KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Verslag: gemeenteraad Zwolle neemt diverse besluiten

Zwolle – Maandagavond om 19.30 was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad met 75 onderwerpen. Dat betekent dat de voorstellen die zijn aangenomen, nu bindend zijn.

Er waren diverse amendementen, moties en stemverklaringen, ook een vijftal insprekers. De eerste inspreker was Jules Spanjaars, inwoner van de Aa-landen. Hij berekende hoeveel het de buurt kost bij het nieuwe restafvalsysteem, dat kan echter niet meer worden veranderd, omdat het al staand beleid is.

De tweede inspreker was Branco Schoenmaker van de JOVD, hij wilde dat het beter geregeld gaat worden met de demonstratiebuffer bij de abortuskliniek. Er is daar nog steeds veel overlast voor vrouwen die daar komen.

De derde spreker was Eduard Merselaar, namens inloophuis de Bres deelde hij een boekje uit over dit project en memoreerde aan haar jubileum, met dankbaarheid voor wat men daar wist te bereiken de afgelopen jaren.

De vierde inspreker was Severien Donner namens de Groene Burenhof. Zij wil meer maatwerk als het gaat om de grondprijzen. Er was miscommunicatie met de wethouder, en dat moet beter.

De vijfde inspreker was Gert Jansema, namens Stadsbroek Natuurlijk. Hij wil niet dat dit stadsgedeelte een woningbouwlocatie wordt en maakte zich daarvoor sterk. Ook het participatieproces verliep volgens hem niet zoals het hoort.

De meeste gesprekken ontsponnen zich rond de nota’s over diversiteit en inclusie, en de Spoorzone. Ook ging het vrij veel over de nieuwbouw van het Fraterhuis en de referendumverordening. Tevens was er aandacht voor de kindregeling in Zwolle. De overige onderwerpen werden zonder veel discussie aangenomen.

IJsselvizier en Stadsbroek

De SP wil erfpacht bij de toekomstige uitgifte van grond in de stadsdelen Stadsbroek en IJsselvizier, maar volgens de wethouder is dat nog niet aan de orde omdat de plannen zo ver nog niet zijn. Swollwachtt wil dat het experiment uitgesteld wordt vanwege de natuurwaarden van het gebied en de participatie. Volgens  de wethouder heeft het gebied alle aandacht, en zij ontraadt deze motie. Hetzelfde geldt voor de motie van D66 over de participatie hier.

De motie om iedere dag de progress vlag te hijsen voor de lhbtiq+ gemeenschap, is unaniem aangenomen. D66 zei zelfs dat zij dat eigenhandig zou willen gaan doen wanneer er geen personeel voor beschikbaar is. Alle raadsleden hebben ook voorgestemd om de naamgeving bij straatnamen inclusiever te maken. Dit wordt nu actief beleid. Ook het rolstoeltoegankelijk maken van straatmeubilair werd unaniem aangenomen. De moties van de VVD voor het weigeren van subsidies aan scholen die niet homo-vriendelijk genoeg zijn en de toegankelijkheid van sportverenigingen, die volgens de wethouder niet in het geding is, werden niet aangenomen.

Spoorzone

De PvdA diende twee moties in over het Hanzekwartier, die beide niet werden aangenomen. Ze gingen over enerzijds een groter percentage betaalbare woningen, wat niet kan omdat de plannen al te ver gevorderd zijn en dat vertraging zou opleveren. Anderzijds over de grootte van de appartementen, een studio vindt de partij meer iets voor studenten. Maar ook hier hetzelfde onverbiddelijke antwoord van wethouder Gerdien Rots.

De meeste partijen zijn blij met de plannen voor de nieuwbouw van het Fraterhuis, doch klagen over het participatieproces voor de omgeving. Wel nemen zij het besluit dat deze plannen doorgaan.

Referendum

De SP wil het referendum laagdrempeliger, omdat zij het een belangrijk democratisch instrument vindt waarbij de burger voor het eerst echt macht heeft. Zij stelt voor om de drempel voor het aantal handtekeningen om het referendum te houden te verlagen. Volgens portefeuillehouder burgemeester Peter Snijders is het referendum een zwaar instrument vanwege de hoge kosten en is het opportuun om dit niet zomaar te houden. Ook is het vanwege de digitalisering makkelijker om handtekeningen te krijgen, en is het dus logisch de drempel op te hogen. De motie van de SP werd verworpen door de raad.

Kindregeling

De VVD wil dat de kindregeling voor iedereen is die het nodig heeft, en dat daarom de regels beter gecontroleerd moeten worden. Wethouder Michiel van Willigen echter vindt dat er meer vertrouwen moet worden gegeven aan de ouders, en werkt daar met zijn beleid ook naar toe. Deze motie van de VVD ontraadt hij daarom, en deze wordt door de VVD ingetrokken. Ook wil de VVD dat het declareren voor de kindregelingen eenvoudiger wordt, en daar stemt iedereen voor.

De onderwerpen voor het themadebat van 12 december over vuurwerk en drugsgebruik werden allen deze avond aangenomen. Lees erover op www.rtvfocuszwolle.nl.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button