Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: gemeenteraadsvergadering 28 november 2022

Zwolle – Maandagavond 28 november was er om 19.30 een bijzonder korte gemeenteraadsvergadering. In slechts negen minuten jaste de raad zich door een dertiental besluiten.

Onder andere is er een burgerraadslid geïnstalleerd voor D66, Geerten van der Vlier. Ook is er een aanvraag voor agendering gehonoreerd, er komt een rondetafelgesprek met de Veiligheidsregio IJsselland.

Het budget voor de GGD voor 2022 wordt iets opgehoogd, onder andere vanwege corona en monkeypox. Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogen mensen in het vervolg iets meer vermogen hebben. Dit gaat gestaffeld naar soort huishouden, met een maximum van 2.000 euro vermogen. Er is een nieuwe subsidieverordening aangenomen voor jeugdzorginstellingen. Daarin staan de eisen waaraan zij moeten voldoen willen zij subsidie krijgen.

De gemeenschappelijke regeling voor de GBLT (gemeentebelastingen voor afval, riool, precario en begraafplaats) is aangepast naar aanleiding van een inspraakprocedure. De gemeenteraad heeft deze veranderingen unaniem aangenomen.

Er waren in deze vergadering geen stemverklaringen. Ook waren er geen themadebatten de laatste tijd vanwege de begrotingsbehandeling, en er zijn geen moties vreemd aan de dag ingediend. Voor meer informatie over de besluiten zijn er de diverse rapporten die te vinden zijn in der agenda en stukken van de avond.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis op de publieke tribune en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button