KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekRegio

Gemeentes verzetten zich nog steeds tegen laagvliegroutes

Zwolle – Bij de bijeenkomst van het programma luchtruimherziening over Lelystad Airport op 17 november jl. is de reactie ook breder met andere gemeenten afgestemd met een gezamenlijk belang. Dat zijn Zwartewaterland, Staphorst, Steenwijkerland, Hellendoorn, Hengelo, Deventer en Enschede. Met deze gemeenten
werkt Zwolle vaker samen, als de thematiek dat vraagt. Het blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van de ChristenUnie en GroenLinks door wethouder Arjan Spaans.

Er zijn voor het Overijsselse samenwerkingsverband geen afspraken formeel vastgelegd. Men werkt
samen omdat er een gezamenlijk belang is, namelijk de bescherming van de leefbaarheid voor
alle bewoners.

Standpunten

Het gezamenlijke standpunt is dat de gemeente Zwolle (en de samenwerkingspartners dus ook) tegen de opening van Lelystad Airport zijn, zolang de laagvliegroutes niet opgelost zijn (volgens motie 20 dec. 2021 & collegebesluit 5 jan. 2022). Het oplossen van de laagvliegroutes is een randvoorwaarde geweest voor de opening van Lelystad Airport voor de regio. Door de laagvliegroutes ontstaan namelijk onnodige negatieve effecten van vliegtuigverkeer (geluid, stikstof, ultrafijnstof etc.). Dit standpunt brengt het college tijdens verschillende bijeenkomsten en bij verschillende partijen (waaronder het Ministerie van IenW) onder het voetlicht.

Eventuele vervolgstappen worden vormgegeven aan de hand van voortschrijdend inzicht. De herziening van het luchtruim is een langlopend programma van het kabinet tot 2027.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button