KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Onderwerpen debat Gemeenteraad 14 februari

Zwolle – In de gemeenteraad vinden op maandagavond 14 februari vier debatten plaats. Het zal gaan over het ganzenbeheerplan, de motie Schone Lucht Akkoord in de Raadzaal en over het programma voor circulaire economie en de Zwolse aanpak voor circulair bouwen in de Takzaal.

Het aantal meldingen over ganzenoverlast is de afgelopen jaren toegenomen. Voor de raad was dit aanleiding om in juni 2021 op verzoek van de fracties van CDA en SP een agenderingsverzoek aan te nemen om in debat te gaan over welke maatregelen getroffen moeten worden om de overlast van ganzen terug te dringen.

Op 10 januari 2022 vond er een informatieronde plaats over het Schone Lucht Akkoord. Daarbij ging men in gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, de GGD IJsselland en de Omgevingsdienst IJsselland. Aan het eind van deze informatieronde is geconcludeerd dat een debat over dit onderwerp gewenst was. Daarbij is de volgende debatvraag geformuleerd: Welk ambitieniveau voor schone lucht wil de Zwolse raad meegeven aan het college richting het ondertekenen van het SLA.

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen raken op door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Economische groei is nog steeds mogelijk, maar alleen als dat op een duurzame en circulaire manier kan.
Het programmaplan Circulaire economie geeft richting en focus door de Rijksdoelen voor een circulaire economie te vertalen naar strategische gemeentelijke doelen. Daarvoor wil men een visie opstellen.

De Zwolse Aanpak Circulair bouwen onderkent de impact die de bouwsector heeft op het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2. De forse bouwopgave van Zwolle tot 2030 biedt kansen om impactvolle keuzes te maken op het gebied van circulair bouwen. Aanpak en strategie moeten worden vastgesteld.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button