EconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Camping ’t Hofje van Hoog Zuthem krijgt meer toekomst

Zwolle – Het bestemmingsplan voor Camping ’t Hofje aan de Hollewandseweg is aan vernieuwing toe. In het huidige bestemmingsplan zitten enkele omissies. Dat zegt wethouder Ed Anker in een nota die hij stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De huidige regel omtrent het aantal toegestane stacaravans en het oppervlak aan gebouwen is niet duidelijk begrensd. Ook ontbreekt een regel omtrent eerder met vergunning toegestane dagrecreatie/leisure.

Om de onduidelijkheid en rechtsonzekerheid die dit met zich meebrengt weg te nemen is een
proces voor herziening van het bestemmingsplan gestart. Dit met in acht neming van de daadwerkelijke
bestaande situatie ter plaatse. En rekening houdende met de planologische rechten en een duurzame
toekomstige bedrijfsvoering van het recreatiebedrijf.

Tennet

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hollewandsweg 30, 30A heeft ter visie gelegen van 29
oktober 2021 tot en met 9 december 2021. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan door Tennet. Tennet verzoekt de regeling voor de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanningsverbinding op onderdelen aan te passen. De gemeente komt daaraan tegemoet.

Nu is de beurt aan de provincie om aan te geven of de wijzigingen aanleiding zijn om een reactieve aanwijzing te geven. Wanneer dat gebeurd is, kan het plan gepubliceerd worden. Er zijn met dit plan geen extra kosten voor de gemeente, ook zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in dit gebied die een exploitatieplan zouden vergen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button