KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek

Welstandscommissie blijft nog even aan

Zwolle – Vanwege het verwachte in werking treden van de Omgevingswet zijn de leden van de welstandscommissie benoemd tot 1 januari 2023. In verband met het onlangs bekend worden van het
uitstel van de start van de Omgevingswet stelt Het Oversticht een (her)benoeming van de
commissieleden voor. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De leden van de monumentencommissie zijn door het college benoemd. De leden van de welstandscommissie worden door de gemeenteraad benoemd. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het van belang dat de huidige welstands-/monumentencommissie blijft functioneren en dat de leden van deze commissie zijn benoemd.

Omgevingskwaliteit borgen

Voor een hoge omgevingskwaliteit is het belangrijk dat er een opvolger komt voor de welstands-/monumentencommissie. In voorbereiding hierop wordt in 2023 een voorstel voor een gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en een nieuwe verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Leden

Voorgesteld nu wordt om de volgende leden te (her)benoemen:
– de heer H. Abels, voorzitter
– de heer H. Korteweg, plaatsvervangend voorzitter en secretaris
– mevrouw T. Stahlie, secretaris
– mevrouw J. Ruhl, secretaris
– mevrouw M. Ketting, plaatsvervangend secretaris, adviseur stedenbouw
– mevrouw E. Marcusse, adviseur stedenbouw
– de heer K. Kingma, adviseur architect
– de heer M. de Haas, adviseur architect
– de heer P. Brink, adviseur architect

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button