Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad themadebat Sociaal Domein

Zwolle – Op maandagavond 12 september was er in de Zwolse gemeenteraad een themadebat over het Sociaal Domein. Het Themadebat hoort bij de nieuwe werkwijze van de raad. Het is ingevoerd om de mogelijkheden voor debat meer strategisch en kaderstellend te maken.

Het onderwerp over de dyslexiezorg werd (tijdelijk) van de agenda afgevoerd omdat niet de juiste gegevens beschikbaar waren. Alle fracties deden hun bijdrage over de gehele agenda in één keer.

Verschillende crises

Het CDA begon met te memoreren dat het geen gemakkelijke tijd is nu. Er spelen verschillende crises. De partij maakt zich zorgen over het blijven stijgen van de energiekosten en de inflatie. In het rapport van het Nibud over de bestedingsruimte van ook Zwollenaren, gaat men uit van cijfers van voor de Oekraïne-invasie.  Zij hoopt dat sportverenigingen en culturele instellingen steun krijgen om de rekeningen te kunnen betalen en de contributie niet te verhogen.

De PvdA vertegenwoordiger, Niels van der Schaaf, vertelde over zijn compassie om mensen in de problemen te helpen. Ook hij vindt de huidige Minima Effect Rapportage (MER) te rooskleurig. Veel meer mensen hebben of krijgen moeite om rond te komen. Hij vraagt zich af of de maatregelen van nu voldoende zijn.

Kinderopvang

Swollwacht richt zich vooral op de kinderopvang. Deze gaat verder dan alleen voeding en onderwijs. Zij hebben het moeilijk om personeel te vinden en open te blijven. Het moet daar wel professioneel blijven. Kinderen moeten goed worden voorbereid op hun schoolloopbaan. Ook kansrijke asielzoekers en statushouders moeten aan de beurt komen. Tevens heeft Swollwacht aandacht voor de MER.

D66, in de woorden van Lizet Klein Nagelvoort, ziet dat Zwolle goed bezig is en er voor wil zorgen dat iedereen kan meedoen. Zij brengt drie punten van zorg naar voren. Dat is bijvoorbeeld de wachtlijst voor huishoudelijke hulpen. De vraag neemt toe, het aanbod af. Hoe moet dat verder? Het tweede punt is de MER, D66 denkt erover als de andere partijen. Het derde punt is gemengde woonvormen. Mensen moeten elkaar kunnen kennen en zien.

Nibud rapport

De ChristenUnie ziet ook dat steeds meer mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Gelukkig geeft het Nibud rapport goede cijfers over de bestedingsruimte van mensen. Er blijven echter zorgen, zegt Wietse de Boer. Vooral de komende kou in de winter wordt een belangrijk meetpunt. Zij doet de oproep om mensen te helpen via de bijzondere bijstand, een instrument dat er nu al is. De toeslagen moeten worden uitgebreid tot mensen met een inkomen tot 130% van het minimum en voor studerende kinderen. Zij wil graag breder kijken voor oplossingen bij de wachtlijst voor huishoudelijke hulpen.

Voor GroenLinks stond Margriet Leest op het spreekgestoelte. Zij prees het nieuwe beleid tegen menstruatie-armoede. Ze hoopt dat veel mensen worden bereikt met de armoede maatregelen. Staat de gemeente al in de startblokken om het nieuwe beleid uit te voeren, vraagt zij zich af. Zij wil mensen niet dwingen om mee te doen, maar aan ze vragen of ze het willen. Dit ook bij eventuele nagesprekken voor mensen die uit de bijstand uitstromen. Werkgevers zouden hierin ook hun taak moeten pakken.

De VVD geeft ook de bijzondere tijd met crises in herinnering. Zij kijkt vooral naar laaggeletterdheid. Zij wil beter onderzocht waar mensen hierin staan. Dan zou het SWT SWT betrokken kunnen worden. Het beeld van de MER is kwetsbaar, zegt zij. Ook digitalisering kan een oorzaak van armoede zijn, evenals een oplossing, bijvoorbeeld met een digitale assistent.

De SP kijkt ook naar de huidige crises, en het mogelijk achterhaald zijn van het rapport van het Nibud. Zij vraagt zich af of de gemeente achter de schermen al gesprekken voert hierover. En of er een toeslag komt voor Zwollenaren die in de knel komen. Mensen zouden alle regelingen voor bestedingsruimte moeten gebruiken. De regelingen zouden op een betere manier onder de aandacht moeten worden gebracht. Vooral ook het leren van zwemmen van kinderen vindt zij belangrijk.

Voor de PvdD telt iedereen mee. armoede kent verschillende situaties en is voor iedereen anders. In het verhaal van de taaleis maakt men geen onderscheid tussen laaggeletterdheid en het niet beheersen van de taal. Dat zou wel moeten. De bestedingsruimte bij mensen is te laag door de stijgende energieprijzen. Kindregelingen moeten te krijgen zijn bij een inkomen van 130% van het minimum. De eigen bijdrage van het WMO is voor iedereen gelijk, dit zou alleen voor mensen met een (vrij) laag inkomen moeten zijn. Ook menstruatieproducten die gratis worden aangeboden zouden duurzaam moeten zijn.

Volt maakt zich druk om armoede in het algemeen. Zij ziet graag Wijbedrijven in de wijken, waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen voorbereiden op een leven met werk. Dit bracht nogal wat vragen van de andere partijen met zich mee, bijvoorbeeld over wat de meerwaarde is ten opzichte van wat werkbedrijf Tiem nu doet en of het geen staatssteun is. Dat laatste is verboden in verband met concurrentie regels.

Wethouder Michiel van Willigen over armoede en kinderopvang

‘Domijn sluit aantal vestigen,’ zegt deze wethouder, ‘daarover zijn we in gesprek.’ Zij moeten de problemen oplossen in hun eigen bedrijfsvoering. In de Minima Effect Rapportage moet nu worden gekeken naar de uitgaven voor energie in plaats van naar de inkomens, zoals tot nu toe werd gedaan. Het Nibud ziet niet de zin om nu nieuwe gegevens te delen, omdat de panelen continu schuiven.

Wethouder Dorrit de Jong over hulp in de huishouding

Jaren geleden is al de noodklok geluid over het tekort aan huishoudelijke hulpen, en zijn er maatregelen genomen. Zonder die maatregelen zou het nog veel erger zijn geweest. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken in deze sector.

Het Wijbedrijf is niet nodig, omdat het ‘right to challenge’ al wordt toegepast in Zwolle. Daarbij kunnen bewoners werkzaamheden over nemen wanneer zij denken dat zij het beter kunnen.

Wethouder Paul Guldemond over de arbeidsmarkt

De markt schreeuwt om mensen. Hij hoopt antwoorden te vinden waarom sommige mensen toch in de bijstand blijven. De motie om mensen uit de bijstand nazorg te geven is nog niet in werking. In verband met de Taaleis zegt hij dat niet het systeem leidend moet zijn, maar de mens.

Gerelateerde artikelen

Back to top button