Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Debat gemeenteraad over Broerenkwartier en bouwen en wonen

Zwolle – Maandagavond 12 juni 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te praten over de visie openbare ruimte in het Broerenkwartier en aansluitend het themadebat bouwen en wonen.

Als eerste kwam er een inspreekster aan het woord, mevrouw Wilma Bouwmeester. Zij sprak in namens bewoners en ondernemers in het Broerenkwartier. Wat zij deed was een door hen aan de raad gestuurde brandbrief voorlezen. Uit deze brief komt een urgent beeld naar voren van te weinig participatie. De fracties in de gemeenteraad schrokken hier erg van en wilden van de wethouder verbetering zien. De PvdA wilde zelfs het bouwproces tijdelijk stilleggen om de participatie beter te doen. Andere partijen kiezen wel liever voor snelheid bij de bouw en planning. Wethouder Monique Schuttenbeld is van zins om scherper hierop te gaan sturen.

Participatie

De PvdA was vervolgens aan de beurt met haar bijdrage. De partij is blij met vele onderwerpen in de voorliggende visie. Het Broerenkwartier wordt vooral groener en mooier, zegt zij. Is de term participatie het volgende slachtoffer omdat het weer niet lukt? Toch is zij er zich van bewust dat niet iedereen zijn zin kan krijgen.

Swollwacht ziet in de visie druk bezochte bijeenkomsten van de ingestelde koplopersgroep, bewoners en ondernemers in de omgeving van het Broerenkwartier. Op papier lijkt het dus goed, maar hoe is het echt? Zij vraagt of de wethouder bereid is een stem te geven aan de mensen die nog niet gehoord zijn.

De ChristenUnie memoreert dat er sinds 2015 zorgen waren over de verloedering van het Broerenkwartier. En over de verrassing over het verdwijnen van de VenD en Hudson Bay. Zij is wel blij met de participatie aanpak zoals die in de visie staat. Zij wil graag snelheid in de plannen, want het duurt altijd al lang genoeg. Daarbij is verbinding met alle betrokkenen van belang. En er is toegankelijkheid nodig voor iedereen. Mooie initiatieven vindt zij groen in deze buurt en een fietsenkelder, en zij vraagt de wethouder voor meer ideën hier rondom. De partij wil graag het historisch karakter van de buurt versterken.

Schoonheid

De PvdD ziet dat in de bebouwing van het Broerenkwartier schoonheid en lelijkheid door elkaar staan. Dat het buurtje aan vergroening toe is, staat voor haar buiten kijf. Zichtlijnen doortrekken helpt bij meer schoonheid, zegt deze partij. Veel gebouwen plaatsen kan echter ten koste gaan van groen, en dat is niet wenselijk. Ze wil weten wat de kaders en eisen van de wethouder zijn. De partij is onaangenaam verrast door de frustratie van omwonenden etcetera over het participatietraject.

Het CDA kent de brandbrief niet en vindt het derhalve moeilijk om er op te reageren. De participatie lijkt in de visie in orde te zijn. Ook is zij benieuwd naar de beheerskosten van het groen in de openbare ruimte. De wethouder kan daar nog geen antwoord op geven. De partij hoorde van een hovenier dat de bomen die geplant worden niet altijd hittestress tegengaan. Daarover wil zij het fijne weten van de wethouder.

Meer fietsbereikbaarheid

D66 streeft naar een duurzame, inclusieve binnenstad. De visie staat garant voor een sterke verbetering van de binnenstad zoals hij nu is. Er moet vooral ruimte zijn voor historie, cultuur en klimaatadaptatie, zegt de fractie. Het risico bij elke planning is dat de omgeving het gevoel heeft niet gehoord te zijn. De partij is blij met het verminderen van de focus op autobereikbaarheid naar meer focus op fietsbereikbaarheid. Ook het omvormen van de Nieuwstraat kan op haar goedkeuring rekenen. Het visualiseren van de Kleine Aa in het centrum vindt zij prachtig.

De VVD kent ook de brandbrief niet, maar vindt het belangrijk om goed te kijken naar het betrekken van inwoners, investeerders en ondernemers. Verder is de partij blij met de plannen voor het Broerenkwartier. Het lelijke eendje wordt een mooie zwaan, zegt zij. En dat komt door de inzet van ondernemers, investeerders en de gemeente. Ze vindt de visie duidelijk en inhoudelijk goed, en memoreert nogmaals dat de alternatieven voor verdwijnende parkeerplaatsen er op tijd moeten zijn. Er moeten maatregelen komen om te voorkomen dat publiek geld verbrand wordt. Hoe er in het verleden is omgegaan met gebouwen in de binnenstad is niet het goede voorbeeld, aldus de partij. Terrassen met vlonders op het water zouden mooi zijn als klimaatadaptatie.

