KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Informatiebeheer gemeente Zwolle nog niet perfect

Zwolle – Er moet incidenteel én structureel meer aandacht worden besteed aan systemen, inrichting, kwaliteitsbewaking en kennis in de organisatie van Zwolle om de informatievoorziening (archieffunctie) binnen de gemeente Zwolle te verbeteren. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het is de bedoeling om steeds beter kunnen voldoen aan eisen van integriteit, eisen van bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording, rechtszekerheid voor burgers en bedrijven en het behoud van cultuurhistorisch belangrijke informatie.

De gemeentearchivaris heeft al in 2022 een archiefinspectie laten uitvoeren. Het bevindingenverslag is aangeboden aan het college en is nu, volgens de in de archiefverordening vastgestelde procedure,
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als reactie op het bevindingenverslag 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak opgesteld om de aanbevelingen te verwerken. Als onderdeel daarvan is een rapport opgeleverd van al het werk dat voor informatiebeheer te doen is (beheer papieren archief en digitaal informatiebeheer van achterstallig, huidig en toekomstig werk).

Begin 2023 gaat men de conclusie uit dat rapport verwerken tot een meerjarenplanning gebaseerd op een risico-gestuurde aanpak. Hierin neemt men ook de aanbevelingen uit de archiefinspectie van 2022 mee.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button