Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Debat verslag: ‘Normaliseren in praktijk bij jeugdhulp, wat is dat eigenlijk?’

Zwolle – Maandagavond 4 december was er in de gemeenteraad van Zwolle een Rondetafelgesprek over normaliseren in de praktijk bij jeugdhulp. RTV Focus deed verslag van het debat.

Normaliseren is een van de belangrijke thema’s binnen de transformatie van de jeugdzorg. Aanbieders van jeugdzorg, maar ook aanbieders in de eerste- en nuldelijnszorg en de sociale basis wordt gevraagd in deze beweging mee te gaan. Toch is nog niet altijd duidelijk wat normaliseren nu precies is; wat ermee wordt bedoeld en wat ermee wordt beoogd. De gemeenteraad ging daarover maandagavond 4 december in gesprek met verschillende partners die bij dit onderwerp betrokken zijn. Doel van het rondetafelgesprek was een open gesprek over de definitie van normaliseren (wat verstaan de verschillende partners hieronder), duidelijkheid over de reikwijdte van normaliseren (wat valt hier wel en niet onder), inzicht in hoe partners in de dagelijkse praktijk normaliseren toepassen en de bestaande afspraken in het licht van de transformatie hierover.

Context van de jeugdige met een hulpvraag

Insprekers waren Marianne Volaart van proeftuin Jeugdhulp, Remzi Karadyi, aanbieder van jeugdhulp, Charon de Ruiter, SWT, Bas Rodijk, onderzoeker Windesheim, Sanne de Kreij, kenniswerkplaats jeugd, Lynn Olijve, idem, Elske Heinen, Travers, Leonie Walgemoet , SWT, en Martijn Mellema, Sportservice Zwolle.

Er ontspon zich een diepgaand gesprek over de definitie wat normaliseren precies is en op welke manier de verschillende organisaties het toepassen. Dit onder andere om te zien hoeveel invloed de Zwolse gemeenteraad heeft op dit voor haar belangrijke onderwerp.

Er blijken negen definities te bestaan over wat normaliseren precies is, maar de medesprekers in deze raadsvergadering waren het onderling nogal eens dat het vooral gaat om de context van de jeugdige met een hulpvraag. Op scholen en bij een huisarts signaleert men vaak dat er problematisch gedrag is, maar het is altijd uit te leggen waardoor dat gedrag ontstaat, en niet direct nodig om er een labeltje op te plakken, bijvoorbeeld ADHD.

Jeugdhulp Foto: Shutterstock

Één op de zeven jongeren is hulpvrager in de jeugdzorg

Op dit moment is één op de zeven jongeren hulpvrager in de jeugdzorg, en dat is zorgelijk veel. Een paar jaar geleden was dat nog één op de 27. Uitzoeken wat de context van de jeugdige is, helpt om de oplossing voor het probleem soms dichterbij te zoeken, bijvoorbeeld hulp door de buurvrouw of op de sportclub. Leerkrachten zien een kind of jongere vaak alleen op school, en dan lijkt een druk kind al gauw een probleemgeval. Wanneer de context bekend raakt, blijkt dat het daar vaak aan ligt, en hoeven er niet meteen medicijnen of residentiële zorg worden aangeboden.

De jeugdigste medespreekster was Lynn Olijve, zij is 16 jaar en ervaringsdeskundige in de jeugdhulp. Zij vindt het vooral belangrijk om respect te hebben en te weten wat je kunt verwachten. De begeleiding vindt zij wel goed. Partijen memoreren dat de wereld tegenwoordig complexer is, en dat het begrijpelijk is dat sommigen moeite hebben dat bij te benen. Ze willen graag dat de gemeente ingrijpt of meedenkt wanneer de hulporganisaties tegen hobbels aanlopen.

Sportservice Zwolle ziet een stijging van aanvragen voor het financieren van jeugdigen vanuit het fonds voor minima om te sporten en te zwemmen. Tevens ziet zij er een probleem in dat bij sportclubs de functies voor begeleiding (coaching, training) van kinderen gedaan worden door vrijwilligers. Zij wil graag dat deze vrijwilligers pedagogisch geschoold gaan worden.anneer men de aankoopovereenkomst gaat afsluiten. Sinds het vorige debat hierover, mei 2022, is er veel gebeurd en zijn de verschillende partners gaan samenwerken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in hetgemeentehuis op de publieke tribune en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button