KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekZorg & Welzijn

Buurt voor Buurt cyclus gemeente levert belangrijke oogst op

Zwolle – Met grotendeels overeenkomende thema’s en op specifieke gebieden toegesneden inzet heeft de Buurt voor Buurtcyclus 2023-2024 een voor de leefbaarheid van de stad belangrijke oogst opgeleverd. Een oogst die tot stand is gekomen in samenspraak met collegae, wijkorganisaties en wijkbewoners. Dat blijkt uit een nota die wethouder Monique Schuttenbeldstuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het gaat om de wijkopgaven die inzetten in op het versterken van de leefbaarheid in de Zwolse buurten, wijken en stadsdelen. Vanwege corona zijn er in deze tijd andere behoeften geformuleerd dan voorheen. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste opvallende uitkomsten van het onderzoek stadsbreed samenhangen met de invloed van de coronamaatregelen op de leefwereld van Zwollenaren.

Zo zien we een grote afname van de participatie(mogelijkheden) omdat sociale activiteiten niet mogelijk waren of mensen er niet aan deel durfden te nemen. Ook zien we op veel plekken dat meer overlast ervaren is, tussen buren onderling en ook tussen generaties. In de wijkopgaven zien we (daarom) ook stadsbreed inzet op het weer activeren en versterken van de sociale netwerken en maatschappelijke inzet.

Wat zijn wijkopgaven

Wijkopgaven zetten in op het versterken van de leefbaarheid in de Zwolse buurten, wijken en stadsdelen. Op basis van het tweejaarlijkse Buurt voor Buurtonderzoek en een interne en externe dialoog formuleert de gemeente welke thema’s aandacht vragen in specifieke gebieden, en organiseert wijkmanagement samen met interne collega’s van de gemeente en wijkorganisaties de inzet die nodig is om binnen die thema’s resultaten te boeken die de leefbaarheid ten goede komen. De gemeente verbindt daarbij zo goed als mogelijk stedelijke thema’s met trends en ontwikkelingen die in de specifieke Zwolse wijken relevant zijn.

Bekijk de wijkopgaven per wijk op deze website

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button