Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: gemeenteraadsvergadering over diversiteit en inclusie

Zwolle – Maandagavond 21 november 2022 om 19.30 uur debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het beleidsplan diversiteit en inclusie ‘Omarm het verschil’.

Het beleidsplan diversiteit en inclusie heeft drie doelen: het vergroten van de acceptatie van verschillen, het verbeteren van de zelfredzame toegang tot de maatschappij en het gelijkwaardig behandelen van alle inwoners. Met het beleidsplan geeft men ook uitwerking aan de richtlijnen vanuit de VNG voor een Lokale Inclusie Agenda.

Discriminatie

Als eerste kwam GroenLinks aan het woord en haar raadslid, zelf van kleur, nam het op voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. Zij voelt zich zelf thuis in Zwolle, maar weet dat dat niet voor iedereen zo is. GroenLinks wil een omgeving creëren waar iedereen zich prettig voelt. Laagdrempeligheid is daarbij een speerpunt. Ook op onverwachte plekken zoals de woningmarkt en de zorg is er discriminatie.

De ChristenUnie vindt dat men elkaars pijn moet erkennen. Ook in Zwolle voelen mensen zich bedreigd. Het is vooral nodig om naar elkaar te luisteren, zegt de partij. Ze vraagt zich af of we niet in de bubbel van ons eigen gelijk zitten.

Positieve discriminatie

Swollwacht zegt dat Zwolle een open samenleving is en dat het gemakkelijk is om te klimmen op de maatschappelijke ladder. Toch is de werkloosheid onder niet-westersen drie keer groter. De sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en dergelijke, moet niet opgelost met positieve discriminatie als dat andere groepen uitsluit, zegt de partij.

De VVD memoreert ook aan de eigen ervaring met coming out en vindt een veilige omgeving voor lhbti+ers belangrijk. Zij wil scholen aanpakken die niet willen lesgeven over de regenboogagenda.

Acceptatie

De PvdA haalt een lijstje aan met transgenders die de afgelopen tijd zijn vermoordt wereldwijd en beklemtoond daarmee de urgentie van acceptatie. Acceptatie begint volgens haar met zichtbaarheid. Ook breekt zij een lans voor de fysieke toegankelijkheid van stembureau’s.

De SP wil blijven vechten voor mensen die weinig basisvaardigheden hebben, zoals laaggeletterdheid.  Zij moeten vooral rechten en kansen blijven hebben.

Zelfreflectie

De PvdD zegt dat niemand een goede reden heeft om anderen uit te sluiten door discriminatie. Zij reflecteert op haar eigen rol als witte, hoogopgeleide heterovrouw. Kan zij wel invoelen hoe het is om gediscrimineerd te worden? Business as usual moet stoppen. Er is hier wel degelijk iets aan de hand, kijk bijvoorbeeld naar de rellen in Staphorst dit weekend.

Volgens het CDA is er nog veel te doen aan inclusiviteit. In het beleidsplan komen vooral lhbti’ers aan bod, maar er zijn nog veel meer groepen die geen inclusie voelen, zoals visueel of auditief  beperkten. Die komen nog te weinig aan bod.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

De wethouder neemt ons mee in het beleid van de gemeente, waarbij diversiteit en inclusie in veel portefeuilles verspreid is, onder andere bij collega wethouders Guldemond en Van Willigen. Het is belangrijk voor het college dat iedereen in Zwolle gelijkwaardig wordt behandeld, iedereen zelfstandige toegang tot de maatschappij heeft en dat iedereen elkaars verschillen accepteert.

Wat betreft cijfers over discriminatie en dergelijke weet de gemeente nog te weinig. Zij wil er stappen in gaan zetten om dit te verkrijgen. Het gaat dan vooral om hoe vaak en waar het voor komt. Discriminatie op de woningmarkt komt landelijk voor. Één vijfde van de medewerkers in de zorg heeft landelijk te maken met discriminatie.

Het veranderen van straatnamen naar een meer inclusief en vrouwvriendelijk beeld heeft inmiddels prioriteit, waarbij het meer voor de hand ligt om nieuwe straten daarvoor te gebruiken. Bestaande straatnamen veranderen is lastiger.

Het COC hoeft voor de wethouder geen eigen locatie te hebben, omdat het pas echt van integratie getuigt dat de doelgroep van het COC op alle locaties in de stad welkom is. Ook iedere dag een regenboog vlag ophangen vindt zij niet wenselijk, omdat iedere groep zijn eigen vlag heeft en dat dus te complex wordt. Het advies is: alleen bij bijzondere dagen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune in het gemeentehuis op maandagavonden vanaf 19.30 uur of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button