KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekZorg & Welzijn

Subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel is verbeterd

Zwolle – De gemeente Zwolle vervangt de Subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel voor senioren uit 2021 door een nieuwe regeling. Daarin zijn de lessen van afgelopen jaren meegenomen. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De regeling Sociale activatie en herstel komt voort uit de wens om de Sociale Basis te versterken door activiteiten aan te bieden die zwaardere zorg voorkomen en die ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De regeling draagt  bij aan die wens door met een laagdrempelige, algemene voorziening voor een ondersteuningsaanbod te komen, waardoor inwoners die dat nodig hebben, begeleiding krijgen bij het vinden en blijven deelnemen aan sociale, culturele, sportieve en welzijnsactiviteiten. Dit aanbod slaat een brug tussen de huidige voorzieningen en zwaardere ondersteuning. Hierdoor hebben inwoners zinvolle daginvulling en voorkomt men eenzaamheid.

De subsidieregeling is duidelijker en sluit het meer aan bij de praktijk. Ook is er voor gekozen de regeling driejarig te maken. Dit betekent dat de gemeente de partijen meer zekerheid en structuur kan bieden, op lange termijn. Hierdoor verstevigt ze structureel de brug tussen de reguliere sociale basis en zwaardere ondersteuning

Een voorbeeld van de wijzigingen is ook dat het subsidieplafond lager ligt, de wegingscriteria voor de subsidie zijn aangepast, spreiding wordt gestimuleerd en de gesubsieerde activiteiten zijn aangepast. Lees waarom op de website van de gemeente Zwolle.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button