengelijkheid. Het is een sterke sociale basis wanneer de kinderen vanaf nul worden opgevangen. De opgave is om de belangen van Zwolle te verbinden, bijvoorbeeld met de wijken en de rijksoverheid. Vanwege corona is het mentaal welzijn belangrijk. Hoe komt hier aandacht voor, vraagt ze.

Ook D66 vindt onderwijs een belangrijk middel voor kansengelijkheid. Zij vindt dat een inclusieve samenleving begint op het schoolplein, daar wordt nog niet genoeg aandacht aan gegeven. Ze wil een meer bruisend studentenleven in de stad en meer plekken om te studeren. Ze gaat voor de ‘rijke schooldag’, met sport, cultuur, natuur en gezond leven, en vraagt zich af wat de groei van Zwolle voor consequenties heeft voor het onderwijs. Hierover staat niets in de strategische agenda.

GroenLinks is tevens voorstander van kansengelijkheid. Ze heeft drie aandachtspunten bij de onderwijsagenda: het tekort aan leraren en de grote klassen, weerbaarheid en internationalisering. Hoe wil hetcollege dit oppakken, vraagt zij. De SP is bang dat de internationale studenten geen kamer zouden kunnen vinden, zoals in Groningen.

Niet aan lot overlaten

De SP vindt de onderwijsagenda een goed vertrekpunt. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten niet aan hun lot worden overgelaten. Het woord leerachterstanden moet blijven bestaan, zegt zij. Er moeten fatsoenlijke arbeidsomstandigheden komen voor onderwijspersoneel.

De VVD memoreert dat iedere ouder wil dat zijn of haar kind het beste onderwijs krijgt, en dat levenslang leren een mogelijkheid blijft. Ze vindt hobbels wegnemen niet altijd nodig, omdat men van hobbels juist leert. Wethouder Michiel van Willigen zegt daarop dat we niet hobbels moeten gaan opwerpen daarom, want ze blijven wel vervelend en onwenselijk.

Het CDA vraagt aandacht voor de luchtkwaliteit en luchtverversingssystemen op de scholen. De beloofde rijksgelden vanwege corona zouden daarvoor aangewend kunnen worden. Andere partijen vinden dat het uit een ander potje moet komen. Ze vraagt ook aandacht voor een gezond ontbijt voor alle kinderen.

Taalontwikkeling

De PvdA is trots op Zwolle als onderwijsstad, en blij met de Strategische Onderwijsagenda. Zij heeft drie aandachtspunten bij de agenda: de taalontwikkeling en laaggeletterdheid, de warme overdracht van kinderen van buiten de regio naar het beroepsonderwijs, en structurele middelen voor de corona-gelden van het rijk.

Swollwacht meent ook dat ieder kind telt, en dat ze moeilijk tegen kansengelijkheid kan zijn. Op het schoolplein trekken ouders ongeacht de financieel economische situatie met elkaar op en dat is een groot goed. Aandacht voor laaggeletterdheid is belangrijk.

Primair onderwijs

Wethouder Michiel van Willigen van Primair Onderwijs, herinnert de raad eraan dat er 70.000 scholieren en studenten zijn in Zwolle. Het is dus een belangrijk segment. Ook zijn er veel leraren en ouders, en het bedrijfsleven die hierbij betrokken zijn. Hij weet nog niet precies hoe eventueel structureel geld door het rijk ingebed moet worden. Welzijn vindt hij echter wel belangrijk. Investeringen nu in mentaal welzijn leveren straks iets op bij Jeugdzorg, denkt hij.

Wethouder René de Heer gaat over het beroepsonderwijs en hij zegt dat een startkwalificatie voor iedereen belangrijk is. Ook pleit hij voor doorlopende leerlijnen. Onderwijspartners, bedrijfsleven, Tiem en Sportservice hebben daarbij een taak. Daar wordt echter al het nodige gedaan. Technisch onderwijs is heel erg van belang, omdat er een groot tekort is aan personeel. Sneller afstuderen door bijvoorbeeld deelcertificaten moet mogelijk zijn. Aan internationalisering doen scholen ook al veel, een motie daarvoor acht hij niet nodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te raadplegen. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Suggestie voor foto: raadzaal of gemeentehuis

Gerelateerde artikelen

Back to top button