Historie van de plek

GroenLinks wil vooral trots zijn op het stadshart. In de binnenstad is op meerdere plekken verbinding nodig. Er zijn veel lege plekken en verouderde gebouwen. In de 17e tot en met de 20e eeuw waren er vooral kleine woningen in de zogeheten ‘Jordaan van het Noorden’, en was er levendigheid op straat. De partij wil aandacht voor deze geschiedenis, bijvoorbeeld met een kunstwerk, maquette of andere visualisering. Nu moeten de partijen het nog eens worden overde visie, zegt deze partij. Volgens haar zijn de participatie bijeenkomsten goed bezocht.

De SP wil zoals gebruikelijk meer overheidsingrijpen in de plannen. Zij vindt echter dat de visie er in brede zin goed uitziet. Zelf heeft de fractie ook met bewoners en ondernemers op deze plek gesproken. De informatiebijeenkomsten zijn wel druk bezocht, maar wat gebeurt er mee, vraagt de partij zich af. Allerlei plannen worden mogelijk afgelast, komt er dan überhaupt nog wel iets? Omwonenden zitten dan langer in een puinhoop.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

De wethouder vindt het belangrijk dat alle betrokkenen elkaar gaan verstaan en horen. Zij wil heel graag de participatie verder doortrekken en de omwonenden en ondernemers meer kansen geven. Dat moet dan echter wel in een paar weken tijd gebeuren, omdat zij het plan er graag voor het zomerreces doorheen wil hebben.

De planvorming in het Broerenkwartier is al lang aan de gang en er moet nu ook iets gaan gebeuren. Zij zegt dat er bij de informatiebijeenkomsten een goede opkomst was. Over het totale aantal parkeerplaatsen dat verdwijnt kan zij nog niets zeggen, maar zij is bereid zo veel mogelijk uit de binnenstad te halen, de parkeerplaatsen worden uitgefaseerd. Een team mobiliteit werkt eraan.

Themadebat bouwen en wonen

Dit thema is al langlopend, maar er wordt nog steeds veel over gezegd. Er was een inspreker, Jan Weda, over de bouwplannen van basisschool ‘Het Mozaïek’ in Assendorp. De plannen zijn veranderd, en dat betekent dat de omwonenden er niet meer blij mee zijn. Het ontwerp is te modern en past niet bij de bestaande bebouwing, vinden zij. Daarom zijn ze een rechtzaak begonnen, maar de bouw is ook al gestart. Hoe moet dit nu verder, vraagt iedereen zich af.

Maar liefst drie wethouders kwamen aan het woord over dit thema. Wethouder Dorrit de Jong als eerste en zij zei dat zij blij is dat alle aanwezigen de nieuwbouw van woningen op peil willen houden. Donderdag presenteert zij het actieplan ‘blijven bouwen’. Zij zet alle seinen op groen voor het realiseren van flexwoningen in 2024. Woning delen en beter benutten van de bestaande voorraad juicht zij toe. Uit de vorige crisis is geleerd dat de woningbouw op gang moet blijven en er is nu een geweldig platform om dat te bespreken.

Wethouder Gerdien Rots maakt zich ook zorgen over het monument dat basisschool ‘Het Mozaïek’ is. De welstandscommissie heeft echter een objectief besluit genomen, vindt zij. Het behoort in de portefeuille van wethouder Michiel van Willigen, en daarom zegt zij toe dat er informatie gaat naar de omwonenden en de gemeenteraad over hoe het bezwaar van deze groep wordt aangepakt.

Ze spreekt ook over de voorgenomen woningbouw in Oosterenk, daar gaat het van mono-wijk met werklocaties naar een gemengde wijk met werken, wonen, verblijven en ontmoeten. Het moet leefbaar zijn en steeds mooier worden. Er moeten 600 woningen komen, en allereerst flexwoningen. Aandachtspunten zijn subsidies, zoals van het rijk. Die zijn nog niet toegezegd, maar wel verwacht. Ook OV is een belangrijk aandachtspunt in deze wijk, maar kansrijk. Bijvoorbeeld met een treinstation in deze wijk.

Wethouder Monique Schuttenbeld heeft het over de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen. De kwaliteit ervan moet net zo goed zijn als het bestaande winkelcentrum. Er lopen gesprekken om eventuele bezwaren boven tafel te krijgen. De bouwkosten zijn enorm gestegen, en dat maakt het moeilijk. 100% instemming met de plannen is niet nodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis op de publieke tribune en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 
Dit is een Focus-premium artikel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button