Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeente Zwolle ziet kleine kans luchthaven Lelystad tegen te houden

Zwolle – Wethouder William Dogger ziet een kleine kans om Luchthaven Lelystad tegen te houden door de Tweede Kamer te beïnvloeden. Dat blijkt uit een nota die hij stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Zwolle en de provincie Overijssel zijn tegen het openen van dit vliegveld omdat de vliegtuigen te laag zouden vliegen. Het is echter niet mogelijk om juridische instrumenten in te zetten om de opening te voorkomen. De Wet luchtvaart bepaalt in art 5.11, lid 1b, dat de minister luchtverkeersroutes voor nationale en regionale luchthavens bij Algemene Maatregel van Bestuur (kortweg: AMvB) moet vaststellen.

Wel voorziet artikel 8.50 in een adviesrol van Gedeputeerde Staten bij het vaststellen van de luchtverkeersroutes. Het artikel luidt: – “Bij de vaststelling van deze routes en procedures wordt het advies van Gedeputeerde Staten
gevolgd, tenzij dit niet mogelijk is met het oog op de vliegveiligheid, de indeling van het luchtruim of de capaciteit van het luchtruim.”

Mening geven

Zwolle heeft haar standpunt aangegeven bij het ministerie en de provincie. Zij wil eerst oplossingen voor het laagvliegen voordat vliegveld Lelystad opent. Er zijn ook zienswijzen ingediend. . Bijvoorbeeld tegen het
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (februari 2019), tegen de ontwerp nota Luchtvaart 2020 – 2050 (juni 2020) en het Ontwerpbesluit Natuurbeschermingvergunning Lelystad Airport (maart 2021). Deze zijn ook gepubliceerd.

In december 2021 heeft de minister aangegeven dat het niet mogelijk is de laagvliegroutes te veranderen, vanwege consequenties voor de capaciteit in het luchtruim en de verkeersveiligheid. De enige mogelijkheid die rest is het debat erover in de Tweede Kamer. De betrokken partijen zouden de kamer kunnen beïnvloeden om tegen het vliegveld te stemmen. Wethouder William Dogger blijft de raad en de provincie informeren over het onderwerp.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button